Zsozírisz - Jóslás - Sorselemzés - Lelki tanácsadás Tarot kártyából
Nyilas
A Nyilas szimbóluma
A Nyilas jegyűek születési intervalluma
nyilas
A Nyilas jelmondata

A Nyilas mitológiája

A nyilas latin neve: Sagittarius. A Nyilas ura a Jupiter. A rómaiak Jupitert Zeusszal, a görög Pantheon főistenével azonosították. A görög mitológiában a kentaur a Nyilas csillagzat hagyományos jelképe. A kentaurok félig ember, félig ló testű lények, hegyek és erdős ligetek szilaj, fékezhetetlen természetű lakói. Ixion és egy felhő egyesüléséből születtek. A felhő Zeusz parancsára magára öltötte Héra alakját, akire Ixion szemet vetett. A kentaurok halandó lények, Kheirón kivételével. Őt azonban fájdalom gyötri, mert véletlenül eltalálta Héraklész nyila, ezért megszeretne halni, lemond halhatatlanságáról. Különös helyet foglal el Kheirón alakja mind az antikvitásban, mind pedig a kozmológiai munkákban. Megjelenik az állatövi jegyek között, mint a Nyilas csillagzat jelképe. A nyilas szakasz lényege a tanulás, kezdeményezőkészség, kibontakozási vágy, példaképek követése. A Nyilas a legnagyobb tökéletességre tör célzása közben. A nagy célt tartja szem előtt: állatból emberré akar lenni. A kentaur, a félig ember félig ló formájú teremtmény szellemében már ember, ugyanakkor még benne lakoznak állati ösztönei, érzéki vágyai, köztük a belső gőg. A Nyilas uralkodója a Jupiter révén találhat rá az emberire, ha példaképeit követi, majd maga is példaképpé válik. Ehhez szükségeltetik aszkézis, diplomácia, tudós bölcsesség, hit, bizalom, és állandó tudásvágy.A Nyilas jegyűek általános jellemzői

A Nyilas jegy szülöttei rendkívül színes egyéniségek. Egyfelől fontos számukra az élet élvezete, másfelől viszont bezárkóznak a saját kis világukba és elmélkednek az élet nagy dolgain. Nagyon energikusak, minden feladat kihívás számukra, így lelkesen vágnak bele. Jó kedélyűek, alapvetően optimisták, általában elég nagy az önbizalmuk. Sokszor a hiúságig emelkedhet ez az önbizalom, de a többség tisztában van rossz tulajdonságaival is. Derűs, könnyen lelkesedő ember, kevés kitartással. Jog és törvénytisztelő de nem mindig az igazság képviselője. Optimizmusa rövid időre sokszor cserbenhagyja. Alapmotivációja az értékképzés, és az értékekhez való felnövés. Mindig magasabb szintre törekszik. Gyűjti a címet, rangot, pozíciót, magasabb szinten eszméket, művészi értékeket, gondolatokat, vallási és filozófiai nézeteket. Ezeket igyekszik összerendezni és egyetlen értékformációvá alakítani, szintetizálni és ezt a külvilágnak megmutatni. Baráti körét is jól pozícionált, híres emberek közül választja. Szeretne kiemelkedő személyiséggel bírni, fejlődni, jobbá válni. Eltávolodni a "buta, mocskos, szerencsétlen aljas világtól". Elégedetlen önmagával, mindig előrébb szeretne tartani, de soha nem tudja utolérni magát. A be nem fejezett dolgok kellemetlen élményként raktározódnak el benne. Soha nem fél a jövőtől, de mindig fél a holnaptól. Retteg az anyagi biztonságért. A Nyilas jegyűek egész életükön át tanulnak valamit, nagyon kíváncsi természetűek. Ennek köszönhetően mindig aktuális információkkal és tudásanyaggal rendelkeznek, melyet munkájuk során is kiválóan tudnak hasznosítani. Munkahelyükön éppolyan lelkesen és optimistán végzik el a rájuk bízott feladatot, mint a magánéletben. Szeretik csillogtatni tudásukat, ezért mindent megtesznek, hogy amit kiadnak a kezük közül, az a legjobb legyen. Persze akadnak kivételek. Aki igazán a helyén van, az nem szokott vele kérkedni, akik eltelnek önmaguktól, azok meg vannak győződve arról, hogy kivételes adottságaik révén csak kiváló teljesítményt nyújthatnak, így aztán nem törekszenek jobbra, viszont állandóan villogtatják a képesítéseiket, kitüntetéseiket. A Nyilas jegyű ember rendkívül mozgékony, szeret utazni. Mindig úton akar lenni, megismerni embereket, tanokat. Optimista, szabadságra és függetlenségre vágyó, aki állandóan új tapasztalatokat és célokat keres. Ha nem hisz valamiben, akkor képtelen bármit is tenni az ügy érdekében. Nagyvonalú és joviális, nehezen viseli a hétköznapok rutinját, a "földi" korlátokat. Gyakran filozofikus természetű, foglalkoztatja az élet értelme, a vallás, az ezotéria. Egyenes és szókimondó, elég gyakran fejezi ki tetszését és nemtetszését. Ez utóbbit olykor olyan nyersen, hogy megbántja vele az embereket. Ezt nem rosszindulatról, sokkal inkább őszinteségéről teszi. Rossztulajdonságai közé tartozik az is, hogy nincs időérzéke. Mindig mindenhonnan elkésik. Bármennyire szeretne ezen változtatni, bizony nagy erőfeszítések árán se igen sikerül. Bármit képes megtenni azért, hogy kibújjon a felelősség alól, amelyet terhesnek tart. Nagyon szórakoztató tud lenni, nem csak kitűnő humora miatt, hanem azért is, mert született színész. Olykor fanatikus, türelmetlen és rebellis, de sosem haragtartó. Előfordul vele, hogy túllő a célon. Barátságos, szeret társalkodni. Széles látókörű, vidám természetű, szívélyes modorú, szellemes, energikus, tele van természetes energiával. Élvezi a független életet. Derűs, barátságos modora vonzza az embereket. A barátság kiemelkedő szerepet játszik az életében. Szeret barátai körében lenni, jó humorérzéke által a társaság középpontja, hiszen mindenkit képes megnevettetni. Ezen kívül szívesen meghallgatja a másikat és tanácsokkal is ellátja azt, akinek szerinte szüksége van rá.A Nyilas kapcsolata a többi jeggyel

