Zsozírisz Jósda Születési idő: december 22. - január 20.   Születési idő: december 22. - január 20.   MITOLÓGIA   → Latin neve: Capricornus. Mottója: Rám lehet építeni. A mitológia mindenek előtt páratlan szexualitását, kéjvágyát és termékenységét emeli ki. Ezért áll kapcsolatban olyan istenekkel és egyéb mitológiai szereplőkkel, akik e tulajdonságok hordozói, mint például a görög mitológiában Pán. Az ókori görögök úgy tartották, hogy Pán, az erdők és a pásztorok istene, a titánok ellen vezetett harca során azért zuhant egy folyóba, hogy ellenségei elől megmenekülhessen. Más istenekhez hasonlóan ő is hal alakot akart ölteni. Ám túl későn ugrott a vízbe, ezért az alsó fele halfarokká változott, a feje azonban kecskévé. Később Zeusz az égre helyezte. A halfarkú kecskét manapság Bak csillagképnek hívják. A Bak csillagkép képviselője Hesztia.

a bak jellemzése
A Bak jegyű ember komoly, határozott, céltudatos. A hivatás, a karrier fontos számára. Nem a csillogás, a hatalom, hanem a létbiztonság érdekében. Alapos a gondolkodásban, a tettekben, rendíthetetlen a célok elérésében. Amit megígér, minden körülmények között igyekszik megtartani, amibe belefog azt véghez viszi, ha törik, ha szakad. Képes az alázatra, mert a világ rendjét belső törvényként fogadja el. A minőség, a márka nagyon fontos számára, csak egyszer vesz meg valamit, ha kell nagyon drágán. Nem luxuscikket, hanem tartós dolgokat vásárol, a praktikusság a lényeg. A Bak embert sokszor pesszimistának tartják, de ez inkább csak védekezés nála, hogy kellemesen csalódjon. Szereti az embereket próbára tenni és ha a próba nem sikerül akkor sem csalódott, hisz úgysem vár különösebb jót senkitől. Úgy érzi, nagy keresztet visz a vállán, de ezt tudatosan vállalja is. A hagyományokhoz, az adott struktúrákhoz vonzódik, nem szeret gyakran változtatni.


Önfegyelme óriási, ahogy a felelősségtudata is. Testileg és lelkileg is szívós alkat. Egy kissé magának való, hajlamos a munkájába menekülni az érzelmei elől. Sokat ad mások, a társadalom véleményére. Gyakran nincs elég önbizalma. A szabályokat és a törvényeket mindig betartja, a kötelességet és a teljesítményt sokszor többre tartja mint az önmegvalósítást. Az idő, a tapasztalatok valódi bölccsé tehetik. Utálja az érzelmi kitöréseket, az érdekek a fontosak. Tudja, hogy a földi világ szabályoknak van alárendelve. Kis részek szabályozott egysége építi fel a nagyobb egységeket, azok a még nagyobbakat és így tovább. A Bak ennek a hierarchiának, rendnek és törvénynek szenteli az életét. Zsozírisz Jósda Rendszerint nem könnyű sorsú, de általában jól megállja a helyét. Nehezen barátkozik, sok közöttük a zárkózott ember. Bár nehezen szeret meg másokat, aki mellett elkötelezte magát, ahhoz ragaszkodik. A szerelemben is hűvös, tartózkodó, nem igyekszik hódítani. Későn érő típus, őt kell meghódítani. Idős korban nagyon is ki tud bontakozni. Öregkorban nyitottabbá, a célhoz érve derűsebbé válik. A családban mindig szigorú, kemény határozottsággal, szigorral neveli gyermekeit. Többnyire későn látja be igazát. Pesszimizmusra hajlamos, humora is fanyar. A Bak általában türelmes, gyakorlatias és meglehetősen szégyenlős. Szívesebben marad a háttérben, kerüli a reflektorfényt. Visszahúzódottsága azonban nem jelenti azt, hogy ne rendelkezne igen erős akaraterővel, és ne tudna kiállni a maga igazáért. E jegy szülötteit általában kicsinyesnek, karrieristának és keménynek tartják. Legnagyobb erényei a tárgyilagosság, a megvesztegethetetlenség, becsületesség, igazságérzet, érettség, felnőttség, komolyság, józanság. Feltűnően jó az emlékezőtehetsége. Önuralma is példátlan. Okos, diplomatikus és kitűnő szervezőképességű. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék és megbocsásson. Sokat ad a külső méltóságra, a fegyelmezett tartásra. Szorong attól, hogy vagyona elvész, ezért nagyon takarékos. Gondolatait nehezen tudja kifejezni. Az érzelmek fitogtatását nem szereti. Mindezek hátterében az áll, hogy nem akarja magát megmutatni, fél, hogy belélátnak. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor igen befogadó és őszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr beleszólást. Érzései mélyek, de bizonyos kedélyállapot-hullámzás az alaptermészetéhez tartozik. Lelke mélyén nagyon fél a haláltól, ezért kerül minden ezzel foglalkozó témakört. Nyitott a filozófia irányába.


