Zsozírisz - Jóslás - Sorselemzés - Lelki tanácsadás Tarot kártyából
Vízöntő
A Vízöntő szimbóluma
A Vízöntő jegyűek születési intervalluma
Vízöntő
A Vízöntő jelmondata

A Vízöntő mitológiája

A Vízöntő latin neve: Aguarius. A Vízöntő ura a Szaturnusz és az Uránusz, és a görög teremtés-mítoszban mindkettő ellenjátékos.
Kezdetben káosz uralkodott. Ebből a káoszból született Gaia, a Föld Anya. Gaia szüli meg Uranoszt, az Eget és egybekél vele. Uranosz tehát egyben fia és hitvese. Uránosz neve "Eget" jelent, ő az égisten, ő uralkodik a széles égbolton és a ragyogó csillagokon. Az "Ég" minden éjjel leereszkedett a földre, és Gaiaval rengeteg gyermeket nemzett. Gaia világra hozta a titánokat, a küklopszokat és még sok százkarú és -szemű szörnyet. Uránosz szörnyűnek és visszataszítónak találta gyermekeit, ezért visszakényszerítette őket anyjuk testébe, amit Gaia egyszer csak megelégelt és elhatározta, hogy bosszút áll. Fiának, Szaturnusznak sarlót adott kezébe, hogy kasztrálja az apját. A levágott falloszból néhány vércsepp a földre hullott, és ebből keletkeztek a fúriák, a bosszú istennői. Szaturnusz a tengerbe dobta a levágott falloszt, a felcsapó habokból pedig megszületett Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője. Ez a mítosz több olyan témát is tartalmaz, ami az emberi lélekben működik: elégedetlenség a megteremtett dolgokkal, amelyek mindig kevesebbek, mint az eredetileg elképzelt. Harc az öregek és fiatalok között, a megőrzés és változtatás között, harc a konvenciók és az ember individualitása között. Uranosz az ég, a föld, a levegő és a szellem istene. Székhelye nem a föld és nem a földi realitás. Hasonlóképpen a Vízöntő jellegű emberek kevésbé élnek testükben vagy érzelmeikben, inkább a szellemükben. Uránosz mítoszában megtalálható a tökéletesség és tisztaság utáni Vízöntő-törekvés, amely minden realizált dologban konfrontálódik az anyagi világ tökéletlenségével és mindazzal, ami itt lehetséges. A gyakorlati valóság nem felel meg az elképzeléseinek.A Vízöntő jegyűek általános jellemzői

Tudja ki ő és mennyit ér. Célja, hogy közösségi kapcsolatokat építsen, s hogy e közegben információit szabadon áramoltathassa. Érzi különvalóságát, szuverenitását, másrészt tudja, hogy minden ember páratlan a maga nemében. Nem hierarchiában gondolkodik. Eredeti, függetlenségre vágyó, forradalmár, újító típus, bár alapvetően nem akar harcolni. Nem tűri, hogy lenyomják, hogy uralkodjanak rajta. Kényszerűségből beszáll a harcba. Valahogy mindig olyan helyzetbe kerül, ami kiprovokálja az önállóságát (ne legyen főnöke vagy ő legyen a főnök). Szeret kilépni a rendszerből, nem beletartozni a konvencionális, járt utak rendszerébe. Tekinthetjük a kor emberének. A Vízöntő a legobjektívebb jegy, ő tudja a legjobban kívülről látni a dolgokat. Szélsőséges esetben lehet lázadó, anarchista. Lehet, hogy direkt az ellenkezőjét teszi annak, amit elvárnak tőle. Mindenfajta érzéstől, szenvedélytől távol tartja magát. Nem akarja bepiszkolni a kezét. Gyerekkorban is kiütközik a hatalom elleni tevékenység (csínytevések, bohóckodás). Különös dolgok érdeklik, csodabogárként nem illik bele a rendszerbe, furcsa neki a világ, mintha nem is a földön élne. Emberszerető, társaságkedvelő, idealista típus. Igen erős etikai és morális alapjai vannak. Önálló és független, semmilyen köteléket és bilincset nem tűr. Mindig új utakon szeret járni, ezért sokszor különcnek tartják. Mindig eredeti, őt nem elégítik ki a megszokott sémák, nem fogadja el a fennálló rendet és a hagyományt. Gondolkodása liberális, nincs benne semmifajta előítélet. Ha a valóságtól elrugaszkodik, szertelen és excentrikus tud lenni. Független és öntörvényű. A Vízöntő józan ésszel kidolgozza intuitív elképzeléseit, hogy azok a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Ragaszkodik ahhoz, hogy céljait a saját maga elképzelte módon valósítsa meg, és ettől nehéz eltéríteni. Kitartóan véghezviszi amit elhatározott, vagy elvállalt. Szívósan, állhatatosan küzd az eredményért, s azt vasmarokkal meg is őrzi. Intellektuális, szellemi és művészi érdeklődésű, tehetséges, sokoldalú. Könnyű felfogású, szereti a változatosságot, az új dolgokat. Szereti a művészetet, a tudományt. Minden érdekli ami szokatlan. Él benne a megismerési vágy, hogy behatoljon a természt titkaiba. Szívesen belemélyed okkult kérdésekbe. Idealista, lelkesültségre hajló képzelete határtalan magasságokba ragadja és ez valódi alkkotóművészetre képesíti. Nagyon finom érzésű, eszmevilágában eltér a mindennapitól, ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Emberismerete szinte látnoki, megérzi más emberek terveit, szándékati. Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot-hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a lehangoltság között gyakori. Fellépésében sokszor mutatkozik meg valami különös kiszámíthatatlanság. Idegrendszere labilis. A barátság kiemelkedően fontos szerepet játszik az életében. Segítőkész és mindig lehet rá számítani a bajban. Annak ellenére, hogy sok baráttal veszi körbe magát, valójában magányos. A saját kis világába nem szívesen enged be senkit. Nehezen viseli, ha beleavatkoznak a magánéletébe. A nyilvánosság előtt mindig vidámnak, derűsnek és mulatságosnak tűnik, de amikor egyedül van másképp fest a dolog. A pénz számára nem a boldogság forrását jelenti, csupán alapvető feltételét az életnek. Nem tulajdonít a gazdagságnak túl nagy jelentőséget. A Vízöntőnek ötletessége és kreativitása kibontakoztatásához szüksége van harmonikus légkörre, és a viszonylagos szabadsága feltétlenül szükséges ahhoz, hogy alkotó szelleme kiszabaduljon.A Vízöntő kapcsolata a többi jeggyel

