Zsozírisz Jósda Születési idő: január 21. - február 20.   MITOLÓGIA   → Latin neve: Aquarius. Mottója: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. A Vízöntő ura a Szaturnusz és az Uránusz, és a görög teremtés-mítoszban mindkettő ellenjátékos. Kezdetben káosz uralkodott. Ebből a káoszból született Gaia, a Föld Anya. Gaia szüli meg Uranoszt, az Eget és egybekél vele. Uranosz tehát egyben fia és hitvese. Uránosz neve "Eget" jelent, ő az égisten, ő uralkodik a széles égbolton és a ragyogó csillagokon. Az "Ég" minden éjjel leereszkedett a földre, és Gaiaval rengeteg gyermeket nemzett. Gaia világra hozta a titánokat, a küklopszokat és még sok százkarú és -szemű szörnyet. Uránosz szörnyűnek és visszataszítónak találta gyermekeit, ezért visszakényszerítette őket anyjuk testébe, amit Gaia egyszer csak megelégelt és elhatározta, hogy bosszút áll. Fiának, Szaturnusznak sarlót adott kezébe, hogy kasztrálja az apját. A levágott falloszból néhány vércsepp a földre hullott, és ebből keletkeztek a fúriák, a bosszú istennői. Szaturnusz a tengerbe dobta a levágott falloszt, a felcsapó habokból pedig megszületett Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője. Ez a mítosz több olyan témát is tartalmaz, ami az emberi lélekben működik: elégedetlenség a megteremtett dolgokkal, amelyek mindig kevesebbek, mint az eredetileg elképzelt. Harc az öregek és fiatalok között, a megőrzés és változtatás között, harc a konvenciók és az ember individualitása között. Uranosz az ég, a föld, a levegő és a szellem istene. Székhelye nem a föld és nem a földi realitás. Hasonlóképpen a Vízöntő jellegű emberek kevésbé élnek testükben vagy érzelmeikben, inkább a szellemükben. Uránosz mítoszában megtalálható a tökéletesség és tisztaság utáni Vízöntő-törekvés, amely minden realizált dologban konfrontálódik az anyagi világ tökéletlenségével és mindazzal, ami itt lehetséges. A gyakorlati valóság nem felel meg az elképzeléseinek.

a vízöntő jellemzése
Tudja ki ő és mennyit ér. Célja, hogy közösségi kapcsolatokat építsen, s hogy e közegben információit szabadon áramoltathassa. Érzi különvalóságát, szuverenitását, másrészt tudja, hogy minden ember páratlan a maga nemében. Nem hierarchiában gondolkodik. Eredeti, függetlenségre vágyó, forradalmár, újító típus, bár alapvetően nem akar harcolni. Nem tűri, hogy lenyomják, hogy uralkodjanak rajta. Kényszerűségből beszáll a harcba. Valahogy mindig olyan helyzetbe kerül, ami kiprovokálja az önállóságát (ne legyen főnöke vagy ő legyen a főnök). Szeret kilépni a rendszerből, nem beletartozni a konvencionális, járt utak rendszerébe. Tekinthetjük a kor emberének. A Vízöntő a legobjektívebb jegy, ő tudja a legjobban kívülről látni a dolgokat. Szélsőséges esetben lehet lázadó, anarchista. Lehet, hogy direkt az ellenkezőjét teszi annak, amit elvárnak tőle. Mindenfajta érzéstől, szenvedélytől távol tartja magát. Nem akarja bepiszkolni a kezét.


Gyerekkorban is kiütközik a hatalom elleni tevékenység (csínytevések, bohóckodás). Különös dolgok érdeklik, csodabogárként nem illik bele a rendszerbe, furcsa neki a világ, mintha nem is a földön élne. Emberszerető, társaságkedvelő, idealista típus. Igen erős etikai és morális alapjai vannak. Önálló és független, semmilyen köteléket és bilincset nem tűr. Mindig új utakon szeret járni, ezért sokszor különcnek tartják. Mindig eredeti, őt nem elégítik ki a megszokott sémák, nem fogadja el a fennálló rendet és a hagyományt. Gondolkodása liberális, nincs benne semmifajta előítélet. Ha a valóságtól elrugaszkodik, szertelen és excentrikus tud lenni. Független és öntörvényű. A Vízöntő józan ésszel kidolgozza intuitív elképzeléseit, hogy azok a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Ragaszkodik ahhoz, hogy céljait a saját maga elképzelte módon valósítsa meg, és ettől nehéz eltéríteni. Kitartóan véghezviszi amit elhatározott, vagy elvállalt. Szívósan, állhatatosan küzd az eredményért, s azt vasmarokkal meg is őrzi. Zsozírisz Jósda Intellektuális, szellemi és művészi érdeklődésű, tehetséges, sokoldalú. Könnyű felfogású, szereti a változatosságot, az új dolgokat. Szereti a művészetet, a tudományt. Minden érdekli ami szokatlan. Él benne a megismerési vágy, hogy behatoljon a természt titkaiba. Szívesen belemélyed okkult kérdésekbe. Idealista, lelkesültségre hajló képzelete határtalan magasságokba ragadja és ez valódi alkkotóművészetre képesíti. Nagyon finom érzésű, eszmevilágában eltér a mindennapitól, ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Emberismerete szinte látnoki, megérzi más emberek terveit, szándékati. Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot-hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a lehangoltság között gyakori. Fellépésében sokszor mutatkozik meg valami különös kiszámíthatatlanság. Idegrendszere labilis.