A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, hogy biztos legyen a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor már tovább is áll. A szerelemben is jellemzi a gyors lelkesedés, szabadságra vágyik, szabadságot ad társának is, de mindezt többnyire megbánja. Fiatal korban a szerelemben sok szenvedésen megy át. Gyakori ilyenkor a párhuzamos párkapcsolat, ám később a család felé vonzódik. Nem könnyen szánja magát családalapításra, s ha végre mégis, azért egy kis függetlenséget mindig biztosít magának. A Nyilas férfinak nagyon meg kell gondolnia, kihez köti az életét. Mert kevés nő tud megbarátkozni azzal a szabadelvű gondolkodásmóddal, amelyet vall. A lelke mélyén talán érzi is: a családi életre teljességgel alkalmatlan. Bár vágyik gyerekekre, és nagyszerűen is tud bánni velük, az otthon-ülés, a békés családi élet távol áll természetétől. Imádja a társaságot, s ha úgy adódik, akár éjjel kettőkor is hajlandó a barátaival útnak indulni az éjszakába - természetesen a felesége nélkül.
A Nyilas szerepei, viselkedésformái

A Nyilas, mint vezető:
A Nyilas főnök általában barátságos, segítőkész, megértő. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. Jóindulatú és kedves (olykor azonban ingerlékeny), nagyon bátor és teljes erőbedobással küzd céljai megvalósításáért. Ezért rendszerint győztesen kerül ki a harcból. Bár felületesnek tűnik, (és gyakran az is), a küzdelem előtt igen jól megszervezi erőit és rendkívül módszeresen méri fel a helyzetet, tervezi meg támadó vagy védekező hadmozdulatait. Egy közösség élén állva is megőrzi lelkesedését, dinamizmusát, jókedvét, s nyíltan véleményt nyilvánít a felmerülő kérdésekben. Olykor nyers, őszinte, de sohasem rosszindulatú. Magatartásában a törekvés és a nemeslelkűség nem zárja ki egymást, s mindig megtalálja a kellő módját annak, hogy összebékítse jellemének e két összetevőjét.

A Nyilas, mint beosztott:
Nem mondható el róla, hogy tapintatosabb lenne, vagy kevesebbet hibázna másoknál. Bár nem tekinthető a melléfogások bajnokának, mégis, bármikor szolgálhat meglepetéssel. Ez mulatságos lehet a kívülálló számára, aki azt látja, miként vág feljebbvalója fejéhez egy sereg kellemetlen igazságot. Senkinek sem kegyelmező gunyorossága ellenére a Nyilas beosztott sohasem akadékoskodik a munka nehézsége vagy mennyisége, fizetésének összege miatt. Mindebből azonban nem szabad arra következtetni, hogy vissza lehet élni ezzel a tulajdonságával, mivel tudatában van jogainak és érdekeinek, és felháborodik, ha mindezeket érezhetően lábbal tiporják. Ha nem kapja meg az őt megillető beosztást, könnyen hepciáskodóvá válhat.

