Zsozírisz - Jóslás - Sorselemzés - Lelki tanácsadás Tarot kártyából
Skorpió
A Skorpió szimbóluma
A Skorpió jegyűek születési intervalluma
Skorpió
A Skorpió jelmondata

A Skorpió mitológiája

Latin neve: Scorpius. Ishara ismeretlen eredetű, számos elő-ázsiai nép mitológiájában szereplő archaikus isten. Eredetileg termékenység istennő volt. Ezenkívül az igazság és az ítélkezés úrnője. Nevével szavatolták az eskü betartását. Jelképe a skorpió és a Skorpió csillagkép. Egy másik monda szerint Artemisz istennő parancsára egy skorpió szúrása ölte meg Oriont. Orion, a vadász nagyon öntelt volt, és azzal fenyegetőzött, hogy kiírtja Kréta összes vadját. Az istenek a Skorpiót küldték el, hogy ölje meg fullánkjával Oriont, és ezzel vessen véget a fenyegetőzéseknek. Végül mindketten az égre kerültek egymástól 180°-os távolságra, de Orion azóta minden skorpiót gyűlöl, így azonnal eltűnik a nyugati látóhatáron, amint a Skorpió keleten feljön. Egy másik történet szerint a Skorpió miatt vadultak meg Apollón lovai Phaeton gyakorlatlan kezei között, ami utal arra a Skorpió jeggyel kapcsolatos témára, amikor valakinek túl nagy hatalma van, de még nem elég bölcs ahhoz, hogy ezt használni is tudja.A Skorpió jegyűek általános jellemzői

Az egyik legérzékenyebb típus. Az érzelmeket, a lélek fájdalmát és ezeknek energiáit hajtóerőként igyekszik hasznosítani. Filozófikus alkat, határozott, kutató szellem. Sokat foglalkoztatja az élet és halál kérdése, de többnyire letagadja. Nagyon mély kapcsolata van az érzelmi energiákkal. Nem riad meg az érzelmi hullámhegyektől és völgyektől, az extázistól és a fájdalomtól. Nem kíméli sem a maga, sem környezete érzéseit, ezekből az ingadozásokból, intenzitásból új energiát nyer, a tragédiákból is energiával telten kerül ki. A fájdalomenergiát eszközként használja: az önvédelem és öngyógyítás eszközeként. Nem fél saját, vérző sebébe belenyúlni, ha ez a feltétele a gyógyulásnak. A teljes élet vágya hajtja, nem fél az ösztönök, érzelmek, fájdalmak mélyére menni. Tudja: aki új életre vágyik, annak el kell hagynia a régit. Addig nem nyugszik, míg nem jut az őt izgató titkok feltárásáig. A langyos vizet igyekszik felkavarni, minden legyen intenzív. Érzékenysége miatt olyan sérelmek is érik, amiket más észre sem vesz. Emiatt gyakran vesz elégtételt a másik emberen. Nem fél semmitől, nincs veszteni valója. Leszívja a környezete energiáját. A szituációban, amiben mindenki elfárad, ő feltöltekezik. Ha titka van, nem lehet belőle kiszedni, ha nem akarja, nem találod meg hozzá a kulcsot. Kifelé lehet titokzatos. Nagyon mélyen belelát az emberekbe, már gyerekkorában is nagyon érzékeny a levegőben vibráló érzelmekre. Meg kell vele beszélni a problémákat mert átlát rajtuk. Rendkívül nagy az életereje. E jegy szülöttei mutatják a legszélsőségesebb változatokat. Az életben mindent ki akar próbálni. Ha valamilyen cél számára elérhetővé válik, hihetetlenül tudja összpontosítani az energiákat erre a célra. A szerelemben, szexualitásban is a végletek és a kimeríthetetlen energiatartalékok jellemzik. Nem bosszúálló, de a sérelmeket dédelgeti és megtorolja. Mélyen megbántódik azon, amit más fel sem vesz. Csak akkor támad ha őt megtámadják, a sérelmeket elraktározza, csak hosszú idő után szúr vissza, akkor és oda, amikor és ahol a legjobban fáj. Nem felejt, a benne feszülő érzelmek kiélést, megtorlást követelnek. Nem rágódik, de mindent megjegyez. Nagyon koncentrált, nagyon intenzív. Nehezen veszíti el az öntudatát. Ha hűséges, nagyon hűséges. Büszke és karizmatikus, ha egy ügyet felvállal, nagyon lelkesen, céltudatosan szolgálja és viszi előre. A szélsőségek jegye: gonosztevők és szentek. Erős szexualitás, aszkétizmus. Foglalkoztatja a vallás, a misztikum. Bizonyos agresszivitás jellemzi, mely nem győzhető le a végtelenségig. Akkor támad ha veszélyben érzi magát. Családban minden áldozatra képes a szeretteiért. Elvárja a feltétlen engedelmességet. A legféltékenyebb típus. A Skorpió jegy szülötteit a legtitokzatosabb egyéneknek tartják. Miközben magáról nem szeret túl sokat elárulni, másokat képes nagyon hamar kiismerni, és eltalálni a másik legfájóbb pontját. Erős akaratú, kitartó, törekvő, és többnyire fontos számára a hatalom. Látszólagos nyugalma és keménysége mögött nagyon sérülékeny és finom érzésű. Kissé önfejű, olykor a végletekig ragaszkodik a véleményéhez. Hihetetlenül erős regenerációs képessége van, minden helyzetből képes talpra állni. Jó érzéke van a kutatómunkához, a titkok feltárásához, általában érdeklik a misztikus, elvont dolgok. Gyakran nagyon karizmatikus személyiség, aki nagy hatással van másokra. Hatalmas önfegyelme van, viszont abban mértéktelen, hogy képes az önpusztításig kiállni a számára fontos ügyek mellett. Izgalmas, titokzatos egyéniség. Lebilincselő társalgó. Nagyon határozott ízlése van. Az emberek vonzódnak hozzá, mert felismerik milyen nagy rejtett tartalékokkal rendelkezik. Mindig képes megújulni. Ez a képessége önmagában is elég ahhoz, hogy felkeltse mások irigységét. Intellektuális területen nagyszerű sikereket képes elérni, de bármilyen poszton megállja a helyét, mert mindent el tud sajátítani. Akaratereje legyőzhetetlen. Ebből fakad, hogy olyan munkát is elvállal, ami látszólag erejét meghaladja, és aztán sikeresen elvégzi, környezete nagy csodálkozására. Egyébként is alaptermészetéhez tartozik, hogy imádja a kihívásokat. Szeret vitatkozni, imád kritizálni, és általában győztesként kerül ki a szópárbajból. Akadnak Skorpiók, akik túlságosan kritikusak, támadóak, sőt még ijesztőek is, de ez ritka. Akár szeretik, akár gyűlölik, annyi bizonyos, hogy nem tudnak nem tudomást venni a személyéről.A Skorpió kapcsolata a többi jeggyel

