Zsozírisz Jósda Születési idő: szeptember 24. - október 23.   MITOLÓGIA   → Latin neve: Libra. Mottója: Szükség van pozitív visszajelzésekre. A Mérleghez több mítoszt is lehet társítani, mivel különböző témákat foglal magába, de egy mégis közös bennük: az emberek és az igazságos, harmonikus együttélés. Paris mítosza a szerelemre és a szív választására vonatkozik, amely egyben a személyes ízlés választása is. Themisz a Mérleg igazságosságát és pártatlanságát jelképezi, amely az egyiptomi mítoszban is mértékadó, ott azonban kevésbé az emberi igazságosságra, mint inkább a túlvilágra vonatkozik. Erisz, a viszály istennője Peleusz és Thetisz esküvőjén a vendégek közé gurított egy aranyalmát, és hozzátette, hogy az a legszebb istennőt illeti meg. Paris királyfinak kellett eldöntenie, hogy az almáért versengő három istennő, Héra, Athéné ás Aphrodité közül melyikük nyerje el a "legszebb"címet. Az istennők próbálták megvesztegetni Parist, Héra a Föld feletti uralmat ígérte neki, Athéné győzelmet a csatákban, Aphrodité pedig a világ leggyönyörűbb asszonyát. Paris kezdetben megpróbálta diplomatikusan három részre osztani az almát, de amikor látta, hogy muszáj döntenie, akkor végül Aphrodité ajánlatát választotta. A világ legszebb asszonya Menelaosz spártai király felesége, Heléna volt. Aphrodité befolyására hatalmas szerelemre lobbant Paris iránt, és megszökött vele, Menelaosz kincseivel együtt. Ez volt az indítéka a 10 évig tartó trójai háborúnak.

A Mérleg számos leírás szerint korábban a Skorpióhoz tartozott, és csak később vált önálló csillagképpé. A görög mitológiában Zeusz egy aranymérleg segítségével döntötte el az egymással vetélkedő emberek vagy harcosok sorsát. Hasonló funkciója van a Mérlegnek az igazságszolgáltatás istennője, Themisz kezében is. Hephaisztoszt az olümposzi vallás a Mérleg jegyéhez kapcsolja, úgy mint a Mérleg csillagkép készítőjét. Érdekes még megemlíteni az egyiptomi mitológia mérleghez fűződő részét, amely az egyiptomi főisten, Ozirisz bíráskodásának tárgya. Ezzel méri meg a halottak szívét. A mérleg egyik serpenyőjébe az ítéletre váró szívét, áttételesen a lelkét helyezi, a másikba egy szobrocskát, vagy strucctollat tesz. A mérleg így a halott erkölcsi érdemeit állapítja meg.

a mérleg jellemzése
Egyensúlyra törekvő, diplomatikus egyéniség. A legfontosabb számára az emberi kapcsolat. Kedves, barátságos kisugárzása van, kiváló kapcsolatépítő, nyílt tekintettel közelít másokhoz, nagyon jó empátiás képességgel rendelkezik. Kellemes ember, rendkívül engedékeny, előzékeny, ideális partner, munkatárs. Általában jó humorú, jókedvű. Igyekszik mások elvárásainak megfelelően viselkedni, remélve, hogy így biztosan elkerüli a konfrontációt. Kitűnő tehetsége van arra is, hogy kibúvót találjon, ha olyasmire kérik, amihez nem fűlik a foga. Ösztönösen irtózik mindentől, ami durva, hangos és közönséges. Mindent elkövet, hogy nyugalmat teremtsen maga körül. A középút embere, kerül mindenfajta szélsőséget a megnyilvánulásaiban. Legfőbb törekvése, hogy megtalálja a tökéletes harmóniát, jelentéktelen apróságok is képesek kibillenteni lelki egyensúlyából. Nem szívesen keveredik olyan dolgokba, amik a lelki nyugalmát felborítják.