Kedves és barátságos, de ha szükséges, tüskéket növeszt, nehogy megsértsék érzékeny lelkét. Rendkívül pesszimista, ezért jobban küzd mindenért, mint ami elvárható lenne. Bár sokan veszik körül, igazi barátja csak kevés van. A legtöbb ember számára törtetőnek és munkamániásnak tűnik, így nem is kíváncsiak rá. Igazából ő sem kíváncsi másokra. Nehezen megközelíthető, és csak ritkán mutatja ki érzelmeit. Ez, persze, nem jelenti azt, hogy érzéketlen. Az önbecsülése egészséges, sőt, néha az idegenek szemében már önhittségnek tűnik. Megjelenése, modora általában konzervatív, akárcsak az emberekhez való viszonya. Mindig mindenkivel három lépés távolságot tart. Még a közvetlen családtagjaival szemben is él egyfajta gyanú a lelkében, mintha állandóan attól félne, hogy nem szeretik eléggé, és egyszer csak hűtlenül elhagyják.

a bak kapcsolatai
Ritkán mutatja ki nyíltan az érzéseit, ehelyett kissé hűvös és tartózkodó, gyakran a kötelességet a szerelem elé helyezi. Meglehetősen sokat aggódik, nem mindig képes átengedni magát a szerelemnek. A házasságban is pragmatikus, mindenképpen megvizsgálja jövendőbelije társadalmi és anyagi helyzetét, és előfordulhat, hogy presztízsből házasodik. Szereti birtokolni a szeretteit. Általában a hosszabb távú kapcsolatot részesíti előnyben, mivel vágyik az érzelmi biztonságra. Nagyon ragaszkodó, társának mindent megad, cserébe egy kis szeretetet és megbecsülést vár. A kapcsolatban nincsenek nagy igényei, nagyon tud örülni a kis dolgoknak is. Ha egy Bak jegyűt meg szeretnénk hódítani, akkor romantikusnak kell lennünk, nagy érdeklődést kell mutatnunk érzései iránt, és fontos az őszinteség is.

► A BAK SZERELMI ÉLETE

a bak szerepei
A Bak mint Vezető
Beosztottjai elismerik egyszerűségéért, becsületességéért és dinamizmusáért. Döntései igazságosak, még akkor is, ha ő maga igyekszik mindig szigorúnak látszani. Munkatársaival nem bizalmaskodik, utasításainak hangneme példával szolgálhat arra, miként lehet üvöltözés vagy kérlelés nélkül célt érni. Ugyanakkor a Bak főnököt nem érdeklik a szociális problémák (nem érdekes, ha beteg a gyerek, "tessék dolgozni vagy kereshetsz másik munkahelyet" ). Nincs idő az érzésekre. Semmi érzékenység, empátia. Kiváló szervező, munkastílusától idegen a kockáztatás és a meggondolatlanság, döntés előtt mindig megfontoltan mérlegeli a lépés mellett és ellene szóló érveket.
A Bak mint Beosztott
Minden tettével saját főnökségét készíti elő, hiszen ez a nagy álma. Szakmáját maradéktalanul ismeri, mindig az élen jár, mindig ő a leglelkiismeretesebb, a legrendszeretőbb és a legigényesebb. A nehezebb feladatok elvégzésénél a többi beosztott természetszerűen köréje zárkózik fel. Minden érdekli, ami növelhetné munkája hatékonyságát, az ismeretek elsajátításának üteme tekintetében pedig nehezen érné utol bárki is a szakma tökéletes uralása felé vezető úton. Csak ritkán követ el hibát. A kitüntetéskért csak akkor lelkesedik, ha azok a ranglétra csúcsa felé vezető útját egyengetik.