Nincs függő viszonyban a kapcsolataiban. Abszolút nem birtokolható. Ha el akarjuk veszíteni, a legbiztosabb ha rajta csüngünk. A partner legyen ugyanolyan erős mint ő, ez az intenzív kapcsolat neki. Legyen partner a mélység és a magasság megélésében. Csípős nyelvű, kritikus, nem rejti véka alá a véleményét. Ha unalmassá válik a kapcsolata, hajlamos felkavarni, feltúrni, intenzíven megszakítani. Gyakorta játssza az elérhetetlenül vonzó szerepet. Karnyújtásnyira van, de nem elérhető. Ebből a felfokozottságból is erőt merít. Bár lelke mélyén magánzó, voltaképpen családra vágyik, mert nem tud igazán egyedül élni. Tartós kapcsolatban meglehetősen összeférhetetlen, házsártos, kötekedő - ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretné. Egyébként szenvedélyes szerető, ösztönei rendkívül jól működnek, mindig megérzi, mikor hogyan kell bánnia partnerével. Szerelmi életét nem elégíti ki az otthoni biztonságos szeretet. Külön utakra, izzó szenvedélyre vágyik. Miközben párjától teljes odaadást követel, ő bizony gyakran ki-kiruccan egy kis kalandra. Valahányszor félrelép, szenved a lelke mélyén, de képtelen ellenállni a kísértésnek. Nagyon szenvedélyes típus, a szexualitás hihetetlenül fontos számára és ha szerelmes, akkor "halálosan" szerelmes. Érzelmeit ritkán fedi fel teljesen, mert szereti a helyzeteket az ellenőrzése alatt tartani. Nem bírja a kiszolgáltatottság érzését, és gyakran hiányzik belőle az "ősbizalom". Miközben szkeptikus, bizalmatlan, és fél az odaadástól, mélyen vágyik egy igazi kapcsolatra. Vonzódik a válsághelyzetekhez, egyáltalán nem nevezhető konfliktuskerülőnek. A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne.
A Skorpió szerepei, viselkedésformái

A Skorpió, mint vezető:
Született vezető. Tekintélyt és tiszteletet parancsoló. Mindenki másnál alkalmasabb erre a tisztségre. Számos tulajdonsága alkalmassá teszi erre a pozícióra: intelligenciája, józansága, szervezőképessége, a tökélyre való törekvése, kiváló megérzései és hatalmas győzni akarása. A legapróbb részletekig ismeri az általa vezetett intézmény helyzetét, személyzetét, s ezért látszólag nem tesz semmiféle erőfeszítést. Hozzáértése ámulatba ejti beosztottjait, következtetéseihez vezető módszerei pedig helyesek és sebészkés pontosságúak, ám teljességgel kiismerhetetlenek, rejtélyesek. Lehet hirtelenharagú és tomboló, ám lehet a legmértékletesebb, a legnyugodtabb és leghűvösebb ember is, akivel valaha találkoztunk. Ebben a jegyben születettek ugyanis rendszerint igen szélsőségesek, egyazon személyben olykor mindkét fajta tulajdonság fellelhető. A rendszeretet, a fegyelmezettség és a pontosság azonban mindkét esetben egyaránt megtalálható. A Skorpió nem enged egykönnyen a hízelgésnek, ha rájön a hamisságra, akkor kíméletlen főnökké, rendkívül veszedelmes ellenféllé válik.

A Skorpió, mint beosztott:
Igen lelkiismeretes és felkészült, rövid idő alatt annyira urává lesz szakmájának, hogy egyszerűen pótolhatatlanná válik. Kollégái között természetesen ő a legjobb, és innen már csak egy ugrás választja el a főnöki széktől. Ennek érdekében mindent meg is tesz, csupán az alkalmas pillanatra vár, miután természetesen lépésről lépésre kiszámította felemelkedésének realizálását. Legértékesebb tulajdonságai közé tartozik leleményessége, kitartása és türelme. Nagyfokú hozzáértésénél fogva számítani lehet rá, s ki lehet kérni véleményét a különböző kérdésekben, ám óvakodni kell vitatkozó kedvétől és tekintetbe kell venni azt is, hogy hiúsága következtében néha hibás álláspontra helyezkedik, még akkor is, ha tudja, hogy nincsen igaza, ebbe a csapdába azonban csak ritkán esik bele. A főnök örülhet, hogy ilyen rátermett beosztottja van, nehezen tudja azonban nyomon követni tetteit és szándékait, és mindvégig ismeretlenek maradnak előtte céljai, amelyek a Skorpió beosztott felemelkedésével egyre magasabb rendűek lesznek.

A Skorpió, mint partner:
A Skorpió emberek nem elégednek meg azzal, ha magukénak tudják kedvesük testét, nekik a szeretett ember lelke kell, méghozzá maximálisan. Szeretnék megélni azt, hogy hatalmuk van a másik felett, testi és lelki értelemben, valamint bennük munkál a vágy arra, hogy a tabukat feszegessék. A tabuk világának a feszegetése a Skorpió emberek minden életterületén felvonulhat, de a szexualitás, valamint a szerelem érzése nagyon jó táptalaj arra, hogy a tabuk világát integrálják személyiségükbe. A Skorpió rendkívül féltékeny természetű, amellyel jobb, ha megbarátkozunk és egyáltalán nem is adunk okot a féltékenységre, beleértve azt is, hogy kerülünk minden kétértelmű helyzetet. Nem árt tudni, hogy röntgenszeme van, s olyan orra, amellyel ezer kilométerről megérzi rajtunk az "idegen szagot". Azonnal rájön, hogy megbotlottunk, s elárultuk őt. Nem is biztos, hogy tudomásunkra hozza, hogy mindent tud. Meglehet, hogy nyomozgat utánunk egy ideig "bizonyítékokat" gyűjt, hogy ezekkel aztán szembesítsen minket. Mindezek után pedig jó ideig a sértettség állapotában fog tartózkodni, és nagyon sok munkánkba kerül majd, hogy visszanyerjük a bizalmát, már amennyiben ez egyáltalán lehetséges.