A Nyilas, mint partner:
Nem túlzottan romantikus jegy. A társának elsősorban energikus, ösztönző barátnak kell lennie. A szexualitás számára nem feltétlenül jár együtt erős érzelmi szálak kialakulásával. Gyakran próbálja elkerülni a felelősségteljes helyzeteket, és nem szereti, ha korlátozzák a szabadságát. Vele lehet a legjobb hajnalig tartó beszélgetéseket megélni. Partnerkapcsolatában is a függetlenség híve. Ez problémát okozhat a házasságban. Általában nem marad egy partner mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. E tulajdonsága miatt sok Nyilas jegyű marad nőtlen és hajadon, vagy házasodik többször. A Nyilas-szülött erősen kötődik családtagjaihoz és képtelen magát odaajándékozni egyetlen embernek. Furcsa, hogy éppen a legszimpatikusabb tulajdonsága, nyíltsága, őszintesége, szókimondása okozza a legtöbb bajt partnerkapcsolataiban. Nincs benne taktika, nem ismeri a szerelem szép játékait, bocsánatos, kis hazugságait és illúzióit. Sok félreértést okoz szüntelen igazmondásával, a valósághoz, a véleményéhez való becsületes ragaszkodásával. A házasságban sok Nyilas-szülött megváltozik. Úgy érzi az élet túlságosan is kellemes, majdhogynem unalmas, és talán valami izgató változatosság felfrissítené. Nem kell azonban mindjárt hűtlenkedéssel vádolni, ha ki-kimaradozik. Barátkozásokra, új ismeretségekre van szüksége. Sok időt tölt barátai körében, s jóllehet a házasságon kívüli kapcsolatok - öntudatlanul - szexuális vágyait is hordozhatják, a Nyilasnál ez nem tudatos törekvés. Akármi történik is odahaza, a Nyilas sohasem fogja megengedni, hogy a házasság ténye eltántorítsa őt új ismerőseitől vagy rokonaitól, barátaitól.

A Nyilas, mint szülő:
A Nyilas jegyű szülő nagyon vidám és optimista. A világnézeti kérdések nagyon fontosak számára, arra neveli a gyermekét, hogy kialakítsa saját elképzelését a dolgokról, s magasabb tanulmányokat folytasson, egyetemre, főiskolára járjon. Általában nagyon művelt, a gyermeknek mindig lesz kivel megbeszélnie olvasmányait vagy nagy "világmegváltó"kérdéseit. Gyakran előfordul, hogy megpróbálja rákényszeríteni a gyermekére az ő világnézetét. Ezzel a magatartással egy életre rányomhatja a bélyegét a gyermek hitbéli, lelkiismereti hozzáállására. Általában is fennáll a veszély, hogy a gyermek csak azt gondolhatja jónak, amivel a szülei is egyetértenek. A Nyilas szülő jókat tud enni, élvezi az életet, s mindezt a földi jót gyermekének is nyújtja, hiszen nagyon jószívű. A legnagyobb gond az lehet, hogy hangulata néha szélsőségesen ingadozik. Így a gyermek megélheti, hogy az egyik pillanatban még "drága kis tündérbogár", a másikban már "büdös kölök". Ez az érzelmi ingadozás nem tesz jót sem a gyermek önértékelésének, sem pedig a szülő tekintélyének.

A Nyilas, mint gyermek:
Mindenre elszánt kisgyermek, hatalmas lelkesedéssel, óriási erőfeszítéssel vág neki mindennek. Születése pillanatától kezdve nagyon aktív, lelkes és fáradhatatlan, addig gyakorolja az ülést, járást, beszédet, amíg tökéletesen megy neki. Pihenésre alig van szüksége, szereti egy lépésben megoldani a feladatokat. Ez a hozzáállás egész életében elkíséri majd. A szülők egyik fontos feladata megvilágítani számára, hogy a célhoz néha kisebb lépésekben vezet az út, és a részletek nem elhanyagolhatóak. Ha pedig kihagy egy-egy lépcsőfokot, később hiányozhat majd a tapasztalatai közül. Tehát ne sarkallják őt túl korai eredményekre, inkább abban támogassák, hogy fel tudja mérni, milyen állomásokon keresztül vezet az út céljáig.A Nyilas lelkivilága, motivációi