A Bak mint Partner
A Bak nő hűséges és megbízható feleség, de csak olyan férfi mellett érzi jól magát, aki nem igényli a rafinált női praktikákat, hanem elfogadja az egyszerű természetességet. Nem ismeri a szerelem fortélyait, de képes biztonságos családi hátteret teremteni. Nem teszi közszemlére az érzésvilágát. A háttérből gondoskodik szeretteiről és soha nem hánytorgatja fel azt az áldozatot, amit értük hoz.
A Bak férfi a régi, patriarchális családfő szerepét tölti be, aki tiszteletet követel a gyerekektől, odaadást és teljes szolgálatot a feleségtől, s közben mindent elkövet, hogy kényelmet és biztonságot teremtsen övéinek. Rengeteget dolgozik, és nincs az a magas jövedelem, ami mellett megengedne magának egy kis gondtalan költekezést vagy lazítást.
A Bak mint Szülő
Magas elvárásokat támaszt a gyermekével szemben, mert szorgalmas, dolgos, korrekt embert akar faragni belőle. Úgy gondolja, hogy ezt a célját szigorral és következetességgel érheti el. Nagyon lelkiismeretes, de érzelmeit nem mindig tudja kimutatni és a játékosság sem a legfőbb erénye. A túlságosan szigorú, hűvös és zárkózott magatartása miatt a gyermeke elhagyatottnak érezheti magát, ez pedig súlyos következményekkel járhat. A Bak jegyű szülők sokszor rengeteget követelnek a gyereküktől, és azt várják el, hogy legalább olyan sikeres legyen, mint ők.
A Bak mint Gyermek
A Bak gyermeknek óriási szüksége van a szeretetre és rengeteg érzelmi odafigyelést igényel. Külső határozottsága, komolysága mögött ugyanis sérülékeny lélek rejtőzik, ezért csak abban az esetben érzi magát biztonságban, ha úgy gondolja, mindenki szereti. Ha megkapja a kellő érzelmi megerősítéseket, akkor a világot nem találja olyan nyomasztó helynek, éppen ellenkezőleg: élvezi a felfedezés örömét. Nagy a tudásszomja, tele van tettvággyal, érettebb, mint a kortársai, függetlenül attól, hogy gyermekkorának mely szakaszában jár éppen. Legjobban a szülei társaságát kedveli, és kevésbé vonzódik a vele egykorú gyermekekhez. Természetéből adódóan nem kedveli a viháncolást, zajos hancúrozást, a túl nagy lárma megijesztheti. Ezért még ellenszenvesnek is tűnhet neki a többi gyermek. Iskolás korára magabiztosabbá válik, és egyre törekvőbben viselkedik, ami azt is jelenti, hogy gyakran túlvállalja magát - ami egyébként felnőtt korában is jellemző rá. Lehetséges, hogy minden feladatmegoldásban ő lesz az első, és ezt annak köszönheti, hogy szorgalma, és kötelességtudata végtelen. Lehet, hogy vannak nála sokkal jobb képességű gyermekek, de biztos, hogy mind közül ő a legkitartóbb...

► Tovább a 2. részhez

► Többi Csillagjegy

► Napi-heti-havi Horoszkópok