A Skorpió, mint szülő:
Legtöbbször igen figyelmesek és odaadóan gondoskodnak a gyerekükről. Nagyon ragaszkodnak, nehezen viselik el egy lelkes nagyszülő jelenlétét, akitől irigylik a gyerek figyelmét. Legnagyobb hibájuk a túlzott ambíció és a türelmetlenség. Általában sokat követelnek a gyereküktől, és rosszul viselik, ha valami nem úgy alakul, ahogy ők azt szeretnék. Örömmel hallgatják meg csemetéjük gondjait-bajait, de szélsőséges esetben túlságosan kíváncsivá válhatnak, és minden apró titkát tudni akarják. Képtelenség őket bármiről is meggyőzni, mindenáron ragaszkodnak ahhoz, amit helyesnek vélnek. Gyakran manipulálják gyermeküket, az érzelmi zsarolástól sem riadnak vissza. A Skorpió szülők határozottak és erősek, akik biztonságot kínálnak gyermekeik számára, bármi áron megvédelmezik őket. Nemcsak az emberekkel képesek harcba szállni, hanem külső körülményekkel is: rengeteg munkával, de megteremtik az áhított életkörülményeket. A Skorpió jegyű szülők nagyon karizmatikusak, és időnként az egész családot képesek manipulálni.

A Skorpió, mint gyermek:
A Skorpió gyermek kezében akarja tartani a dolgok irányítását. Általában megvárja, amíg a környezetében élők kinyilvánítják felé szeretetüket, és nem ő az, aki megteszi az első lépést a kedvesség tekintetében. Inkább tartózkodónak ítélhetjük meg őt élete első éveiben, és ez sokszor még nagyobb gondoskodásra ösztönzi a szülőket, hajlamosak túlzottan is pátyolgatni a gyermeket. Nagyon fontos neki a biztonság - sokkal inkább mint más gyermekeknek -, és ha védettségét veszélyeztetettnek érzi, akkor nagyon szélsőségesen reagálhat. Arra a tudatra van szüksége, hogy ellenőrizni tudja a körülötte folyó eseményeket, és még inkább megnyugtatja, ha azt hiszi, hogy irányítani is tudja őket. Tehát jól tesszük, ha tudatosan hangsúlyt helyezünk arra, hogy döntési szabadságot adjunk neki minél több, őt érintő kérdésben. Az első időszak után fokozatosan jelenik meg életében a felfedezés vágya, ilyenkor azt tapasztalhatjuk, hogy biztonságos környezetben nagyon jókedvű, és feltűnően jó kisgyermek. Amint megérinti őt a felfedezés vágya, folyton kutat valami után. Ugyanúgy izgalommal tölti el a szekrények tartalma, mint a kertben fellelhető kavicsok formája és sokfélesége. Az emberi kapcsolatok tekintetében is kinyilvánítja nyomozói hajlamát - rendkívüli módon érdekli minden kényes kérdés.A Skorpió lelkivilága, motivációi

A "mindent vagy semmit" és a "legnagyobb győzelem a magunk felett aratott", jól jellemzik beállítódását. Ha önfegyelemről van szó, akkor a Skorpió ebből többet fog felmutatni, mint az összes többi állat övi jegy. A Skorpió tulajdonképpeni problémája, hogy nehezen tud mértéket tartani, hajlamos a szélsőségekre. Bármit is tesz, azt intenzíven, szenvedélyesen teszi. Elvet mindent, ami átlagos, langyos, normális. Gazdag érzelmi élete van, ami legtöbbször egy sima, nehezen átlátható felszín alatt rejtőzik. Nem teríti ki a kártyáit, hogy a helyzetet ellenőrzése alatt tarthassa. Pedig mélyen vágyik kapcsolatokra és hajlamos azonosulni a szeretett emberrel. Mivel bizalmatlan és szkeptikus, fél az odaadástól, számos válság és belső harc zajlik benne. Ebből adódik az a hajlama, hogy tépelődik és beleássa magát egy témába. A Skorpióból legtöbbször az hiányzik, amit ősbizalomnak neveznek. Idegen számára az az érzés, hogy egyszerűen elfogadja magát úgy, ahogyan van, állandó bűntudattal küzd. Gyakori gyermekkori élmény nála, hogy a túlságosan nagy elvárásoknak nem tudott megfelelni. Így magyarázható az is, hogy miért vonzódik annyira a válsághelyzetekhez. Valami azt súgja neki, hogy ki kell érdemelnie az életet, és vezekelnie kell mindazért, amit az élet ad neki. Sok Skorpió hordozza magában az önbüntetési hajlamot. Amennyire törekszik a boldogságra, annyira el is tudja taszítani magától, hogy meghaladja az ő saját mértékét. Értelme mondhat mást, de egy belső hang azt súgja: "nem érdemelsz mást". A Skorpió a legérzékenyebb az élet árnyoldalára, azokra a területekre, amelyekről általában szívesen hallgatunk. Mivel gyakran kiszolgáltatva érzi magát az élet igazságtalanságainak, és gyámoltalanságát hamar megtapasztalta, fontos hajtóerő számára a személyes vagy társadalmi hatalom, hogy ezzel egyfajta biztonságot teremtsen. Olykor egy életen belül a legalantasabb dolgoktól a legnagyobb szellemi, lelki magasságokig átmegy mindenen.A Skorpió tanulási feladata
 
Megismerni a különbséget a realitás és az elképzelés között
Megtalálni a középutat
Bízni önmagában
Legyőzni a félelmeitA Skorpió princípium megfelelői a különböző síkokon