Ami a Nyilast legbelül foglalkoztatja, az az emberi szabad akarat kérdése. Megismerni a "nagy tervet", a mindent átható törvényeket kozmikus és emberi vonatkozásban egyaránt. Hogy szembeszálljon a múlandóság érzésével, olyan értékeket keres, amelyek minden korban érvényesek, amelyek túlélik a kor szellemét és előírásait. Tudni akarja, "mi tartja össze legbelül a világot". Szeretné lerázni magáról a földi valóságot minden kötöttségével együtt, megtapasztalni minden megtapasztalhatót, és egy szellemi, tiszta, szent világban élni. A Nyilasnak nehezére esik, hogy ne adja tovább azt, amit helyesnek ismert meg. Amennyire megértően tudja meghallgatni a különböző véleményeket és meggyőződéseket, annyira intoleráns lehet, ha azt hiszi, hogy megtalálta az üdvösséghez vezető utat, ami egyedül az ő privilégiuma. Semmi sem nehezebb egy Nyilas számra, mint megtalálni a helyes mértéket, amely számára egyenlő a középszerűség gondolatával. A Nyilas fontos témája a tolerancia. Szeretné, ha a toleranciája is olyan nagyvonalú, belátó és bölcs lenne, mint amilyennek ő mutatja magát gyakran a környezete előtt. Emögött azonban nem ritkán a dolgok iránti érdektelensége bújik meg. Valami nagyon jelentősnek, hatáskeltőnek kell történnie ahhoz, hogy az érdeklődését valóban felkeltse. Ilyenkor aztán lelkesedése nem ismer határt. Ennek hiányában viszont csak jóindulattal mosolyog - ami nem esik nehezére - hiszen nem különösebben érdeklik a "középszerű" dolgok. A Nyilas komoly oldala mindenekelőtt akkor nyilvánul meg, amikor valamiről meg van győződve, ha magasabb rendű princípiumokról van szó.A Nyilas tanulási feladata
 
Ésszerűen megbirkózni az élettel
Tenni, nemcsak filozofálgatni
Mértéktartás, tolerancia
Bölcselkedő helyett bölccsé válniA Nyilas princípium megfelelői a különböző síkokon

A Nyilas szimbóluma:  f
Jelmondata: Csak olyan klubhoz akarok tartozni, amelyik nem fogadna el tagnak.
Évszaka: Késő ősz
Minősége: Férfias-aktív, yang
Stabilitása: Változó, labilis
Eleme: Tűz
Polaritása: Pozitív
Uralkodó bolygója: Jupiter
Kulcsszavai: Szintézis, belátás, remény, kiteljesedés
Kulcsmondata: A remény hal meg utoljára. Megértem és felfogom.
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely optimizmust, lelkesedést és idealizmust követel meg, olyan foglalkozások, amelyek utazással, kalanddal és kockázattal járnak, amelyekhez ötletességre, jó szervezőkészségre és nyitottságra van szükség: menedzser, kereskedő, képviselő, pedagógus, asztalos, erdész, testnevelő tanár, publicista, színész,  filozófus
Színei: Kék, bíbor
Illatai: Bőséges, telt illatok
Ízei: Zsíros, dús, aromás, fűszeres
Formái, alakjai: Kidomborodó, testes, széles, nagy, nyílt, pompás, értelmes elrendezésű
Növényei: Nagy törzsű fák és bokrok, amelyeken sok levél van. Magvak: árpa, búza
Fái, bokrai: Gesztenye, tölgy, bükk, nyárfa, diófa,
Gyümölcsei, zöldségei: Padlizsán, kukorica, szőlő, ananász, körte, dió, mandula
Virágai: Pitypang, levendula, ibolya, pünkösdi rózsa, kardvirág
Fűszerei: Szerecsendió, bazsalikom
Gyógynövényei: Articsóka, gesztenye, ginzeng, pitypang
Állatai: Ló, szarvas, elefánt, gólya, fecske, delfin
Anyagai: Cink, bronz, fa
Ásványai, kövei: Bronz, ametiszt, zafír, jáspis, türkiz, gránit
Tájai: Hatalmas hegykúpok, nagy, dombos tájak, dús erdők, kukoricaföldek
Hobbijai, sportágai: Utazás, filozofálás, sport, lovaglás, séta
Közlekedési eszközei: Ló, repülőgép
Lakóstílusa: Tágas terek, kilátás a zöldre
Társadalmi formái: Gyarmati rendszer, szövetség, a "világkormány" ideája
Geográfiai vonatkozása: Magyarország, Spanyolország, Dalmácia
Testrészei: Csípő, comb, máj
Test tulajdonság/alkat: Megjelenése dinamikus, lendületes, sportos. Teste izmos, mozgékony. Fejformája ovális, homloka magas, boltozatos. Tekintete távolba néző, bizakodó, nyílt. Testalkata általában nyúlánk, teltkarcsú, lábszára hosszú. Hajlamos a táplálkozást túlzásba vinni, és akkor tekintélyes joviális külsőt ölthet.
Betegségei: Máj, sejtburjánzás, anyagcsere, növekedéssel kapcsolatos
Problémakezelési mód: A kis problémák fölött elnéz, a nagyokat elvi alapon kezeli. Irtózik a kicsinyes megoldásoktól. Lehetőség szerint nagyvonalúan, nemesen igyekszik ügyei végére pontot tenni.
Önvédelmi stratégia: Valamely felsőbb szempont képviseletével elsimítja az ügyet, vagy erejét, fölényét, felsőbbrendűségét mutatva félresöpri a támadást.
Negatív tulajdonságai: Arrogáns, beképzelt, elégedetlenkedő, felfuvalkodott, hatásvadász, ítélkező, képmutató, külsőségeket és címeket hajszoló, nagyképű, majmoló (magasabb anyagi, társadalmi, szellemi szinten élőket), nagyzoló, papoló, a rendszeres munkát kerülő, tudálékos, túlvállaló, túlzó
Pozitív tulajdonságai: Bőkezű, derűs, értékorientált, etikus, filozofikus, igényes, idealista, lelkesedő, művészi, nagyvonalú, önképző, optimista, szabadságszerető, szintetizáló, tanító, távlatos, törekvő, vallásos
Szerencsenapja Csütörtök
Szerencseszáma: 3
Stílusa: Lezser
Ideális társa: Ikrek, Skorpió, Szűz
Erőssége: Optimizmus, felelősségtudat, igazságszeretet
Gyengéje: Túlzás, hiúság, önbizalomhiány
Híres Nyilasok: Babits Mihály, Bartók Béla, Bólyai János, Kodály Zoltán, Maria Callas, Steven Spielberg, Mark Twain, Walt Disney, Woody Allen, Törőcsik MariA Nyilas kapcsolata a többi jeggyel