Függetlenségét igyekszik megőrizni még a házasságban is. Családjában gondoskodó, gyermekszerető. Nem szereti, ha egy kapcsolat nagyon szoros (ha periodikusan kap szabadságot, nem akar mindent felrúgni). A szerelemben nem túlzottan szerencsés. Annak ellenére, hogy könnyen barátkozik, zárkózottsága visszafogja, így nehezen talál társat. Ráadásul egy kapcsolatban fontos, hogy tolerálni tudjuk a másik hibáit és alkalmazkodjunk hozzá. A Vízöntők azonban erre szinte képtelenek. A szerelemben is megnyilvánul különcsége, eredetisége. Kiszámíthatatlansága miatt sosem lehet kiigazodni érzésein. Ez pedig igencsak megnehezíti egy szerelmi kapcsolat kialakulását vagy fejlődését. A barátság fontosabb az életében, mint a szerelem, ez gyakran konfliktusokhoz vezet. Érdemes azonban közelebbről megismerni, mert rendkívül hűséges, nyílt és őszinte. Ha meg szeretnénk hódítani őket, akkor műveltségünket és nyíltságunkat kell bevetnünk. Vigyáznunk kell viszont, mert mikor azt hisszük, révbe értünk, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk egy Vízöntőnél. Ha szakítani szeretnénk vele, csak közönségesnek kell mutatnunk magunkat, de egy kis féltékenység sem árt. Egy Vízöntô alapvetően intellektuális alkat. Jóllehet dinamikus és elbűvölő, kevés más jegy tud neki ellenállni, a szerelmet többnyire mint esztétikai, szellemi élményt éli át. Szexuálisan mindaddig zárkózott, amíg partnere érzéseiről meg nem győződött. Társasági ember, szereti a beszélgetéseket, állandóan újat keres a partnerében. Nem érzelgős, szerelme inkább szórakozás vagy játék, szívesen játszik a partnerrel.
A Vízöntő szerepei, viselkedésformái

A Vízöntő, mint vezető:
Jó képességű vezető, aki programszerűen halad a siker felé. Mindig  haladó, új eszméket képvisel. Mindenekelőtt megérzéseire, arányérzékére és pontosságára alapoz. Bízik az emberekben, hibáikat elnézi és általában a jó oldalukat veszi tudomásul - ami nagymértékben ösztönzi a beosztottakat. Mindenkihez barátságos, szükség esetén azonban tud nemet is mondani. Egyszerre barátságos és titokzatos - a így a különleges és ritka főnök prototípusa. Nagy erényei közé tartozik a képzelőerő. Gyakran ad furcsa, ellentmondásosnak tűnő, látszólag érthetetlen utasításokat. Előbb-utóbb azonban nyilvánvalóvá válik jól átgondolt értelmük és céljuk.

A Vízöntő, mint beosztott:
Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. Sok munkahellyel és szakmával próbálkozik, míg végre megállapodik a számára megfelelőnél. Szabadságérzete igen fejlett. Hideg fejjel tanulmányozza az embereket, kollégáihoz általában kedves. A Vízöntő beosztottnak két típusa ismeretes: az egyik bohém, önfeláldozó, idealista és híján van a gyakorlatiasságnak, a másik jóravaló, elmélkedő, eredeti, kissé rögeszmés, félénk és titokzatos. Mindkét esetben közös vonás a magányosság.

A Vízöntő, mint partner:
Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Hirtelen jött, váratlan ötletei próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúgja a betervezett programokat. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Ha partnere nem figyel rá, vagy túl sok az elvárás, akkor elmegy. A meglepetések embere - nemcsak pozitív, negatív értelemben is. Derült égből villámcsapás, pl. ha közli, hogy szakít veled. Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban, szereti az izgalmas helyzeteket. Társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Szerelme esztétikai alappal bíró és szellemi. A szerelemben és házasságban is fontos számára a barátság. Mélyen és hűségesen tud szeretni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha a másik fél tolerálja a Vízöntő-személyiség óriási szabadságvágyát. A szerelemben is újító forradalmár, mint élete összes megnyilvánulásában. Ki nem állhatja a mindennapos, közönséges, kitaposott utakat.

A Vízöntő, mint szülő:
A Vízöntő jegyű szülő különleges és extrém, sokak számára kifejezetten különcnek tűnhet az életmódja. Ez a világlátás rendkívüli módon tágíthatja a gyermek világát, hiszen korán megismerkedik különleges témákkal és emberekkel. Ugyanakkor komoly problémát is jelenthet a függetlenségigénye és szabadságszeretete, mivel nem mindig szakít elegendő időt arra, hogy gyermekével törődjék, hiszen saját személyisége is legalább ennyire fontos számára. A Vízöntő nem hajlandó lemondani a gyermekszülés előtti kedvteléseiről, hobbijáról csak azért, hogy a nap minden pillanatában a gyereke körül ugráljon. Szülő-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére. Mindig egyenrangúként kezeli a gyermeket, kikéri a véleményét, a döntési helyzetekben is meghallgatja. Ez a nevelési módszer nem mindig előnyös, hiszen a gyermek még nem tudja eldönteni, hogy mi lenne a megfelelő számára, és irányításra volna szüksége.