Szívesen odázza el a teendőket, különösen a kényes természetű döntéseket, mert abban reménykedik, hogy majd megoldódnak maguktól. Talán nem elég kezdeményező, megpróbál kerülni minden konfliktushelyzetet és bizonyos döntéshelyzeteket. Igyekszik kibékíteni a vitás feleket. Képes objektív lenni, meglátni a dolgok mindkét oldalát. Könnyedén beleéli magát mások helyzetébe. Az igazságtalanságokat inkább elviseli, csak ne kelljen harcolnia. Mindig, minden helyzetben a béke apostola. Nem a tettek embere, hanem a kivárásé. A kötöttségeket, fegyelmet, kényelmetlenséget nem bírja, általában hevesen tiltakozik ellene. Zsozírisz Jósda Cselekedeteiben az érzelmek játsszák a főszerepet. Rendkívül hullámzó a kedélyállapotú, könnyű befolyásolni. Az akadály előtt gyakran megtorpan, feladja a harcot. Toleráns és tapintatos másokkal szemben. Az összetűzések elkeserítik vagy felbőszítik. Ha indulatos, akkor is diplomatikusan fogalmaz. Fontos számára a társ, a partner, a nyilvánosság, a nyilvános szereplés. Akivel fontos kapcsolatban van, annak alárendelheti akaratát, sokszor nem vállalja fel a saját érdekeit, időnként nem tudja saját elképzelését érvényesíteni. Fél attól, hogy mellőzik, szüksége van a központi szerepre, fontos neki, hogy interakcióban legyen az emberekkel. Mindenütt jól érvényesül, ahol a környezetet vagy az embereket szebbé lehet tenni vagy szórakoztatni lehet. Szereti szép dolgokkal körbevenni magát, jó ízlése van, talán néha túl sokat is ad a formára. Nincs még egy olyan jegy, amelynek annyira fontos lenne a kiegyensúlyozottság, a szépség és harmónia, mint a Mérlegnek.


Az ideális kapcsolatot keresi, ahol kiegyensúlyozottnak érezheti magát. A szerelemben szívesen és könnyen hódít. Szeret ismerkedni, flörtölni, igazi társasági ember. Rendkívül fejlett a szépérzéke, remekül táncol. Megjelenésére igényes, szívesen visel ékszert. Nem követi ész nélkül a divatot, inkább arra ügyel, hogy neki mi áll jól. Az emberek vonzódnak hozzá, barátságos modora és vonzó megjelenése miatt. Megnyerő, kedves és szellemes - tökéletes vendéglátó és tökéletes vendég. Nagyon fontos számára, hogy milyennek látja a világ. Nem tud élni mások elismerése nélkül. Fő tulajdonságai közül első helyre sorolható a báj, az elegancia, a választékosság.

a mérleg kapcsolatai
Nem tud élni kapcsolatok nélkül, és ez nem csak a szerelmi viszonyaira, hanem a barátságokra is vonatkozik. Magatartását nagyban meghatározza az a vágya, hogy megtalálja a kiegészítő párját. Minél több könnyedség, vidámság és flört van egy kapcsolatban, annál jobban érzi magát, nem szereti a drámai szituációkat, a "véresen" komoly döntéshelyzeteket. A külsőségek meglehetősen fontosak számára, apró ajándékokkal, figyelmességgel könnyen le lehet venni a lábáról. Egyenrangú kapcsolatra van szüksége, nem szereti, ha hatalmaskodnak felette. Ha megtalálta az élete társát, akkor nagyon hűséges marad. Még a kevésbé jó kapcsolatoknak is nehezen vet véget, mert nem szeret szakítani.

► A MÉRLEG SZERELMI ÉLETE

a mérleg szerepei
A Mérleg mint Vezető
A vezető beosztás kiválóan megfelel neki, mivel így érvényesítheti intelligenciáját, bölcsességét és nem utolsósorban, óvatosságát. A tettrekészséget és az eredményességet a Mérleg nem téveszti össze a sürgés-forgással, és nem jön ki a sodrából apróságok miatt. Nem döngeti a mellét rátermettségének bizonygatására. Mire való mindez, ha egyszer az ember lehet higgadt, kiegyensúlyozott, diszkrét és jóindulatú is? Feladatainak zömét kellemesnek tekinti, könnyedén és megfontoltan teljesíti őket. Mindent gondosan megvizsgál, elemez, ám igen nehezen dönt. Ha döntése végül helyesnek bizonyul, akkor az érdem természetesen az övé, ha nem, akkor nyilván más hibázott. Beosztottjaihoz szívélyes, bár kerüli a zavaró bizalmaskodást. Szereti, ha nyíltan, egyenesen állnak elé a problémákkal.
A Mérleg mint Beosztott
Az a fajta beosztott, aki mindig tiltakozik, aki mindig módosítani, változtatni akar. Mivel igen harcos szellem, minden erővel azon van, hogy bebizonyítsa főnökének, az ő elképzelése az előnyösebb, az átgondoltabb. Ha erről nem sikerül meggyőznie, akkor nem kizárt, hogy a dolgokat a maga szakállára oldja meg, az általa elképzelt módon. Munkatársaival kedves, becsületes, gyakran sziporkázó beszélgetőpartner, aki mindig a figyelem középpontjában kíván állni.