1kos

NYILASKOS

A Kos jegyű ember akkor mutat érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. A Kosnak lételeme a hódítás. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. A Kost szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. Kedvességgel, szeretettel és őszinteséggel mindent el lehet érni nála. A Kos szerelme erotikus, vad és szenvedélyes. Találékony, érzelmes szerető, gyorsan fellángol, de hamar meg is unja, ha megszerezte amire vágyott. Akkor ügyes a Kos partnere, ha állandóan ébren tudja tartani az érdeklődését, és mindig lehetőséget ad neki arra, hogy újból meghódíthassa őt.

Ha KOS a párod

Baráti kapcsolat. Kalandvágyóak, naivak, és tüzesek vagytok mind a ketten. Mindig nyílt lapokkal játszatok és meg tudjátok bocsátani egymásnak az esetleges tévedéseket is. Tudjátok, hogy nem ellenetek tett a másik valamit, hanem csak a kíváncsiságának engedett. Ez nem jelenti azt, hogy túlságosan gyakran félrelépnétek, de a hűtlenség árnyéka bizony sokszor rátok vetülhet, mert szívesen ismerkedtek, és szerettek hódítani. Mindketten igen erősen elismerésre vágytok, és ha a partner egy kicsit kevesebbet dicsér, mint igényelnétek, akkor bizony mástól gyűjtitek be a szükséges kedveskedést, magasztalást. Ebben a kapcsolatban inkább te vagy a kicsapongóbb természetű, párod viszont a féltékenyebb, bár őt sem kell félteni. Leginkább ebből adódhatnak köztetek veszekedések. Mivel azonban jó humorúak vagytok, szerettek nagyokat nevetni, így azonnal meg is tudtok bocsátani egymásnak. A kezdeti testi vonzalom, és a közös érdeklődés miatt érzett öröm után elmélyült, igaz barátság következhet. Ezután már nem kell attól tartanotok, hogy a külön társaság miatt el fogtok szakadni, mert amint újra találkoztok, szívesen megosztjátok egymással az élményeiteket, és nem kell eltitkolni a másik elől semmit sem.2bika

NYILASBIKA

A Bika hozzáállását a szerelemhez a birtoklási vágy határozza meg. Ahhoz azonban, hogy megfelelőnek tartsa magát a birtoklásra, az kell, hogy valakinek érezze is saját magát. Ezért addig megbízható társ, amíg fontosságát éreztetik vele. A Bika szenvedélyes és hamar szerelembe esik. Könnyen ki is ábrádul, ha csalódik a partnerében. Nem könnyű neki megfelelni, a hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Nagy az önuralma, nem könnyű felidegesíteni, de ha vége a nyugalmának akkor nehéz kibékíteni. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Nehezen válik, de ha mégis, akkor a partnere számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Ha BIKA a párod

Értékes, de nem könnyű kapcsolat. A Bikák féltékeny, birtoklásra hajlamos emberek, téged pedig semmi sem bosszant fel jobban, mint ha valaki folyton elszámoltat. Meglehetősen idegesít a társad állandó gyanakvása, féltékenységi jelenetei, de hosszú távon összecsiszolódhattok, mivel erős a testi vonzalom közöttetek és hasonló dolgokban lelitek örömötöket. Párod alapvetően lassú, nyugodt tempójú ember, te pedig túlfűtött vagy, állandóan rohansz valahová és ezt ő elég nehezen viseli. Elvárnád tőle, hogy hosszú pórázra engedjen, és lazábban fogja föl a dolgokat. Nem érted, miért nyugtalankodik állandóan, hiszen úgyis visszatérsz hozzá a kalandozásaidból előbb vagy utóbb. Néha bizony inkább utóbb. Természetesen egymásra tudnátok hangolódni, ez azonban mindkettőtök részéről nagy odafigyelést és változni akarást igényelne. Nehéz, de nem reménytelen kapcsolat.3ikrek

   NYILASIKREK

Az Ikrek hozzáállása a párkapcsolathoz a szerepjátszás. Ő nem az érzelmek embere, mély szenvedélyek megélésére szinte képtelen. Sokkal inkább testvére, jó barátja, szellemi partnere a társának, mint szenvedélyes szeretője. Viszont el tudja játszani. Bármilyen szerepbe bele tud bújni, tehát azzá tud válni, amit a társa elvár tőle. Ha kell csábító, ha kell, akkor egy szent. Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem az erőssége. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. A hűség tehát nem tartozik az erényei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatérésében.