A Skorpió szimbóluma:  e
Jelmondata: Halj meg és légy!
Évszaka: Ősz
Minősége: Nőies - befogadó, yin
Stabilitása: Szilárd
Eleme: Víz
Polaritása: Negatív
Uralkodó bolygója: Plútó és Mars
Kulcsszava: Kötés, rögzítés, kibírni
Kulcsmondata: Birtokollak de engem nem birtokolhatsz
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely vonzást jelent a személyes teljesítmény szempontjából, amely kutatói tehetséget, nyomozói készséget igényel, ahol rejtett dolgokat kell feltárni, esetleg okkult témákkal foglalkozni: pszichológus, orvos, biológus, kutató, kém, ügynök, rendőr, természetgyógyász, grafológus, filozófus, teológus, misztikus
Színei: Fekete, vérvörös, méregzöld
Illatai: Érzéki, titokzatos, tömény, fajsúlyos illatok
Ízei: Erős, savas
Formái, alakjai: Erős kontrasztok, szélsőséges, kihívó, rejtett
Növényei: Élősködő növények, húsevők, csábítóan virágzó, intenzív illatú, de gyakran mérgező növények, mohafajták
Fái, bokrai: Tuja, tiszafa, fügefa
Gyümölcsei, zöldségei: Retek, hagyma, füge, áfonya
Virágai: Orchideák, mák, őszi kikerics
Fűszerei: Torma, vizitorma
Gyógynövényei: Fokhagyma, bazsalikom, kerti mák, varjúháj, kálmos, hunyor
Állatai: Ragadozók, skorpió, kígyó, dobermann, keselyű, zebra, denevér
Anyagai: Vas, bőr, kender, humusz, láva
Ásványai, kövei: Onix, sötét gránát, platina, malachit
Tájai: Mocsaras, lápos vidékek, vulkanikus, kráteres tájak, forró források és gejzírek, sűrű dzsungelek
Hobbijai, sportágai: Olvasás, filozófia, ezoteria, küzdősportok, maratoni futás
Közlekedési eszközei: Tengeralattjáró, kétéltű járművek
Lakóstílusa: A berendezés egy mottónak vagy egy felettes eszmének felel meg, a forma fontosabb, mint a kényelem
Társadalmi formái: Erős titkosszolgálattal rendelkező államok, ideológiai irányultságú állam
Geográfiai vonatkozása: Algéria, Marokkó, Bajorország
Testrészei: Végbél, prosztata, vesemedence, orr, genitáliák
Test tulajdonság/alkat: Markáns arc, széles homlok, sötét haj, sötét szem, sűrű szemöldök, keskeny orr, csontos alkat
Betegségei: A nemi szervek megbetegedései, kiválasztási szervek zavarai, allergia, kinövések
Problémakezelési mód: Összpontosít a problémára, belemélyed, és végérvényes megoldásra törekszik – ennek kínjait vállalja, az utolsó cseppig kiissza a keserű poharat.
Önvédelmi stratégia: A támadást meg sem várva kis szúrásokkal védekezik; egyre sűrűbb, egyre magasabb feszültségű hallgatásba vonul vissza, majd egyetlen, az ellenfelet megsemmisítő gesztussal válaszol.
Negatív tulajdonságai: Alattomos, bosszúálló, kegyetlen, cinikus, szarkasztikus humorú, sértő (mélyen találó megjegyzések), gyűlölködő, harcos, önpusztító, perverz, pusztító, ravasz, szado-mazochista, szélsőséges, szertelen, titkolózó, végletes, veszélyes
Pozitív tulajdonságai: Büszke, erélyes, hűséges, karizmatikus, lényeglátó, mágikus, mély érzésű, rettenthetetlen, szuggesztív, titokzatos, véglegesen megoldó
Szerencsenapja Kedd
Szerencseszáma: 9
Stílusa: Elbűvölő
Ideális társa: Bika, Bak, Halak, Szűz
Erőssége: Küzdeni tudás, kitartás, becsvágy
Gyengéje: Akaratos, kíméletlen, bizalmatlan
Híres Skorpiók: Erkel Ferenc, Ady Endre, Teleki Sámuel, Paganini, Marie Antoinette, Theodore Roosevelt, Indira Gandhi, Robert Kennedy, Pablo Picasso, Richard Burton, Vivien Leigh, Alain DelonA Skorpió kapcsolata a többi jeggyel


1kos

SKORPIÓKOS

A Kos jegyű ember akkor mutat érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. A Kosnak lételeme a hódítás. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. A Kost szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. Kedvességgel, szeretettel és őszinteséggel mindent el lehet érni nála. A Kos szerelme erotikus, vad és szenvedélyes. Találékony, érzelmes szerető, gyorsan fellángol, de hamar meg is unja, ha megszerezte amire vágyott. Akkor ügyes a Kos partnere, ha állandóan ébren tudja tartani az érdeklődését, és mindig lehetőséget ad neki arra, hogy újból meghódíthassa őt.

Ha KOS a párod

Reménytelen, szinte kibékíthetetlen kapcsolat. Feltűnően nem illetek össze, mások a módszereitek, különböző az értékrendetek, mindenről ellentétesek gondolkodtok. Te rejtegeted az érzéseidet, de minden egyes szóra emlékszel, amit kaptál, és vissza is adod azokat kamatostul, akár jó, akár rossz.  Szegény párod szinte képtelen a te kiszámíthatatlan, csavaros eszeddel megbirkózni. Ő többnyire nyílt lapokkal játszik, míg te szeretsz a háttérből szurkálódni és nagyon könnyen megsértődsz a szerinted nyers modora miatt. Való igaz, hogy hamar méregbe gurul, főleg, ha nem tud kiigazodni rajtad. Kölcsönösen tartatok egymás haragjától. Próbálj meg nyíltabb és őszintébb lenni a pároddal, bármennyire is nehezedre esik, akkor talán ő is hajlandó lesz kissé finomítani a stílusán. Be kell látnotok, hogy szükséges némi kompromisszumot kötnötök, ha már képtelenek vagytok elszakadni egymástól. Az egymás iránt érzett erős testi vonzalmatok nem biztos, hogy hosszú távon elégnek bizonyul majd a kapcsolat fenntartásához.2bika