A Vízöntő, mint gyermek:
Szabadságszeretete, függetlenségigénye már csecsemőkorban megmutatkozhat. Korán megtanul helyet változtatni, járni, hogy önálló tapasztalatokat szerezhessen. Ha rá akarnak erőltetni valamit, azt elutasítja. Játékos, jó kedélyű és barátságos. Igen értelmes, okos, minden érdekli, kivéve, ami kötelező. Szüleit eredeti ötleteivel arra készteti, hogy figyeljenek rá, és ha nem kap megfelelő képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Noha a segítséget általában elutasítja, jó, ha szülei éreztetik vele: rájuk számíthat, ha egymaga mégsem boldogulna valamivel. Konoksága odáig fokozódhat, hogy mindannak az ellenkezőjét teszi, mint amit igényelnek tőle - ezért a direkt tiltás és követelés a lehető legrosszabb módszer, amit nevelése során alkalmazni lehet. Annak, aki megnyerte szívét, őszinte barátjává válik. Ügyes kapcsolatteremtő. Kissé kiszámíthatatlan: szeret váratlan helyzeteket előidézni, hogy megfigyelhesse a hatást másokon. Rendhagyó ötletekkel szórakoztatja magát és környezetét, szívesen bohóckodik. A Vízöntő gyermek többnyire széles érdeklődési körű és gyakran kérdez. Érdekes képzettársításai a nála idősebbek számára is sok gondolkodnivalót adhatnak. Gyorsan beilleszkedik a gyermekközösségekbe, a tekintélyelvű pedagógusokkal azonban olykor meggyűlhet a baja, hiszen a szabályok feltétel nélküli betartása nem jellemző rá. Az iskolában elsősorban azokat az ismereteket hajlandó elsajátítani, amelyekhez kedvet érez, ezért, ha a legjobb képességűek közé tartozik is, nem biztos, hogy a legjobb tanulók egyike lesz. Különleges életterveket forgathat a fejében, és ezekről felnőttként sem feltétlenül mond le. Bosszankodni lehet miatta, de unatkozni mellette soha.A Vízöntő lelkivilága, motivációi

Alapmotivációja a kötöttségek, a konvenciók lerázása és a senki másra nem nem jellemző sorsfeladat és életút megtalálása. Végső célja az én egyediségének kimunkálása, megvalósítása. Szeretete a közösség felé nyilvánul meg. A közösségért és nem az egyénért tesz meg mindent. Örök konfliktusa, hogy bár jól érzi magát közösségben, mégsem bírja a birkanyájat, szereti a maga útját járni. Függés és függetlenedés. Alkalmazkodás vagy önállóság? Mások gondja-baja iránt fogékony, bár nem elsősorban az együttérzés szintjén. Inkább ki akar találni valami okos dolgot, melynek révén egyszer s mindenkorra megoldható az adott probléma. Zseni alkat, a fogalom jó és rossz értelmében egyszerre. Minden szabály alól kivételnek tekinti magát. Inkább intellektuális, mint érzelmes típus, ha valaki az érzelmeivel, a lelkizéssel körülveszi, ő fuldoklik, és menekülni szeretne. Mindenkit egy bizonyos mértékig távol tart magától. Ez belső társtalansághoz vezethet. Kivétel nélkül minden Vízöntő-szülöttben benne rejlik az isteni szikra, a lángész valamilyen adottsága. Magas szellemiségű reformer, aki maga is szül új, eredeti értékes ideákat és emellett érdekli minden új gondolat, eszme, mely telve van lehetőségekkel. Sokszor annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontokk is vannak az övén kívül.A Vízöntő tanulási feladata
 
Az eszme és a valóság közötti kontraszt felismerése
Betartani a lényeges szabályokat
A szükséges önkorlátozás
A szellemi világ kibékülése az ember anyagi és érzéki természetévelA Vízöntő princípium megfelelői a különböző síkokon