Ha IKREK a párod

Izgalmas, különleges kapcsolat. Ez tökéletes párosítás lehet, hiszen az Ikrek levegőssége élteti a Nyilasban lobogó tüzet. Arra kell leginkább ügyelnetek, hogy a tűz ne eméssze el a levegőt, hiszen akkor mindketten életképtelenné váltok. Vagyis engedj elég életteret, mozgási és érvényesülési lehetőséget az Ikrek párodnak. Bíztasd őt, hiszen neked több az önbizalmad, nagyobb a lendületed, amivel könnyebben túléled az életet, és ami által némiképpen kitartóbb tudsz lenni, mint a mindig tovaröppenő Ikrek. Nagyon sok hasonló vonás van bennetek. Mindketten mozgékony, kíváncsi emberek vagytok, folyton újabb kalandokra vágytok. Képesek vagytok egymást támogatni annak ellenére, hogy társad rövidebb, te pedig inkább hosszabb távú terveket készítesz a jövőt illetően. Féltve őrzitek a függetlenségeteket és nem tűritek a bezártságot, a rabság legkisebb jele is elriaszt benneteket egy kapcsolattól. Itt az idő, hogy mindezt a másik szemszögből is megtapasztaljátok. Ez az az eset, amikor a hóhért akasztják. Ha képesek vagytok tiszteletben tartani egymás szabadságvágyát, boldog órákra számíthattok és a legjobb barátokká válhattok. Ez igen kellemes lehet egy szerelmi kapcsolaton belül is.
4rak

NYILASRÁK

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Vagy rászorul a másik gondoskodására, vagy ő akar mindenáron gondoskodni a társáról. A romantika, a szentimentális érzelmek hozzá tartoznak belső világához, de ezt ügyesen titkolja. Csak akkor kerül felszínre mindez, ha ez kell a társa meghódításához vagy megtartásához. Ha már megszerzett valakit, többé nem tartja érdekesnek és nem törődik vele eleget. Ha magánál erősebb partnert talál, akire felnézhet, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. De ha gyengébbnek tartja, akkor megpróbál uralkodni felette. Egyszer kedves és szeretetreméltó, máskor rideg és ellenszenves. Nehéz rajta kiigazodni, sosem lehet tudni, mit hoz a következő pillanat. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát és nem sértődik meg állandó hisztizései miatt, amely a Rák nőre és férfira egyaránt jellemző. El kell ismerni vélt vagy valódi igazát, azzal le lehet venni a lábáról. A Rákot egy kis romantikával és törődéssel is könnyű meghódítani.

Ha RÁK a párod

Nehéz, de meghitt, szép kapcsolat. Egy Rák érzékeny, sebezhető ember, de mindent feláldoz azért, akit szeret.  És téged biztosan imád. Ő inkább otthonülő, te pedig kalandozni szeretsz, de szívesen visszatérsz hozzá mindig. Kellő türelemmel és szeretettel megtanulhatod a társad szeszélyeit kezelni, mert bizony hajlamos a sértődésre és a duzzogásra, amire te néha alapos okot is adsz neki. Vigyázz a párod érzékeny lelkére. Mivel indulatosabb, lendületesebb vagy nála, ezt ő gyakran félreértelmezi. Amíg nem látja be, hogy te az egész életeden végigrohansz, mert egyszerűen ilyen vagy, addig azt hiszi, őt hanyagolod el, és vele nem tudsz nyugton megállapodni. Ezért gyakran ér az a vád tőle, hogy talán nem is szereted. Több nyugalmat, figyelmességet kell tanúsítanod az érzékeny szerelmed boldoggá tétele érdekében, neki pedig jobban kell alkalmazkodni hozzád és elfogadni a te nyughatatlan természetedet.
5oroszlan