SKORPIÓBIKA

A Bika hozzáállását a szerelemhez a birtoklási vágy határozza meg. Ahhoz azonban, hogy megfelelőnek tartsa magát a birtoklásra, az kell, hogy valakinek érezze is saját magát. Ezért addig megbízható társ, amíg fontosságát éreztetik vele. A Bika szenvedélyes és hamar szerelembe esik. Könnyen ki is ábrádul, ha csalódik a partnerében. Nem könnyű neki megfelelni, a hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Nagy az önuralma, nem könnyű felidegesíteni, de ha vége a nyugalmának akkor nehéz kibékíteni. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Nehezen válik, de ha mégis, akkor a partnere számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Ha BIKA a párod

Eseménydús, szenvedélyes kapcsolat. Ti aztán igazán szeretitek az érzéki élvezeteket. De  amíg a párod őszintén vállalja is ezt, te hajlamos vagy eltitkolni a kéjvágyadat még saját magad előtt is. Bármennyire is szeretnél a pároddal ágyba bújni, folyton kéreted magad, nem mered a vágyadat nyíltan bevallani. Úgy teszel mintha nem akarnád, pedig ez az egyetlen amire igazán vágysz. Veszekedtek, kibékültök, imádjátok egymást, aztán a következő percben megint kibírhatatlannak tartjátok a másikat. Érzékeny, féltékeny emberek vagytok mindketten, nehéz bármit is eltitkolnotok egymás előtt. Éppen ezért meg se próbálj hazudni a párodnak mert úgyis kiszedi belőled az igazságot, erre remek trükkjei vannak. Bármennyire is nehéz közös nevezőre jutnotok, ez a kapcsolat rendkívül izgalmas és inspiráló, érdemes harcolni érte.3ikrek

   SKORPIÓIKREK

Az Ikrek hozzáállása a párkapcsolathoz a szerepjátszás. Ő nem az érzelmek embere, mély szenvedélyek megélésére szinte képtelen. Sokkal inkább testvére, jó barátja, szellemi partnere a társának, mint szenvedélyes szeretője. Viszont el tudja játszani. Bármilyen szerepbe bele tud bújni, tehát azzá tud válni, amit a társa elvár tőle. Ha kell csábító, ha kell, akkor egy szent. Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem az erőssége. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. A hűség tehát nem tartozik az erényei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatérésében.

Ha IKREK a párod

Értelmetlen, céltalan kapcsolat. Lehet, hogy első látásra megnyerőnek találod társadat, hiszen szellemes és sokoldalú ember, de hamar rá kell jönnöd, hogy a barátságos modor valójában zárkózottságot takar. Bonyolult és kiismerhetetlen még neked is. Nem tűri, ha irányítani próbálod, képtelen vagy bármiben is korlátozni. Hozzád képest fegyelmezetlen, és fütyül a megállapodásokra. Ez téged rettenetesen ki tud hozni a sodrodból, és előbb-utóbb belátod, hogy ez a kapcsolat nem vezet sehova. Szinte lehetetlen közös pontot találnotok. A társad csupa élet, csupa beszéd és kapcsolat, te pedig ezeknek éppen az ellenkezőjét képviseled. Ha mindezek ellenére mégis ragaszkodtok egymáshoz, akkor te próbálj egy kicsit felvenni az ő tempójából, neki meg nem ártana lassítani. Ki tudja? Vannak még csodák... Hátha nektek sikerül.
4rak

SKORPIÓRÁK

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Vagy rászorul a másik gondoskodására, vagy ő akar mindenáron gondoskodni a társáról. A romantika, a szentimentális érzelmek hozzá tartoznak belső világához, de ezt ügyesen titkolja. Csak akkor kerül felszínre mindez, ha ez kell a társa meghódításához vagy megtartásához. Ha már megszerzett valakit, többé nem tartja érdekesnek és nem törődik vele eleget. Ha magánál erősebb partnert talál, akire felnézhet, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. De ha gyengébbnek tartja, akkor megpróbál uralkodni felette. Egyszer kedves és szeretetreméltó, máskor rideg és ellenszenves. Nehéz rajta kiigazodni, sosem lehet tudni, mit hoz a következő pillanat. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát és nem sértődik meg állandó hisztizései miatt, amely a Rák nőre és férfira egyaránt jellemző. El kell ismerni vélt vagy valódi igazát, azzal le lehet venni a lábáról. A Rákot egy kis romantikával és törődéssel is könnyű meghódítani.

Ha RÁK a párod

Ellentmondásos kapcsolat. Sok hasonlóság van bennetek. Fogékonyak vagytok mindketten a lélek szépségeire, a művészetre, a természet csodáira. Szükségetek van a családi háttér biztonságára, a meghitt, meleg otthonra, amiről mindketten nagy odaadással gondoskodtok. Mégsem jöttök ki jól. Társadat gyanakvóvá teszi az örökös titkolózásod, és nyaggatni kezd, amivel kihoz sodrodból, és ilyenkor halálos sebeket ejtesz az ő sérülékeny lelkén. Bár igaz, hogy ő is szeret titkolózni, a nyíltság neki sem az erőssége. A ti szerelmetek könnyen átfordulhat ellenségeskedésbe és kölcsönös vádaskodásba. Vigyázzatok, ne sértegessétek, ne bántsátok meg egymást, lehetőleg sem okkal, sem ok nélkül. Azt keressétek a másikban ami közös és ne azt ami elválaszt benneteket. Ne támadj folyton amikor védekezned kellene, hiszen a párod rendkívül érzékeny a gúnyos megjegyzéseidre, kiváltképp ha a családját és a felmenőit sértegeted.
5oroszlan

   SKORPIÓ OROSZLÁN    

Az Oroszlán elvárja, hogy felnézzenek rá és csodálják. Ezért hódolókat gyűjt maga köré. Ő mindenkire sugároz, de társának kizárólag ő lehet az egyetlen. Hatalmát erőteljes szexualitásával teremti meg. Könnyen megsértődik, rendkívül büszke és hiú, a kritikát nehezen tűri. Hamar méregbe gurul és ordítozik, de a következő percben úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A hízelgésnek viszont soha nem tud ellenállni. Aki Oroszlán társat választ magának, annak fel kell készülnie arra, hogy gyakran lesz egyedül, mert neki mindennél fontosabb a baráti társaság, ahol szerepelhet és ő lehet a központban. Imád flörtölni, mindig keresi az új kalandokat. Érzelmileg és anyagilag bőkezű, társának mindent megad, de csak addig, amíg szeretetet, megbecsülést és csodálatot kap cserébe. Ha ezt nem kapja meg, akkor új kapcsolatot után néz, ahol megtalálja amit keres. Meghódítása igen egyszerű. Legyünk nyíltak és hagyjuk, hogy magáról beszéljen. Tápláljuk egoizmusát, szorítsuk háttérbe saját akaratunkat. Csodáljuk és bókoljunk neki szüntelen.