A Vízöntő szimbóluma: h
Jelmondata: Az ellenkezőjét teszem annak, amit elvárnak tőlem
Évszaka: Tél dereka
Minősége: Férfias-aktív, yang
Stabilitása: Szilárd
Eleme: Levegő
Polaritása: Pozitív
Uralkodó bolygója: Uránusz
Kulcsszavai: Tudás, kreativitás, önmegvalósítás, szeretet, önjobbítás, kitágítás
Kulcsmondata: Keresem az újat, a szokatlant, azt, ami felrobbantja a normát
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely lehetővé teszi az elkülönülést és helyet ad az individualizmusnak, olyan foglalkozások, ahol szükség van a jövő tendenciáit megérző képességre, eredetiségre, szervezőkészségre és intellektusra. Feltaláló, informatikus, mérnök, médiaszakember, filmrendező, asztrológus, pszichiáter, szociális munkás
Színei: Hűvös, tiszta színek, ezüstszürke, kék, lila, zöld árnyalatok
Illatai: Illékony, élénkítő, mesterséges, szintetikus illatok
Ízei: Szokatlan, egyedi, egzotikus
Formái, alakjai: Excentrikus, futurisztikus, szürrealista, absztrakt, középpont nélküli, cikk-cakkos vagy hullámvonalas
Növényei: Bizarr növények, magasba növő, a talajból feltörekvő növények
Fái, bokrai: Magasra növő, karcsú formájúak: vörösfenyő, erdei fenyő, bambusz
Gyümölcsei, zöldségei: kiwi, kenyérfa gyümölcs
Virága: Fagyöngy, orgona, pitypang, alpesi rózsa
Fűszerei: Keserű mandula, capri
Gyógynövényei: Komló, orbáncfű, angyalgyökér, gólyaorr
Állatai: Madarak, gólya, fácán, kolibri, papagáj, bohókás, fura állatok, zsiráf, kenguru, zebra, afgán agár
Anyagai: Szintetikus ásványok, műanyag, üveg
Ásványai, kövei: Aquamarin, türkiz, uránium, alumínium, zafír, opál
Tájai: Fennsíkok, bizarr, inkább hegyes tájak, gejzírek
Hobbijai, sportágai: Számítógép, utazás, cirkusz, avantgarde művészet, sci-fi
Közlekedési eszközei: Repülőgép, rakéta
Lakóstílusa: Eredetitől a fura dekorációig, magas plafon, sok fény, levegő, tér
Társadalmi formái: Szociális állam, jogi egyenlőség
Geográfiai vonatkozása: Oroszország, Arábia, Svédország
Testrészei: Központi idegrendszer, keringési redszer, alsó lábszár, vádli, boka, bokaizület
Test tulajdonság/alkat: Karcsú, gyerekes test, kicsi mell, szép lábforma, nyílt arckifejezés és finom vonású száj, hosszú karok, tiszta arcvonások, korán őszülő haj
Betegségei: Idegbetegségek, ritmuszavarok, bokatörés, visszérbetegségek, balesetek
Problémakezelési mód: Függetleníti magát a problémától. Kilép a helyzetből. A problémák földre nyomják, de ő újra felpattan. Feltalálja magát.
Önvédelmi stratégia: Szellemes vagy bizarr módon tér ki a támadás elől vagy lendül ellentámadásba; süketet játszik; megjósolhatatlan reakciókkal válaszol.
Negatív tulajdonságai: Alárendeltségre, megadásra képtelen; anarchista, bohóckodó, extravagáns, extrém, fanatikus, folyvást a vészkijáratot kereső, forradalmi, hűvös, hóbortos, kiszámíthatatlan, konok, a kötöttségektől irtózó, különc, lázadó, meghökkentő, önfejű, rivalizáló, rögeszmés, rögtönző, téveszmés, túlzó
Pozitív tulajdonságai: Demokrata, elkötelezett, elvhű, eredeti, független, intuitív, jó műszaki érzékű, kötetlen, közösség-orientált, nyitott, magát könnyen feltaláló, ötletes, reformer, rendkívüli, rendszerlátó, szociálisan érzékeny, szuverén, találékony, újító
Szerencsenapja Szombat
Szerencseszáma: 4
Stílusa: Eredeti
Ideális társa: Kos, Mérleg, Vízöntő
Erőssége: Segítőkész, megértő, ötletes, vidám
Gyengéje: Lázadó, kívülálló, kapkodó
Híres Vízöntők: Madách Imre, Abraham Lincoln, Charles Darwin, Thomas Edison, Galileo Galilei, Stendhal, Jules Verne, W.A. Mozart, Jávor Pál, Cserhalmi György, Eperjes Károly, Gábor Zsazsa, Paul NewmannA Vízöntő kapcsolata a többi jeggyel


1kos

VÍZÖNTŐKOS

A Kos jegyű ember akkor mutat érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. A Kosnak lételeme a hódítás. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. A Kost szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. Kedvességgel, szeretettel és őszinteséggel mindent el lehet érni nála. A Kos szerelme erotikus, vad és szenvedélyes. Találékony, érzelmes szerető, gyorsan fellángol, de hamar meg is unja, ha megszerezte amire vágyott. Akkor ügyes a Kos partnere, ha állandóan ébren tudja tartani az érdeklődését, és mindig lehetőséget ad neki arra, hogy újból meghódíthassa őt.

Ha KOS a párod

Feszültségekkel teli, de inspiráló kapcsolat. Ha egy Kossal akarsz együtt élni, az egyet jelent a háborúval, de ez azonban korántsem olyan kellemetlen, mint ahogy hangzik. Párod mindent azonnal akar megkapni, a türelem nem tartozik az erősségei közé. Teljes erőbedobással küzd, amit akar azt meg is szerzi.  Te ennél sokkal óvatosabb vagy, alaposan előkészíted a terepet mielőtt lépnél, mert biztosra akarsz menni. Viharos szerelem, szenvedélyes veszekedések, szeretkezések, látványos kibékülések, csak bírnod kell a tempót. Tudjátok mind a ketten, hogy egy kiadós veszekedés után édes a kibékülés. Állandóan versenyeztek egymással, ki az okosabb, a tehetségesebb, az ügyesebb. Mindketten hihetetlen akaraterővel és elszántsággal bírtok, ami gyakran egymás ellen fordít benneteket. Örökös harcban álltok, de ez a játék sokkal vonzóbb számotokra, mintsem hogy lemondjatok róla. Mindeközben kölcsönösen tisztelitek a másikat, persze leginkább titokban. Mindketten rajongtok a szexuális élet extrém, különleges módjaiért - ha összekerültök, valószínűleg sokat kísérleteztek ezen a téren. Figyelnetek kell arra, hogy a kapcsolat teljesen szabad, kötetlen maradjon, Kos párodnak nem ajánlatos semmiféle kényszert alkalmaznia veled szemben, neked pedig el kell fogadnod az esetlegesen nagyobb szexuális étvágyát. Ügyelj arra, hogy vitatkozásaitok alkalmával ne mutasd a szokásos fölényes, hideg arcodat, mert a Kos ettől eszét veszti. Ő pedig megtanulhatja tőled, hogy a tettek előtt nem árt néha gondolkodni.2bika

VÍZÖNTŐBIKA

A Bika hozzáállását a szerelemhez a birtoklási vágy határozza meg. Ahhoz azonban, hogy megfelelőnek tartsa magát a birtoklásra, az kell, hogy valakinek érezze is saját magát. Ezért addig megbízható társ, amíg fontosságát éreztetik vele. A Bika szenvedélyes és hamar szerelembe esik. Könnyen ki is ábrádul, ha csalódik a partnerében. Nem könnyű neki megfelelni, a hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Nagy az önuralma, nem könnyű felidegesíteni, de ha vége a nyugalmának akkor nehéz kibékíteni. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Nehezen válik, de ha mégis, akkor a partnere számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Ha BIKA a párod