   NYILAS OROSZLÁN    

Az Oroszlán elvárja, hogy felnézzenek rá és csodálják. Ezért hódolókat gyűjt maga köré. Ő mindenkire sugároz, de társának kizárólag ő lehet az egyetlen. Hatalmát erőteljes szexualitásával teremti meg. Könnyen megsértődik, rendkívül büszke és hiú, a kritikát nehezen tűri. Hamar méregbe gurul és ordítozik, de a következő percben úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A hízelgésnek viszont soha nem tud ellenállni. Aki Oroszlán társat választ magának, annak fel kell készülnie arra, hogy gyakran lesz egyedül, mert neki mindennél fontosabb a baráti társaság, ahol szerepelhet és ő lehet a központban. Imád flörtölni, mindig keresi az új kalandokat. Érzelmileg és anyagilag bőkezű, társának mindent megad, de csak addig, amíg szeretetet, megbecsülést és csodálatot kap cserébe. Ha ezt nem kapja meg, akkor új kapcsolatot után néz, ahol megtalálja amit keres. Meghódítása igen egyszerű. Legyünk nyíltak és hagyjuk, hogy magáról beszéljen. Tápláljuk egoizmusát, szorítsuk háttérbe saját akaratunkat. Csodáljuk és bókoljunk neki szüntelen.

Ha OROSZLÁN a párod

Inspiráló kapcsolat. Kellően nagyképűek és önteltek vagytok ahhoz, hogy a vezető szerepet egykönnyen ne engedjétek ki a kezetekből.  Amennyiben sikerül megegyeznetek, és nyíltan is elismeritek egymás erősségeit, amit egyébként titokban csodáltok, akkor nagyon inspirálóvá és gyümölcsözővé válhat az együttlétetek. Tartalmas és mozgalmas szerelemben lehet részetek, és a kettőtök közti versengés is csak előnyötökre válhat. Te nagyon örülsz annak a szabadságnak, és bizalomnak amit a párod biztosít neked, cserébe ezért megkapja tőled azt az elismerést és tiszteletet, amire viszont neki van feltétlenül szüksége. A jó barátság köztetek minden körülmények között megmarad, akár együtt éltek egy életen át, akár nem.  Az őszinte barátságon kívül - mivel mindketten tele vagytok energiával - egy igazán lángoló, mégis kiegyensúlyozott szerelem a tiétek. Te újra és újra feltüzeled a párodat, ő pedig megadja azt a szilárd, kitartó alapot, ami által hosszú távon is működhet a kapcsolat. Egymás mellett sohasem unatkoztok, mert mindig kitaláltok valami újat, érdekeset, ami lendületet visz a hétköznapok szürke egyhangúságába. Ha nem telepedtek nyomasztóan egymásra, s nem álltok neki hatalmi harcot vívni, akkor hosszan tartó boldog szerelemben lesz részetek.
6szuz

NYILAS SZŰZ

A Szűz kapcsolatait az értelem, és a józanság vezérli. Hűvös és tartózkodó. Ez lehet vonzó szerénység, de jelenthet túlzott érzékenységet is. A szexuális dolgok érdeklik, de mégsem hagy fel egykönnyen a szűzies viselkedésével, pedig sok benne az elfojtott erotikus vágy. Nem akar szenvedélyes lenni, mert az bonyodalmakat válthat ki, számára pedig az a fontos, hogy az életét, azon belül is a hétköznapjait körültekintéssel és okosan szervezze meg. Márpedig a szerelmi mámor ezzel nem fér össze. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner fel tudja ébreszteni a szenvedélyét. Amíg nincs tisztában az érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek. Nehezen alakít ki kapcsolatot mert retteg a visszautasítástól. A szerelem fontos számára, de a kezdeményezést meghagyja a kiszemelt fél számára. Ha talál egy olyan társat, aki magabiztos és szeret irányítani, akkor jól kiegészíthetik egymást és egy jól működő kapcsolat alakulhat ki kettőjük között. Hűséges és gondoskodó.

Ha SZŰZ a párod

Eseménydús, tanulságos kapcsolat. Te büszke vagy szellemi képességeidre, szónoki tehetségedre és a szépen levezetett, filozófiai okfejtéseidre. A Szűz azonban képes mindezt egyetlen megjegyzésével romba dönteni. Társad mindig rátapint a gyenge pontjaidra és kíméletlenül vissza is él ezzel, ha valamivel felbosszantod. Nem árt az óvatosság vele szemben. Igaz, téged sem kell félteni, mert ha sarokba szorítanak, akkor te sem válogatsz az eszközökben, hogy elégtételt végy a rajtad esett sérelemért. Ha tiszteletben tudnátok tartani a másik világát, és nem akarnátok feltétlenül meggyőzni a saját igazságotokról, akkor nagyszerű közös beszélgetésekben lehetne részetek. Ne piszkáljátok egymást folyton és ne gázoljatok a másik lelkébe minden vélt vagy valós sérelem miatt. Ehelyett inkább szeretkezzetek. Te lelkesen, lendületesen állsz neki ennek a témának szinte bármikor, ha a társad hagyja magát megfűzni. Ez nem mindig egyszerű, mert neki udvarolni kell, dicsérni kell ahhoz, hogy legyen elég bátorsága a gátlásai levetkőzéséhez és az élvezet átéléséhez. Aggodalomra még sincs okod, csupán a kezdet nehéz...
7merleg