Ha OROSZLÁN a párod

Érdekes, feszültségekkel teli kapcsolat. Hasonlóak az erőviszonyok és mégsem egyszerű a helyzet. Talán éppen emiatt. A te villámgyors eszeddel egy Oroszlán nem veheti fel a versenyt ez kétségtelen. Tudja ő ezt jól, ezért azzal kompenzál, hogy megpróbál arrogáns és nagyképű lenni, ami egyébként sem esik nehezére. Ettől aztán égnek áll a hajad. Mivel mindketten hiú és becsvágyó emberek vagytok, nehezen tudtok megegyezni a szerepeket illetően. Te semmiképp nem akarsz beállni a csodálói közé, pedig erre vágyna a legjobban. Állandóan marakodtok és versengtek egymással, ami nem tesz túl jót a szerelemnek, de mégis mindkettőtökre inspirálóan hat. A szexben remekül megértitek egymást. Ha nem akarnátok egymást folyton a saját képetekre formálni, és nem vennétek személyes sértésnek, ha valamiről eltérő a véleményetek, akkor ez egy jól működő kapcsolat lehetne.  A feszültség, ami ott vibrál köztetek éppen elég ahhoz, hogy mindig izgalmasnak és érdekesnek  tartsátok egymást.
6szuz

SKORPIÓ SZŰZ

A Szűz kapcsolatait az értelem, és a józanság vezérli. Hűvös és tartózkodó. Ez lehet vonzó szerénység, de jelenthet túlzott érzékenységet is. A szexuális dolgok érdeklik, de mégsem hagy fel egykönnyen a szűzies viselkedésével, pedig sok benne az elfojtott erotikus vágy. Nem akar szenvedélyes lenni, mert az bonyodalmakat válthat ki, számára pedig az a fontos, hogy az életét, azon belül is a hétköznapjait körültekintéssel és okosan szervezze meg. Márpedig a szerelmi mámor ezzel nem fér össze. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner fel tudja ébreszteni a szenvedélyét. Amíg nincs tisztában az érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek. Nehezen alakít ki kapcsolatot mert retteg a visszautasítástól. A szerelem fontos számára, de a kezdeményezést meghagyja a kiszemelt fél számára. Ha talál egy olyan társat, aki magabiztos és szeret irányítani, akkor jól kiegészíthetik egymást és egy jól működő kapcsolat alakulhat ki kettőjük között. Hűséges és gondoskodó.

Ha SZŰZ a párod

Veszekedős, érdektelen kapcsolat. Igaz ugyan, hogy a Szűz jegyű ember hozzád hasonlóan fegyelmezett és pontos, de a gondolkodása hozzád képest túlságosan racionális és száraz. A hétköznapokban még csak kijönnétek egymással, mivel mindketten pedánsak és megfontoltak vagytok, de az érzelmeket illetően nem tudtok közös nevezőre jutni. Társadból hiányzik az a szenvedély és tűz, amit te mindennél fontosabbnak tartasz. Azonkívül mindketten igen éles nyelvűek vagytok és szerettek szurkálódni, nem törődve azzal, hogy a másiknak ezzel mennyire belegázoltok a lelkébe. Pedig mindketten érzékenyek vagytok bármennyire is igyekeztek ezt titkolni egymás előtt. Párod önbizalomhiányban szenved, te pedig gyakran vagy kiszámíthatatlan és depressziós. Igazán nincs mit egymás szemére vetnetek. Mindketten azért támadtok, azért kötekedtek, mert többet várnátok el magatoktól, és mivel ezt különböző okokból nehéz megvalósítani, egyszerűbbnek, természetesebbnek tűnik a másik hibáztatása, a kötekedés és a vitatkozás. Ha ezeket a nehézségeket le tudjátok küzdeni, nagyszerű kiegészítőivé válhattok egymásnak, éppen a nagy különbségek miatt.
7merleg

      SKORPIÓ  MÉRLEG

A Mérleg képes leginkább a társa felé fordulni az összes jegy közül. Számára létkérdés, hogy legyen mellette valaki, mert csak így van értelme az életének. Akkor elégedett igazán, ha a társa jól érzi magát vele, és ezért mindent meg is tesz. A romantikus szerelmet keresi, ami megteremti életében a harmóniát és az egyensúlyt. Vonzó személyisége varázsával vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti ha kedveskednek neki és körüludvarolják. Nem szereti, ha erőszakosak vele, lerohanják és ajtóstul rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, romantikus randevú, ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom. Őszinteséggel és kedves bókokkal lehet elcsábítani. Az előjáték izgalmasabb számára, mint maga az aktus. A Mérleg jegy szülötte kedves, megbízható, odaadó társ.

Ha MÉRLEG a párod

Hiábavaló kapcsolat. A szerelem vak, ezért nehéz lesz belátni, hogy nem vagytok egymáshoz valók. Hiába tűnik vonzónak, több fájdalmat mint örömet okoz ez a kapcsolat. Ti ketten egészen más dolgokban hisztek, mást tartatok fontosnak és értékesnek, nem sok közös vonás van bennetek. Szeretni nagyon tudtok mindketten, de egészen másként. Mivel egyáltalán nem hasonló a szeretetnyilvánításotok, azt hiszitek, hogy a másiké nem is igazi. Te mélyen, magadban éled meg az érzelmeidet és nagyon nehezedre esik kimutatni. A párod mindezt látványosan hangoztatja, neki nem okoz problémát az érzelmi megnyilvánulás. Próbáld meg levetni magadról a páncélt, nem szükséges annyira titkolni az érzéseidet. Van mit tanulnotok egymástól. Te szeretsz a dolgok mélyére ásni, párodat inkább érdeklik a külsőségek, sokat ad mások véleményére. Ez sok feszültség forrása lehet köztetek. Az ágyban viszont a csodálatos erotikus élményekben lehet részetek.8skorpio