Vonzó kapcsolat. Hasonlók az elvárásaitok mind érzelmileg, mind egzisztenciálisan. A különbség talán annyi, hogy te inkább a józan eszedben bízol, míg társad a megérzéseire hallgat, és ez néha vitákhoz vezet. Neked kéne belátóbbnak, megértőbbnek lenned, nem kell mindent olyan szigorú kritikával szemlélned. Társad felnéz rád, csodálja a különleges képességeidet, ne élj ezzel vissza. Fogadd el, hogy az ő tempója lassúbb mint a tied, engedd azért őt is szóhoz jutni néha. Neki is megvan a magához való esze, csak jóval megfontoltabb és alaposabb és körültekintőbb nálad. És nem ártana, ha néha őt is elvinnéd a külön útjaidra.  Mindketten szorgalmasak, törekvők vagytok, sokra vihetitek, ha azonos célokért küzdetek. Alkalomadtán azért lazítsatok egy kicsit, a munkán kívül más örömök is vannak még az életben.3ikrek

   VÍZÖNTŐIKREK

Az Ikrek hozzáállása a párkapcsolathoz a szerepjátszás. Ő nem az érzelmek embere, mély szenvedélyek megélésére szinte képtelen. Sokkal inkább testvére, jó barátja, szellemi partnere a társának, mint szenvedélyes szeretője. Viszont el tudja játszani. Bármilyen szerepbe bele tud bújni, tehát azzá tud válni, amit a társa elvár tőle. Ha kell csábító, ha kell, akkor egy szent. Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem az erőssége. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. A hűség tehát nem tartozik az erényei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatérésében.

Ha IKREK a párod

Vidám, szórakoztató kapcsolat. Egy Ikrek hozzád hasonlóan, sokoldalú, színes egyéniség. Mindig kapható a te kedvenc időtöltésedre, a szellemi játékokra. Legalább olyan gyorsan forog az agya, mint neked. Sőt olyan elképesztő ismeretekkel rendelkezik, amivel teljesen lenyűgöz téged, és egyszersmind folyton fel is bosszant ezzel. Minden pillanatban meg tudjátok egymást lepni, mindig tudtok valami szórakoztatót kieszelni a másik számára. A nehézségeket könnyedén megoldjátok, mert leleményesek és okosak vagytok mindketten. A barátságotokat a szexualitás tudja érzelmi közelségbe hozni. Erre sem árt néha időt szakítani. A világról általában ritkán egyezik a véleményetek, mások a szükségleteitek, a vágyaitok, de a humor és a nagy beszélgetések mindezen átsegíthetik a kapcsolatotokat.
4rak

VÍZÖNTŐRÁK

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Vagy rászorul a másik gondoskodására, vagy ő akar mindenáron gondoskodni a társáról. A romantika, a szentimentális érzelmek hozzá tartoznak belső világához, de ezt ügyesen titkolja. Csak akkor kerül felszínre mindez, ha ez kell a társa meghódításához vagy megtartásához. Ha már megszerzett valakit, többé nem tartja érdekesnek és nem törődik vele eleget. Ha magánál erősebb partnert talál, akire felnézhet, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. De ha gyengébbnek tartja, akkor megpróbál uralkodni felette. Egyszer kedves és szeretetreméltó, máskor rideg és ellenszenves. Nehéz rajta kiigazodni, sosem lehet tudni, mit hoz a következő pillanat. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát és nem sértődik meg állandó hisztizései miatt, amely a Rák nőre és férfira egyaránt jellemző. El kell ismerni vélt vagy valódi igazát, azzal le lehet venni a lábáról. A Rákot egy kis romantikával és törődéssel is könnyű meghódítani.

Ha RÁK a párod

Viharos kapcsolat. Vonzódtok egymáshoz, mint az ellentétek általában. Mindketten egy másik világban éltek. Te tekintélyt parancsoló, öntörvényű ember vagy, ráadásul jóval erősebb akaratú, mint egy Rák, és ezzel tisztában is vagy. Társadat azonban bántja, hogy mindig az történik amit te akarsz, s bár látszólag engedelmeskedik neked, azért mindezt nagyon zokon veszi. Elégedetlen és rosszkedvű, amit te gyakran nem is értesz.  A békesség kedvéért figyelj jobban rá, ne érezze azt, hogy csak kihasználod. Mindketten hajlamosak vagytok a másiktól való elfordulásra és a saját álomvilágotokba való menekülésre, így könnyen előfordulhat, hogy nem sok vasárnapot ér meg ez a kapcsolat.
5oroszlan

   VÍZÖNTŐ OROSZLÁN    

Az Oroszlán elvárja, hogy felnézzenek rá és csodálják. Ezért hódolókat gyűjt maga köré. Ő mindenkire sugároz, de társának kizárólag ő lehet az egyetlen. Hatalmát erőteljes szexualitásával teremti meg. Könnyen megsértődik, rendkívül büszke és hiú, a kritikát nehezen tűri. Hamar méregbe gurul és ordítozik, de a következő percben úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A hízelgésnek viszont soha nem tud ellenállni. Aki Oroszlán társat választ magának, annak fel kell készülnie arra, hogy gyakran lesz egyedül, mert neki mindennél fontosabb a baráti társaság, ahol szerepelhet és ő lehet a központban. Imád flörtölni, mindig keresi az új kalandokat. Érzelmileg és anyagilag bőkezű, társának mindent megad, de csak addig, amíg szeretetet, megbecsülést és csodálatot kap cserébe. Ha ezt nem kapja meg, akkor új kapcsolatot után néz, ahol megtalálja amit keres. Meghódítása igen egyszerű. Legyünk nyíltak és hagyjuk, hogy magáról beszéljen. Tápláljuk egoizmusát, szorítsuk háttérbe saját akaratunkat. Csodáljuk és bókoljunk neki szüntelen.

