Zsozírisz Jósda Születési idő: április 21. - május 20.   MITOLÓGIA   → Latin neve: Taurus. Mottója: Értéket temteni és megőrizni. A görög mitológiában a hüaszokhoz, vagyis a nimfákhoz kapcsolódik. A nimfák Atlasz leányai, számuk kettő és hét között ingadozik. Fiú testvérük Hüasz volt, kinek elvesztése után a hüaszok belehaltak a bánatba. Zeusz ezért az égre emelte őket, és a Bika csillagképbe helyezte el. Az antik hagyományban a Bika hónap istennője Aphrodité. Zeusz a tengerparton pillantotta meg Európát, és rögtön beleszeretett. Egy szelíd bika alakjában hívta fel magára a figyelmét. Európa a bika hátára mászott, aki ekkor a tengerbe rohant, és elvitte őt Krétába, ahol megszületett közös gyermekük, Minosz. Minosz Kréta hatalmas és gazdag uralkodója lett, trónra kerülése után Poszeidon elküldött neki egy hatalmas fehér bikát, hogy áldozza fel az istenek oltárán. Minosz azonban annyira el volt ragadtatva a bika szépségétől, hogy egy másikat áldozott fel, azt remélve, hogy Poszeidon nem veszi észre a csalást. A tengerek istene azonban rájött a cserére, és bosszúból rábeszélte Aphroditét, a szerelem istennőjét, hogy keltsen Minosz feleségében emésztő szenvedélyt a bika iránt. Ebből a szerelemből született Minotaurusz, a bikafejű, embertestű szörny, aki emberhússal táplálkozott, és Minosz király szégyenének eleven szimbóluma volt. Minotauruszt egy labirintusba rejtették el, és fiatal szüzekkel etették, míg egy athéni hős, Theszeusz elpusztította.

a bika jellemzése
A Bika jegy szülöttjének uralkodó bolygója a Vénusz, ennek köszönhetően személyisége elbűvölő és érzelem orientált, keresi a békét, szépséget és a harmóniát. A nyugalom, megfontoltság, állhatatosság, kitartás jellemzi. Fontos számára a stabilitás és a biztonság. Nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez, helyszínekhez. Különösen fontos számára az anyagi biztonság, aminek megteremtésére nem sajnál sem időt, sem energiát. Aki számára kedves, az nem szenvedhet hiányt semmiben, így a családszeretet és törődő gondoskodás szintén tipikus tulajdonságai, de tudatosan vigyáznia kell arra, hogy ez hosszabb idő elteltével se váltson át kisajátításba és féltékenységbe.


A stabilitást és a biztonságot keresi, mind érzelmi mind pénzügyi viszonylatokban, és ha ezt megtalálja, akkor általában megbízható, türelmes és kitartó. Többnyire állhatatos, szeret mindent az elejétől a végéig módszeresen megvizsgálni. Fontos számára a testi kontaktus, és általában a fizikai sík örömei, az evés, ivás, alvás, szeretkezés. Nyugodt, és sokáig béketűrő, nehéz kihozni a sodrából. A megtartás fontos számára, nagyon tud ragaszkodni mindenhez, ami az övé. Mivel a Vénusz uralma alatt áll, vonzza minden, ami szép, a művészet, a zene. A megfontolt, kényelmes tempó jellemzi, soha nem kapkod, sőt a sürgetés, siettetés kifejezetten idegesítheti, zavarhatja. Meg kell hagyni számára azt a lehetőséget, hogy a saját dinamikája szerint intézze a dolgait. Rugalmatlansága igen ellenállóvá teszi a változásokkal szemben, még akkor is, ha a változás jó célt szolgálna. Ha viszont kihívással kerül szembe, szinte mindenkinél jobban teljesít. Zsozírisz Jósda A Bika jegyűek gyakorlatias emberek, nem szeretik a pazarlást, és magasra teszik a mércét. Célszerű, ha nem mondunk neki ellent, mert ez dacra ingerli és makacs lesz. A Bikának nagy az önuralma, nehezen lehet felidegesíteni, de ha a nyugalomnak vége, nehéz kibékíteni. Szereti, ha minden a legnagyobb rendben megy, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Ragaszkodik elképzeléseihez, szinte befolyásolhatatlan. Igen makacs, az elveit nem adja fel. Kerüli a kockázatot, főként, ha pénzügyekről van szó. A bizonytalan pénzszerzés módszere távol áll tőle. Minden kiadást jól átgondol, felesleges dolgokra nem költ, így elszegényedésének kifejezetten kicsi az esélye. A pénz szeretete ellenére nagylelkű, örömmel ad. Kihasználni viszont nem hagyja magát. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Megbízható, realista, nem szereti a változásokat. Általában kreatív, művészi vénával megáldott. Kiváló nevelő, szeretetének megnyilvánulásai mélyen emberiek. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, ne próbáljuk erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. Házasságra hosszas megfontolás után szánja el magát, igyekszik különböző helyzetekben megismerni a partnerét, mérlegelni a lelki mélységét, hűségét, tűrőképességét, áldozatkészségét. Finom iróniájának köszönhetően rendkívül kellemes, szórakoztató társ. Legfontosabb számára a táplálkozás gyönyöre, azután jön a szex és végül a munka. Aki Bikának születik, magában hordja a szilárd jellemet, a hagyomány és a törvény tiszteletét és a takarékoskodásra való hajlamot.