A barátság kiemelkedően fontos szerepet játszik az életében. Segítőkész és mindig lehet rá számítani a bajban. Annak ellenére, hogy sok baráttal veszi körbe magát, valójában magányos. A saját kis világába nem szívesen enged be senkit. Nehezen viseli, ha beleavatkoznak a magánéletébe. A nyilvánosság előtt mindig vidámnak, derűsnek és mulatságosnak tűnik, de amikor egyedül van, másképp fest a dolog. A pénz számára nem a boldogság forrását jelenti, csupán alapvető feltételét az életnek. Nem tulajdonít a gazdagságnak túl nagy jelentőséget. A Vízöntőnek ötletessége és kreativitása kibontakoztatásához szüksége van harmonikus légkörre, és a viszonylagos szabadsága feltétlenül szükséges ahhoz, hogy alkotó szelleme kiszabaduljon.

a vízöntő kapcsolatai
Függetlenségét igyekszik megőrizni még a házasságban is. Családjában gondoskodó, gyermekszerető. Nem szereti, ha egy kapcsolat nagyon szoros (ha periodikusan kap szabadságot, nem akar mindent felrúgni). A szerelemben nem túlzottan szerencsés. Annak ellenére, hogy könnyen barátkozik, zárkózottsága visszafogja, így nehezen talál társat. Ráadásul egy kapcsolatban fontos, hogy tolerálni tudjuk a másik hibáit és alkalmazkodjunk hozzá. A Vízöntők azonban erre szinte képtelenek. A szerelemben is megnyilvánul különcsége, eredetisége. Kiszámíthatatlansága miatt sosem lehet kiigazodni érzésein. Ez pedig igencsak megnehezíti egy szerelmi kapcsolat kialakulását vagy fejlődését. A barátság fontosabb az életében, mint a szerelem, ez gyakran konfliktusokhoz vezet. Érdemes azonban közelebbről megismerni, mert rendkívül hűséges, nyílt és őszinte. Ha meg szeretnénk hódítani, akkor műveltségünket és nyíltságunkat kell bevetnünk. Vigyáznunk kell viszont, mert mikor azt hisszük, révbe értünk, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk egy Vízöntőnél. Ha szakítani szeretnénk vele, csak közönségesnek kell mutatnunk magunkat, de egy kis féltékenység sem árt. Egy Vízöntô alapvetően intellektuális alkat. Jóllehet dinamikus és elbűvölő, kevés más jegy tud neki ellenállni, a szerelmet többnyire mint esztétikai, szellemi élményt éli át. Szexuálisan mindaddig zárkózott, amíg partnere érzéseiről meg nem győződött. Társasági ember, szereti a beszélgetéseket, állandóan újat keres a partnerében. Nem érzelgős, szerelme inkább szórakozás vagy játék, szívesen játszik a partnerrel.

► A VÍZÖNTŐ SZERELMI ÉLETE

a vízöntő szerepei
A Vízöntő mint Vezető
Jó képességű vezető, aki programszerűen halad a siker felé. Mindig haladó, új eszméket képvisel. Mindenekelőtt megérzéseire, arányérzékére és pontosságára alapoz. Bízik az emberekben, hibáikat elnézi és általában a jó oldalukat veszi tudomásul - ami nagymértékben ösztönzi a beosztottakat. Mindenkihez barátságos, szükség esetén azonban tud nemet is mondani. Egyszerre barátságos és titokzatos - a így a különleges és ritka főnök prototípusa. Nagy erényei közé tartozik a képzelőerő. Gyakran ad furcsa, ellentmondásosnak tűnő, látszólag érthetetlen utasításokat. Előbb-utóbb azonban nyilvánvalóvá válik jól átgondolt értelmük és céljuk.
A Vízöntő mint Beosztott
Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. Sok munkahellyel és szakmával próbálkozik, míg végre megállapodik a számára megfelelőnél. Szabadságérzete igen fejlett. Hideg fejjel tanulmányozza az embereket, kollégáihoz általában kedves. A Vízöntő beosztottnak két típusa ismeretes: az egyik bohém, önfeláldozó, idealista és híján van a gyakorlatiasságnak, a másik jóravaló, elmélkedő, eredeti, kissé rögeszmés, félénk és titokzatos. Mindkét esetben közös vonás a magányosság.