Ha OROSZLÁN a párod

Kölcsönösen imponáló kapcsolat. Elismeritek, tisztelitek egymást, bár inkább úgy mint ellenfelek. Ha viszont ez szerelem, akkor annál lángolóbb. Az Oroszlán hozzád hasonló vezéregyéniség, amiből származhatnak problémák köztetek. Mindkettőtöknek áldozatot kell hozni a kompromisszum megkötése érdekében. Találnotok kell egy közös életteret, tisztáznotok kell az erőviszonyokat. Előbb-utóbb kénytelenek lesztek belátni, hogy a hatalmon osztoznotok kell. Gyakran vagytok féltékenyek a másik sikereire, de szerencsére tisztelitek és becsülitek egymást, így ezt hamar föl tudjátok dolgozni.  Inkább egészséges versengés ez köztetek, semmint vérre menő harc. Amiben viszont különböztök egymástól, az nem elválaszt, hanem inkább összeköt benneteket. Párodnak nagyon fontos, hogy a méltóságát mindig, minden körülmények között megőrizze, ezért nehezen tűri, ha gúnyt űznek belőle.  Te viszont igencsak szeretsz bohóckodni és élcelődni másokkal. Ha ezt nem az ő rovására teszed, akkor kifejezetten szórakoztatónak tartja. Az ágyban is kiválóan megértitek egymást, tökéletes az összhang köztetek.
6szuz

VÍZÖNTŐ SZŰZ

A Szűz kapcsolatait az értelem, és a józanság vezérli. Hűvös és tartózkodó. Ez lehet vonzó szerénység, de jelenthet túlzott érzékenységet is. A szexuális dolgok érdeklik, de mégsem hagy fel egykönnyen a szűzies viselkedésével, pedig sok benne az elfojtott erotikus vágy. Nem akar szenvedélyes lenni, mert az bonyodalmakat válthat ki, számára pedig az a fontos, hogy az életét, azon belül is a hétköznapjait körültekintéssel és okosan szervezze meg. Márpedig a szerelmi mámor ezzel nem fér össze. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner fel tudja ébreszteni a szenvedélyét. Amíg nincs tisztában az érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek. Nehezen alakít ki kapcsolatot mert retteg a visszautasítástól. A szerelem fontos számára, de a kezdeményezést meghagyja a kiszemelt fél számára. Ha talál egy olyan társat, aki magabiztos és szeret irányítani, akkor jól kiegészíthetik egymást és egy jól működő kapcsolat alakulhat ki kettőjük között. Hűséges és gondoskodó.

Ha SZŰZ a párod

Jól működő kapcsolat. Már ami a te részedről illeti. A te igényeidnek maradéktalanul megfelel a Szűz társad mentalitása, habitusa. Partnered alkalmazkodó, hűséges, engedelmesen végrehajtja a kéréseidet, de ne élj ezzel vissza.  Figyelj jobban arra, mi az, ami a másikat is foglalkoztatja. Ugyanis hajlamos vagy elmerülni a saját belső világodban. Ezért ha nem vigyázol, könnyen unalomba fulladhat ez az amúgy értékes, sok lehetőséget ígérő kapcsolat. A szexben mindketten kíváncsiak vagytok, feltéve, ha fel tudjátok oldani egymás gátlásait. Ez nálatok elég kényes téma. Még az is előfordulhat, hogy a szexualitást és az erotikus örömöket felesleges dolognak tartjátok. Ebben a kapcsolatban párod hozza az áldozatokat, neki köszönhető, hogy jól mennek a dolgok. Értékeld ezt és mutasd ki gyakrabban a háládat és elismerésedet. Engedd, hogy osztozzon ő is néha a dicsőségedben, igazán megérdemli. Nélküle te sem ragyoghatnál olyan fényesen.
7merleg

      VÍZÖNTŐ  MÉRLEG

A Mérleg képes leginkább a társa felé fordulni az összes jegy közül. Számára létkérdés, hogy legyen mellette valaki, mert csak így van értelme az életének. Akkor elégedett igazán, ha a társa jól érzi magát vele, és ezért mindent meg is tesz. A romantikus szerelmet keresi, ami megteremti életében a harmóniát és az egyensúlyt. Vonzó személyisége varázsával vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti ha kedveskednek neki és körüludvarolják. Nem szereti, ha erőszakosak vele, lerohanják és ajtóstul rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, romantikus randevú, ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom. Őszinteséggel és kedves bókokkal lehet elcsábítani. Az előjáték izgalmasabb számára, mint maga az aktus. A Mérleg jegy szülötte kedves, megbízható, odaadó társ.

Ha MÉRLEG a párod

Különleges, izgalmas, inspiráló kapcsolat. Te értékeled a Mérleg párod önzetlenségét, és imponál neked, hogy olyan szilárdan hisz abban, amit fontosnak tart, bár néha kissé felületesnek és makacsnak tartod. Ez néha problémát is jelenthet köztetek, hiszen társad egykönnyen nem adja be a derekát, sőt, bizonyos dolgokban hajlíthatatlan. Ne erőszakoskodj, engedd, hogy a saját útját járja. Hamarosan úgyis visszatér, hiszen te jelented neki az éltető erőt, a vidámságot. Ő is el van ragadtatva tőled, csodálja a különleges egyéniségedet, okosságodat, talpraesettségedet. Bár néha szeretné, ha kicsit oldottabb és közvetlenebb lennél az emberi kapcsolataidban. Mindketten sokoldalú, szórakoztató, kellemes partnerek vagytok, fontosnak tartjátok a barátságot, de azért néha saját magatokkal is törődjetek, ne csak mások bújával-bajával foglalkozzatok. Beszélgessetek sokat a saját érzéseitekről, félelmeitekről, hiszen azért vagytok együtt, hogy ti legyetek a legfontosabbak egymás számára. A szexre is több időt fordíthatnátok, hiszen ez nektek együtt nagyon jól megy.8skorpio