  SKORPIÓ  SKORPIÓ

A Skorpió arra vágyik, hogy a másik lelkét kisajátítsa. Szüksége van a partnere életerejére és lelkierejére, ez ad neki elegendő erőt a léthez. Ezért úgy viselkedik a párkapcsolatban, mint egy megszálló. Létrehoz egy nagyszabású tervet a társával való közös életéről. Ez olyan csábító, hogy a másik örömmel vállalja a részvételt benne és közben észre sem veszi, hogy ezzel szinte lemondott a saját életéről. A Skorpiónál fontos szerepet játszik a szerelemben mind a testi mind az érzelmi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, hol lángolóan szenvedélyes, hol depresszióba zuhan. A kalandokat nem hagyja ki, ha megtalálta élete párját, akkor sem képes lemondani a flörtökről. Nem igazán hűséges típus, de a társától elvárja, hogy az legyen. A büszkesége nem tudja elviselni, hogy a birtokolt társ ne csak az övé legyen. A Skorpió jegyűeket nehéz meghódítani, mivel ők szeretik kinézni maguknak a zsákmányt és elvárásaik is magasak. Nehéz természete miatt kevesen tartanak ki mellette hosszú ideig, de ő nem is vágyik erre. Általában elég későn találja meg élete párját.

Ha SKORPIÓ a párod

Izgalmas, feszült, békésnek csöppet sem nevezhető kapcsolat. A sok hasonlóságból adódó nehézség ellenére is megmagyarázhatatlanul vonzódtok egymáshoz. Szűnni nem akaró lelki harc folyik köztetek. Állandóan egymás mozdulatait lesitek, egymás gondolatait kutatjátok, nyíltan ugyanis semmi pénzért nem árulnátok el a szándékaitokat. Szerettek titkokat megfejteni, titokzatosan viselkedni, hogy rejtélyesek maradjatok mások számára. Egymás előtt azonban nehéz lesz titkolózni, hiszen a földkerekség legjobb gondolatolvasói vagytok mindketten. Miközben egymást figyelitek, saját magatokat ismeritek meg. Ez az, ami az életben a legnagyobb talány, a legnagyobb felfedezés. Emiatt biztosak lehettek abban, hogy mindig is keresni fogjátok egymás társaságát. A legnehezebb dolog saját magunkat kiismerni, megérteni és elfogadni. Az érzéki, erotikus élményekre mindketten egyformán nyitottak vagytok, tudjátok hogyan szerezzetek örömet a másiknak. Irigylésre méltó lehet a szerelmi életetek, ha egy kicsit megpróbáltok visszavenni az őrjítő féltékenykedéseitekből.9nyilas

  SKORPIÓ  NYILAS

A Nyilas a szellem embere és legfeljebb azért van szüksége társra, hogy legyen kinek elmagyarázni a világ bonyolult, de az ő számára teljesen érthető működését. Szerencsére nem erőszakolja partnerére a nézeteit, csak elmondja, s azután megengedi, hogy azt gondoljon róla, amit akar. Kitűnő társ, lovagias partner. Sok benne az érzés, a lelkesedés, fontos számára a szerelem. Szabadságérzete igen erős, ezért a bölcs partner jól teszi, ha hosszú gyeplőre engedi. Szerelmében odaadó és ragaszkodó, bár általában nem marad egy ember mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, és biztos a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor hamarosan odébb áll, hogy egy újabb csodálónak fitogtassa szellemi sziporkáit.

Ha NYILAS a párod

Kiváló kapcsolat. Elismeritek egymás értékeit, jól tudtok együtt harcolni közös dolgokért. Párod jó fellépésű, lenyűgöző szónok, de túl heves ahhoz, hogy a kritikus helyzeteket megfelelően átlássa. Neked azonban éppen ez az erősséged. Felfedni és eltalálni a másik gyenge pontjait. Csak az a gond, hogy ezt a képességedet a partnered ellen is felhasználod, főleg, ha úgy érzed, hogy elhanyagol és nem törődik veled. Szeretnéd, ha kissé lassítana a tempójából és több figyelmet szentelne a te komplikált érzelmi életed kifürkészésére. De társad közel sem olyan bonyolult lelkivilágú mint te, ő szereti magát jól érezni, nem szívesen bajlódik problémás helyzetek megoldásával. Vigyázz ne zárkózz be túlságosan az érzelmeid páncélja mögé, mert még azt hiheti, hogy nem szereted. Te egy okos, magas érzelmi intelligenciával rendelkező ember vagy, nem kapkodod el a dolgokat, a Nyilas viszont lényegesen gyorsabb léptékű nálad.  Ő nem gondolkozik, hanem hisz, és a hite után tesz mindent. Ez az alapvető különbség azonban áthidalható köztetek, ha belátjátok, hogy valójában mindkettőtöknek igaza van. Adjátok össze amit tudtok, és fogadjátok el, hogy a másik is jól gondolkozhat a saját módszereivel. Ha a párod képes nagyobb figyelmet szentelni a lelki vívódásaidra, te pedig megpróbálsz nyitottabbá válni, akkor jó kiegészítő párjai lehettek egymásnak szerelemben és munkában egyaránt.  10bak

 SKORPIÓ  BAK

A Bak nem partnerfüggő típus, ha hozzászegődik valaki, akkor annak nagyon fegyelmezettnek kell lennie. Kapcsolatában a másik ellenőrzésének vágya hajtja. Lépten-nyomon korlátozza társát egy magasabb rend érdekében, amihez alkalmazkodni kell. Megszorításokat vezet be, határokat szab, amit a másiknak be kell tartani. Partnere soha nem teheti azt, amit szeretne, csak azt ami szerinte helyes. Fontos számára, hogy a társára számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt a kapcsolatában. Hűséges, ragaszkodó és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik. Számára nem a lángoló szenvedély fontos, hanem az értelmi alapon nyugvó hosszú távú praktikus kapcsolat. Rigolyái ellenére erősen vágyódik az érzelmi biztonságra. A szakításnál nagyon kell vigyázni, nehogy megbántsuk a kelleténél jobban. Álljunk elé és mondjuk nyíltan a szemébe, mit is akarunk, de győzzük meg, hogy nem ő tehet róla.