A Vízöntő mint Partner
Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Hirtelen jött, váratlan ötletei próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúgja a betervezett programokat. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Ha partnere nem figyel rá, vagy túl sok az elvárás, akkor elmegy. A meglepetések embere - nemcsak pozitív, negatív értelemben is. Derült égből villámcsapás, pl. ha közli, hogy szakít veled. Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban, szereti az izgalmas helyzeteket. Társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Szerelme esztétikai alappal bíró és szellemi. A szerelemben és házasságban is fontos számára a barátság. Mélyen és hűségesen tud szeretni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha a másik fél tolerálja a Vízöntő-személyiség óriási szabadságvágyát. A szerelemben is újító forradalmár, mint élete összes megnyilvánulásában. Ki nem állhatja a mindennapos, közönséges, kitaposott utakat.
A Vízöntő mint Szülő
A Vízöntő jegyű szülő különleges és extrém, sokak számára kifejezetten különcnek tűnhet az életmódja. Ez a világlátás rendkívüli módon tágíthatja a gyermek világát, hiszen korán megismerkedik különleges témákkal és emberekkel. Ugyanakkor komoly problémát is jelenthet a függetlenségigénye és szabadságszeretete, mivel nem mindig szakít elegendő időt arra, hogy gyermekével törődjék, hiszen saját személyisége is legalább ennyire fontos számára. A Vízöntő nem hajlandó lemondani a gyermekszülés előtti kedvteléseiről, hobbijáról csak azért, hogy a nap minden pillanatában a gyereke körül ugráljon. Szülő-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére. Mindig egyenrangúként kezeli a gyermeket, kikéri a véleményét, a döntési helyzetekben is meghallgatja. Ez a nevelési módszer nem mindig előnyös, hiszen a gyermek még nem tudja eldönteni, hogy mi lenne a megfelelő számára, és irányításra volna szüksége.
A Vízöntő mint Gyermek
Szabadságszeretete, függetlenségigénye már csecsemőkorban megmutatkozhat. Korán megtanul helyet változtatni, járni, hogy önálló tapasztalatokat szerezhessen. Ha rá akarnak erőltetni valamit, azt elutasítja. Játékos, jó kedélyű és barátságos. Igen értelmes, okos, minden érdekli, kivéve, ami kötelező. Szüleit eredeti ötleteivel arra készteti, hogy figyeljenek rá, és ha nem kap megfelelő képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Noha a segítséget általában elutasítja, jó, ha szülei éreztetik vele: rájuk számíthat, ha egymaga mégsem boldogulna valamivel. Konoksága odáig fokozódhat, hogy mindannak az ellenkezőjét teszi, mint amit igényelnek tőle - ezért a direkt tiltás és követelés a lehető legrosszabb módszer, amit nevelése során alkalmazni lehet. Annak, aki megnyerte szívét, őszinte barátjává válik. Ügyes kapcsolatteremtő. Kissé kiszámíthatatlan: szeret váratlan helyzeteket előidézni, hogy megfigyelhesse a hatást másokon. Rendhagyó ötletekkel szórakoztatja magát és környezetét, szívesen bohóckodik. A Vízöntő gyermek többnyire széles érdeklődési körű és gyakran kérdez. Érdekes képzettársításai a nála idősebbek számára is sok gondolkodnivalót adhatnak. Gyorsan beilleszkedik a gyermekközösségekbe, a tekintélyelvű pedagógusokkal azonban olykor meggyűlhet a baja, hiszen a szabályok feltétel nélküli betartása nem jellemző rá. Az iskolában elsősorban azokat az ismereteket hajlandó elsajátítani, amelyekhez kedvet érez, ezért, ha a legjobb képességűek közé tartozik is, nem biztos, hogy a legjobb tanulók egyike lesz. Különleges életterveket forgathat a fejében, és ezekről felnőttként sem feltétlenül mond le. Bosszankodni lehet miatta, de unatkozni mellette soha...

► Tovább a 2. részhez

► Többi Csillagjegy

► Napi-heti-havi Horoszkópok