Meglehetősen érzékeny, de nem túl sértődékeny. Kétségkívül önfejű, de a lehető legjobb értelemben: elmondható róla, hogy állhatatos, kitartó. Ha kitűz magának egy célt, rendületlenül törekszik annak megvalósítására, nem térítheti el semmi. Körültekintően cselekszik, nem hátrál meg a nehézségek elől, bátran belevág, rendkívül gyakorlatias. Nem szereti a bizonytalanságot, pontosan tudja, hol hibázott, gyűlöli az el nem végzett, félbehagyott munkát. Nehezen jön ki a sodrából, de ha igen akkor féktelenül tud dühöngeni, ilyenkor nehezen csillapítható a haragja. Tudatában van saját értékének, de nem becsüli túl magát, az eszközeit, a képességeit. Szereti, ha elismerik, de rögtön felismeri a hamis bókokat, a nem őszinte hangnemet. Inkább szerénynek mondható, mindenki véleményét meghallgatja, nem ítélkezik egyoldalúan. Szeretetreméltó, segítőkész, rendkívül mély érzésű. Kiváló empatikus képességgel rendelkezik, ugyanakkor nagyon tárgyilagos. Úgy tud tanácsot adni, ahogy kevesen. Érdemes meghallgatni a véleményét és követni a példáját.

a bika kapcsolatai
A Bikából sugárzik a harmónia, a nyugalom. Megbízható társ és jó szerető. Nehezen kötelezi el magát, mert a házasságot életre szóló köteléknek tartja, de ha igent mond, hűséges és odaadó. Túlságosan ki akarja sajátítani a párját, de ha le tudja győzni a féltékenységét, azzal nemcsak saját életét könnyíti meg, hanem a kapcsolata is tartósabbá válik. A Bika számára az az ideális partner, aki megosztja vele a pénz, az étel és az élet szeretetét, de ahhoz is ért, hogyan teremtsen biztonságot neki és közös otthonuknak. Mert, jóllehet énje egy része sóvárog a merész, romantikus kalandok után, igazából mégiscsak azt szeretné legjobban, ha élete úgy zajlana, ahogyan a mesék befejeződni szoktak: ”...boldogan éltek, míg meg nem haltak.„ Ha partnere megcsalja, akár csak egy futó kaland erejéig is, hamar meg fogja tanulni, hogy a Bika indulatai lassan lobbannak fel, de akkor aztán mindent elsöprő tűzvészhez hasonlítanak. A finomkodás, a burkolt érzelemnyilvánítás nem az ő világa, partnerétől elvárja az őszinte, nyílt, egyenes beszédet. Szereti azt, aki megnevetteti, aki képes könnyedén, minden erőfeszítés nélkül kicsalogatni komorságából. Partnerétől jó néven veszi az ágybeli könnyed, fesztelen viselkedést, mert ez segít neki abban, hogy levesse a belé rögzült gátlásokat. Olyasvalakire van szüksége, aki képes elviselni uralomra való törekvéseit, de közben gyengéden, észrevehetetlenül terelgeti a változás irányába. Olyan társra vágyik, aki megérti, hogy extravaganciája része a személyiségének, aki segíti, hogy önmagával szemben is éppoly toleráns legyen, mint másokkal. A Bika ideálja a biztonságra és bizalomra épülő szerelem.

► A BIKA SZERELMI ÉLETE

a bika szerepei
A Bika mint Vezető
A Bika általában jó vezető. Körültekintő és alapos. Jólelkű a beosztottakhoz, hiszen érzelmi beállítottságú. Szereti a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodik. Figyelemmel kiséri beosztottjai gondjait. A legtöbb problémája abból adódik, hogy nem kedveli az újításokat, nem elégé vállalkozó szellemű. Gazdasági rizikót nem vállal. Konokul ragaszkodik a kitűzött céljaihoz.
A Bika mint Beosztott
Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani. Általában nem törődik azzal, más mennyit kap, csak őt megfizessék. Nehezen viseli a változásokat, különösen, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. Nagyon komolyan veszi a pontosságot. A káoszt nem viseli el és azt sem, ha állandóan változtatják a munkakörülményeit.


A Bika mint Partner
A Bika korán érő, hamar szerelembe eső. A hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár el. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, sem pedig erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. A Bika nő csodálatos háziasszony, páratlan a szervezőkészsége. Nagyon nehezen válik, de ha mégis, úgy a társa számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.
A Bika mint Szülő
A családjához nagyon kötődik. Gyermekeinek mindent megad, de ez elsősorban az anyagiakra vonatkozik. Nem mintha híján lenne az érzelmeknek, de az érzelmeit anyagi síkon mutatja ki. A Bika annak örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt, szívesen foglalkozik velük szabadidejében.
A Bika mint Gyermek
Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. Általában a legjobb gyerekek közé tartozik. Segítőkész, figyelmes, gyengéd, bár hajlamos kicsit a lustaságra. Sajnos nem szeret mozogni, az édességet viszont annál inkább, ezért hízásra hajlamos. Kedvére való, ha becézgetik, simogatják. Nem tartozik a legjobb tanulók közé. Kicsit lassú a felfogása, de türelmes nevelő közelében jó tanuló is válhat belőle. Mivel korán érik, különösen a lányokra kell odafigyelni, de nem tiltással, mert annál sokkal konokabb, hogy tiltó szóra hallgasson. Inkább a jó példa és a meghitt szülői kapcsolat segítheti át ezen az időszakon...

► Tovább a 2. részhez

► Többi Csillagjegy

► Napi-heti-havi Horoszkópok