Ha BAK a párod

Unalmas, színtelen kapcsolat. Képtelenek vagytok egymást megérteni. Neked egy Bak túl merev, szigorú és humortalan. Nincs érzéke a finom dolgokhoz, a lélek rezdüléseihez, a misztikumhoz. Őt a filozófiai vagy tudományos kérdések izgatják, és kineveti az ilyen haszontalanságokat. Ezzel persze rettenetesen felhergel téged, és megpróbálsz bosszút állni rajta. Ezzel azonban nem árt vigyáznod. A partnered még nálad is veszélyesebb, ha haragszik, így mindketten pórul járhattok. Ha elfogadjátok egymás ellentétes tulajdonságait, akkor még akár jól is működhet ez a kapcsolat.  Remekül meg tudnátok tanítani a másiknak azt, ami belőletek hiányzik. Baj csak akkor van, ha társad túlzottan távolságtartó, és emiatt te is kimereszted a fullánkjaidat. Egy végzetes összeveszés után már nem nagyon van esély az újabb felmelegedésre.11vizonto

 SKORPIÓ  VÍZÖNTŐ

A Vízöntő párkapcsolataiban két erő működik: az egyik vonzza a társához, a másik elűzi tőle. Ha túl közel kerül hozzá, akkor megijed, hogy elveszíti a szabadságát, viszont ha távol van tőle, akkor szenved az egyedülléttől. Kapcsolataiban szélsőséges, önállóságra vágyik. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha nem figyel rá eléggé a partnere, vagy túl sok az elvárás vele szemben, akkor elmegy. Igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. A társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha hagyjuk, hogy önállóan, szabadon folytassa szellemi tevékenységét. Könnyen barátkozik, de nehéz kiigazodni az érzésein, mivel eléggé kiszámíthatatlan. Érdemes azonban közelebbről megismerni mert mélyen érző, hűséges, nyílt és őszinte ember. De nem árt az óvatosság. Amikor azt hisszük, hogy végre révbe értünk nála, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel egy Vízöntőnél sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk-e nála.

Ha VÍZÖNTŐ a párod

Óvatos, bizalmatlan kapcsolat. Nehezen tudjátok eldönteni az erőviszonyokat. Társad akaratos, befolyásolhatatlan, amit egyrészt tisztelsz, másrészt nem tudsz vele mit kezdeni. Mindketten hajlamosak vagytok arra, hogy eltitkoljátok az érzéseiteket. Az őszinteség gyakorlása ezért fontos feladat lenne számotokra. Te valamiért úgy gondolod, hogy sokkal izgalmasabb vagy a társadnak, ha titokzatoskodsz és nem kötsz mindent az orrára. Azt hiszed ebben rejlik a varázsod. Párod pedig egyszerűen csak azért titkolózik, mert neki a szabadság fontos, és ennek megtartása érdekében hallgat el bizonyos dolgokat előled. Ezt azonban te nehezen tűröd, hiszen már-már mániákusan kutatod mások titkait, rejtegetett dolgait. Ha azt akarod, hogy Vízöntő kedvesed sokáig szeressen, és ne akarjon elmenekülni tőled, akkor úgy kutakodj életének különféle területein, hogy a szabadságvágyát és a szabadságigényét ne sértsd meg. Próbálj megbízni benne, ne féltékenykedj állandóan, engedd őt hosszú pórázra, nem fog visszaélni vele.12halak

SKORPIÓ  HALAK

A Halak párkapcsolat iránti vágya egy csodaszép álom, aminek a beteljesülésére nagyon kicsi az esély. Minden kapcsolatában valamelyik álmát szeretné megvalósítani, csak közben nem gondol arra, hogy más az álom és más a valóság. Ezért áldozatnak érzi magát a kapcsolataiban, és külön szerencse, hogy ezt a szerepet fel is tudja vállalni. Rendkívül ragaszkodó és megbocsátó. Kedves, figyelmes, gondoskodó, áldozatkész. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem nála, mert ez a fantáziáján kívül az idealizmusát is kielégíti. Poétikus, lírai szerető, egy erősebb partnert igényel. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Fontos, hogy a partner fantáziája készen álljon gondolatai, szárnyalásai befogadására. Ha meg szeretnénk hódítani, akkor viszonoznunk kell mindazt, amit tőle kapunk. A kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról.

Ha HALAK a párod

Ez egy kezelhető kapcsolat. Szinte minden szempontból nézve jó páros vagytok. Tudjátok mire gondol a másik, szinte fél szavakból is megértitek egymást. A szerelemben is tökéletes az összhang köztetek. Szívesen játszatok, évődtök egymással, önfeledten adjátok át magatokat a testi élvezeteknek. Némi kis gond azért köztetek is akadhat. Társad számára a testi együttlét csak akkor érdekes, ha szerelmes, és ha biztonságban érzi magát melletted. Ha ezt az érzést nem biztosítod neki, akkor elutasító lesz veled szemben, sőt azt is megtagadhatja tőled, amit annyira szeretsz. Ha növelni akarod a szexuális együttlétek számát a kedveseddel, akkor ne féltékenykedj állandóan. Ne a birtoklási vágy motiváljon, ha meg akarod kapni őt, hanem légy vele kedves, figyelmes és odaadó, bármennyire nehezedre is esik. Partnered félénk, bizonytalan, szinte vágyik arra, hogy megmondd neki, mikor mit tegyen. Ez számodra roppant praktikus, sőt néha már unalmas is. Azért arra  vigyázz, hogy ne légy vele  túlságosan erőszakos, ne élj vissza az erőfölényeddel, ne zsarnokoskodj felette és ne akard mindig, mindenáron a saját akaratodat érvényesíteni. Vedd figyelembe az ő igényeit is, akár testi, akár lelki kielégülésről is legyen szó. Ha ezt nem tartod szem előtt, előfordulhat, hogy társad éktelen hisztizésbe csap, amit te természetesen ki nem állhatsz, és akkor kezdheted elölről a hódítási procedúrát, ha megint egy kis hancúrozásra támad kedved. Te vagy az erősebb, a te kezedben van az irányítás.