  VÍZÖNTŐ  SKORPIÓ

A Skorpió arra vágyik, hogy a másik lelkét kisajátítsa. Szüksége van a partnere életerejére és lelkierejére, ez ad neki elegendő erőt a léthez. Ezért úgy viselkedik a párkapcsolatban, mint egy megszálló. Létrehoz egy nagyszabású tervet a társával való közös életéről. Ez olyan csábító, hogy a másik örömmel vállalja a részvételt benne és közben észre sem veszi, hogy ezzel szinte lemondott a saját életéről. A Skorpiónál fontos szerepet játszik a szerelemben mind a testi mind az érzelmi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, hol lángolóan szenvedélyes, hol depresszióba zuhan. A kalandokat nem hagyja ki, ha megtalálta élete párját, akkor sem képes lemondani a flörtökről. Nem igazán hűséges típus, de a társától elvárja, hogy az legyen. A büszkesége nem tudja elviselni, hogy a birtokolt társ ne csak az övé legyen. A Skorpió jegyűeket nehéz meghódítani, mivel ők szeretik kinézni maguknak a zsákmányt és elvárásaik is magasak. Nehéz természete miatt kevesen tartanak ki mellette hosszú ideig, de ő nem is vágyik erre. Általában elég későn találja meg élete párját.

Ha SKORPIÓ a párod

Nehéz kapcsolat. Sehogy sem jutsz dűlőre egy Skorpióval. Nehezen tudjátok eldönteni az erőviszonyokat. Mindketten hajlamosak vagytok arra, hogy eltitkoljátok az érzéseiteket. Az őszinteség gyakorlása ezért fontos feladat lenne számotokra. Te azért titkolózol mert meg akarod tartani a szabadságodat, a privát szférádat, partnered meg azt hiszi, attól sokkal érdekesebb és izgalmasabb, ha folyton titkolózik. Nem érted, mit miért tesz, és hogy miért nem hatnak rá azok módszerek, amik máshol beválnak. Egy idő után aztán már nem firtatod a dolgot, társad fullánkja is hidegen hagy. És talán éppen ez az, amitől ismét helyreáll köztetek a béke. Nem bántjátok egymást, mert a másikról úgyis minden lepereg. Párod szerint te akaratos és befolyásolhatatlan vagy, te pedig nehezen viseled az időnként rátörő depressziós rohamait. Azt is nehéz megemésztened, hogy folyton szimatolgat utánad, miközben ő is állandóan titkol valamit. Nehéz eset vagytok ti így együtt, annak ellenére, hogy mindketten szerettek új, érdekes dolgokat kipróbálni és nagy örömet találtok a testi élvezetekben. Ha hosszú kapcsolatot szeretnétek, akkor jobban át kell adnod magad az érzéseidnek és a kapcsolatnak, többet kell figyelned a párodra, különben elhidegül tőled. A Skorpiónak pedig arra kell vigyáznia, hogy ne sajátítson ki téged túlságosan, hogy több szabadságot adjon neked, különben elmenekülsz a kapcsolatból.9nyilas

  VÍZÖNTŐ  NYILAS

A Nyilas a szellem embere és legfeljebb azért van szüksége társra, hogy legyen kinek elmagyarázni a világ bonyolult, de az ő számára teljesen érthető működését. Szerencsére nem erőszakolja partnerére a nézeteit, csak elmondja, s azután megengedi, hogy azt gondoljon róla, amit akar. Kitűnő társ, lovagias partner. Sok benne az érzés, a lelkesedés, fontos számára a szerelem. Szabadságérzete igen erős, ezért a bölcs partner jól teszi, ha hosszú gyeplőre engedi. Szerelmében odaadó és ragaszkodó, bár általában nem marad egy ember mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, és biztos a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor hamarosan odébb áll, hogy egy újabb csodálónak fitogtassa szellemi sziporkáit.

Ha NYILAS a párod

Érdekes, izgalmas kapcsolat. Egy Nyilas társasága üdítő és szórakoztató számodra, mivel legalább olyan merész mint te. Sok izgalmas kalandban lehet részetek együtt. Mindkettőtöknek vág az esze, és képesek vagytok követni egymás gondolatmenetét, amit te nagyra értékelsz. Végre egy egyenrangú szellemi partner. Társad talán néha túl heves, de te képes vagy őt lehűteni a hideg józanságoddal, néha talán túlságosan is. Viszont ha rossz passzban vagy, akkor számíthatsz rá.  Az ő lelkesítő optimizmusa, vitalitása átsegít a nehezebb időszakaidon is. Légy egy kicsit odaadóbb, próbáld kimutatni gyakrabban az érzéseidet, nem kell mindig olyan keménynek látszani. Ne felejtsd el, hogy a Nyilas nagy kalandor, ha nem kapja meg tőled, amire vágyik, akkor könnyen előfordulhat, hogy máshol keresi a gyengédséget. És akkor már késő bánat... 10bak

 VÍZÖNTŐ  BAK

A Bak nem partnerfüggő típus, ha hozzászegődik valaki, akkor annak nagyon fegyelmezettnek kell lennie. Kapcsolatában a másik ellenőrzésének vágya hajtja. Lépten-nyomon korlátozza társát egy magasabb rend érdekében, amihez alkalmazkodni kell. Megszorításokat vezet be, határokat szab, amit a másiknak be kell tartani. Partnere soha nem teheti azt, amit szeretne, csak azt ami szerinte helyes. Fontos számára, hogy a társára számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt a kapcsolatában. Hűséges, ragaszkodó és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik. Számára nem a lángoló szenvedély fontos, hanem az értelmi alapon nyugvó hosszú távú praktikus kapcsolat. Rigolyái ellenére erősen vágyódik az érzelmi biztonságra. A szakításnál nagyon kell vigyázni, nehogy megbántsuk a kelleténél jobban. Álljunk elé és mondjuk nyíltan a szemébe, mit is akarunk, de győzzük meg, hogy nem ő tehet róla.