A Mérleg mint Partner
Ideális partner olyan emberek számára, akik kényeztetni tudják. Ragaszkodik a hagyományokhoz, elismerést követel magának nemcsak a közéletben, a munkahelyen, hanem otthon, a családja körében is. A Mérleg számára a szerelem művészet. Szenvedélye túláradó, sok esetben nem is annyira a partnerébe, hanem magába a szerelem művészetébe szerelmes. Ebből következően nem otthonülő típus. Romantikus, vonzó személyisége magához vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti, ha kedveskednek neki, körüludvarolják, kényeztetik. Nem szereti, ha erőszakoskodnak vele, lerohanják és ajtóstul rontanak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Az együttlétnek, találkozásnak megadja a módját. Számára a szerelem legizgalmasabb része az előjáték. Házassága akkor marad harmonikus, ha házastársa minden megszokottat, köznapit ügyesen kikerül. A kényelmét megzavaró realitásokkal nem szívesen néz szembe. Kerüli a veszekedést mert az felkavarná az egyensúlyát. Kapcsolataiban a partner igényeit szolgálja ki, ha egy kapcsolat túlságosan fontossá válik számára. Nehezen dönt egy partnerkapcsolat váltásnál. Fél attól, hogy mi történik a másikkal. Előfordul, hogy párhuzamos kapcsolatot tart fent, nem igazán tud dönteni az optimális megoldásról. Döntésképtelenségében annyira összekuszálhatja kapcsolatait, hogy maga sem talál ki belőle.
A Mérleg mint Szülő
A Mérleg jegyű szülők gyermekük minden igényét nagyszerűen kielégítik. Megértők, barátságosak és érzékenyek, mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat, ezért gyakran tűnhetnek bizonytalannak és következetlennek. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy igényesen neveljék csemetéiket. A Mérleg szülők gyerekei éppen ezért igen udvariasak, illedelmesek, jól ápoltak és csinosan öltözködnek. Az érzelmek tekintetében a Mérleg jegyű szülők sokszor felszínesek, nem hajlandóak beismerni a konfliktusokat és éppen ezért sok ki nem mondott feszültség lehet a levegőben, ami egy idő után kifakad és megmérgezi az egész család életét.
A Mérleg mint Gyermek
A Mérleg gyermek kedves, kellemes, alkalmazkodó, nem okoz sok problémát a szüleinek. Nagyon szófogadó mert fontos neki, hogy szülei között harmonikus legyen a kapcsolat. Megérzi a konfliktust és próbál békíteni, fontos számára a biztonságos háttér. A Mérleg jegyű gyereknek fokozottan fontos, hogy figyeljenek rá, mert nagy a szeretet iránti igénye. Minél több szóbeli, és testi megerősítést kap, annál harmonikusabb a fejlődése. Ebből következik, hogy megértő, kedves szóra, amiből érzi a szeretetet, jobban hajlik, mint a szigorra, verésre. Igényli a személyével való sok törődést, foglalkozást, dicséretet, de a szülőknek meg kell találniuk a helyes arányokat, mert hajlamos az önközpontúságra. A többi gyerekkel általában jó a kapcsolata, mert lényéből fakadóan kedves és szeretetreméltó. Hajlamos a "színészkedésre" - egy kicsit másnak mutatni magát, mint ami valójában...

► Tovább a 2. részhez

► Többi Csillagjegy

► Napi-heti-havi Horoszkópok