Ha BAK a párod

Nyugodt, visszafogott kapcsolat. Inkább baráti mint szerelmi. Egy Bakhoz képest te túlságosan bohém és könnyelmű vagy. Gyakran ér az a vád, hogy a fellegekben jársz, és nem vagy elég megfontolt, sőt mi több, egyenesen azt fogja rád, hogy felelőtlen és meggondolatlan vagy. Ő bezzeg két lábbal a jár földön, megfontol minden egyes lépést, mert mindig a legrosszabbra számít. Te persze a baljós intelmeit nem veszed komolyan, és szilárd meggyőződéssel hiszed, hogy a lehetetlenre is képes vagy. Ami igaz is, ha azt vesszük, hogy a párod olyan szerelmes beléd, mint a nagyágyú, pedig ez vele igazán ritkán történik meg. Te még arra is képes vagy, hogy felrázd a búskomorságából, és igazán kellemes perceket szerzel neki az állandó mókázásoddal, hiába tagadja. Ebben a kapcsolatban csak egy bökkenő van. Előfordulhat egy idő után, hogy több izgalomra vágysz, mint amit a társad nyújtani tud, és ezért más vizek felé evezel. Akkor pedig a te Bakod rettenetesen szomorú lesz.11vizonto

 VÍZÖNTŐ  VÍZÖNTŐ

A Vízöntő párkapcsolataiban két erő működik: az egyik vonzza a társához, a másik elűzi tőle. Ha túl közel kerül hozzá, akkor megijed, hogy elveszíti a szabadságát, viszont ha távol van tőle, akkor szenved az egyedülléttől. Kapcsolataiban szélsőséges, önállóságra vágyik. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha nem figyel rá eléggé a partnere, vagy túl sok az elvárás vele szemben, akkor elmegy. Igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. A társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha hagyjuk, hogy önállóan, szabadon folytassa szellemi tevékenységét. Könnyen barátkozik, de nehéz kiigazodni az érzésein, mivel eléggé kiszámíthatatlan. Érdemes azonban közelebbről megismerni mert mélyen érző, hűséges, nyílt és őszinte ember. De nem árt az óvatosság. Amikor azt hisszük, hogy végre révbe értünk nála, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel egy Vízöntőnél sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk-e nála.

Ha VÍZÖNTŐ a párod

Kihívásokkal teli kapcsolat. Kemény fába vágod a fejszédet, ha egy másik Vízöntővel akarod összekötni az életed. Te azonban kedveled a kihívásokat, minél lehetetlenebb, annál izgalmasabb a feladat. Hát ez most az. Mindketten nagy mókamesterek vagytok, fontos számotokra a függetlenség, a barátság. Jópofiztok mindenkivel, mindenáron szórakoztatóak akartok lenni, meg kell hagyni, azok is vagytok, de a három lépés távolságot azért szeretitek megtartani. A legnehezebb feladat számotokra a lelki összeforrás, ami a kapcsolatot hosszú távon is fontossá teheti mindkettőtöknek. Több teret kéne hagynotok a romantikának és az érzelmeknek. Folytonos harc, hogy ki kerekedik felül, ki az ügyesebb, a szellemesebb, kinek jár gyorsabban az agya. Erről még az ágyban sem tudtok leszokni. Ameddig nem szeretitek egymást igazán, addig egy pillanat alatt képesek vagytok továbbállni, és egy másik emberrel folytatni az életet. Túl sok békés pillanatra nem érdemes számítanotok, ám annál inspirálóbb, tanulságosabb ez a kapcsolat, barátként meg kifejezetten jól összeilletek.12halak

VÍZÖNTŐ  HALAK

A Halak párkapcsolat iránti vágya egy csodaszép álom, aminek a beteljesülésére nagyon kicsi az esély. Minden kapcsolatában valamelyik álmát szeretné megvalósítani, csak közben nem gondol arra, hogy más az álom és más a valóság. Ezért áldozatnak érzi magát a kapcsolataiban, és külön szerencse, hogy ezt a szerepet fel is tudja vállalni. Rendkívül ragaszkodó és megbocsátó. Kedves, figyelmes, gondoskodó, áldozatkész. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem nála, mert ez a fantáziáján kívül az idealizmusát is kielégíti. Poétikus, lírai szerető, egy erősebb partnert igényel. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Fontos, hogy a partner fantáziája készen álljon gondolatai, szárnyalásai befogadására. Ha meg szeretnénk hódítani, akkor viszonoznunk kell mindazt, amit tőle kapunk. A kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról.

Ha HALAK a párod

Szelíd, kényelmes kapcsolat. Számodra legalábbis. Egy Halak borzongva csodál téged, lesi minden mozdulatodat, ugrásra készen várja a kívánságaidat, és zokszó nélkül megtesz mindent érted. Cserébe sokkal több kedvességre és érzelemre vágyik, mint amennyit te a legjobb indulattal is képes vagy magadból kihozni. Mégis együtt vagytok, mert a párod szeret szenvedni, hogy áldozatnak érezhesse magát, és ebben a felállásban alapvetően adott ez a kellemetlen élmény számára. Bár nem kedveli túlzottan a kalandokat, te mégis gyakran erőszakkal belerángatod olyan őrültségekbe, amikhez szegénynek egyáltalán nem fűlik a foga. Ne kívánj tőle túl sokat, légy kicsit megértőbb és tapintatosabb, nem szép dolog visszaélni a fölényeddel.