      NYILAS  MÉRLEG

A Mérleg képes leginkább a társa felé fordulni az összes jegy közül. Számára létkérdés, hogy legyen mellette valaki, mert csak így van értelme az életének. Akkor elégedett igazán, ha a társa jól érzi magát vele, és ezért mindent meg is tesz. A romantikus szerelmet keresi, ami megteremti életében a harmóniát és az egyensúlyt. Vonzó személyisége varázsával vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti ha kedveskednek neki és körüludvarolják. Nem szereti, ha erőszakosak vele, lerohanják és ajtóstul rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, romantikus randevú, ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom. Őszinteséggel és kedves bókokkal lehet elcsábítani. Az előjáték izgalmasabb számára, mint maga az aktus. A Mérleg jegy szülötte kedves, megbízható, odaadó társ.

Ha MÉRLEG a párod

Vonzó, de feszült kapcsolat. Tetszik neked a Mérleg segítőkészsége, mély érzelemvilága, és nem utolsósorban a szilárd elvei, amit a te törvénytisztelő lelked igencsak nagyra tart. Azonban néha túlságosan szigorúnak és komolynak tartod őt, persze ez csak hozzád képest van így. Valójában nagyon is hasonló a temperamentumotok és az értékrendetek. Ő is kedveli a tréfát, a vidám társaságot, szeret a középpontban lenni, akárcsak te. A kis különbség abban mutatkozhat meg, hogy partnered mindig nagyon vigyáz a külsejére, a nett megjelenésére, te viszont ennél sokkal lazább vagy, és nem foglalkozol annyira a külsőségekkel és mások véleményével. Kár ezen csatározni, mert pontosan azt adjátok mindketten, amik vagytok, a bőrötökből kibújni úgysem tudtok. Nem helyes, ha nem akarjátok megengedni a másiknak azt, amit saját magatoknak igen.8skorpio

  NYILAS  SKORPIÓ

A Skorpió arra vágyik, hogy a másik lelkét kisajátítsa. Szüksége van a partnere életerejére és lelkierejére, ez ad neki elegendő erőt a léthez. Ezért úgy viselkedik a párkapcsolatban, mint egy megszálló. Létrehoz egy nagyszabású tervet a társával való közös életéről. Ez olyan csábító, hogy a másik örömmel vállalja a részvételt benne és közben észre sem veszi, hogy ezzel szinte lemondott a saját életéről. A nyilasnál fontos szerepet játszik a szerelemben mind a testi mind az érzelmi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, hol lángolóan szenvedélyes, hol depresszióba zuhan. A kalandokat nem hagyja ki, ha megtalálta élete párját, akkor sem képes lemondani a flörtökről. Nem igazán hűséges típus, de a társától elvárja, hogy az legyen. A büszkesége nem tudja elviselni, hogy a birtokolt társ ne csak az övé legyen. A nyilas jegyűeket nehéz meghódítani, mivel ők szeretik kinézni maguknak a zsákmányt és elvárásaik is magasak. Nehéz természete miatt kevesen tartanak ki mellette hosszú ideig, de ő nem is vágyik erre. Általában elég későn találja meg élete párját.

Ha SKORPIÓ a párod

Szerencsés, bár kockázatos kapcsolat. Tartasz ugyan kissé a Skorpiótól, de ugyanakkor vonz is a titokzatossága és a kiszámíthatatlansága. Az is izgatja a fantáziádat, hogy ő még nálad is ravaszabb és rafináltabb. Társad értékes szövetségeseddé válhat, nemcsak a magánéletben, hanem akár egy munkakapcsolatban is, de nem árt az óvatosság vele szemben. Egy Skorpió mellett soha semmiben nem lehetsz biztos. Ezért akkor jársz jól, ha igyekszel a kedvében járni és nem haragítod magadra. Főleg akkor nem, amikor a lelki tusáit vívja magában, mert úgy érzi, hogy elhanyagolod és nem szereted őt eléggé. Ilyenkor bizony nagyon harapós tud lenni.  Teljesen magába roskad, ebből meg te vonod le azt a következtetést, hogy már nem is vagy olyan fontos neki. Mit lehet tenni? Beszéljétek meg, törődj vele egy kicsit, babusgasd őt, ne törődj a tiltakozásával, csak álca az egész. Fektesd le szépen…9nyilas

  NYILAS  NYILAS

A Nyilas a szellem embere és legfeljebb azért van szüksége társra, hogy legyen kinek elmagyarázni a világ bonyolult, de az ő számára teljesen érthető működését. Szerencsére nem erőszakolja partnerére a nézeteit, csak elmondja, s azután megengedi, hogy azt gondoljon róla, amit akar. Kitűnő társ, lovagias partner. Sok benne az érzés, a lelkesedés, fontos számára a szerelem. Szabadságérzete igen erős, ezért a bölcs partner jól teszi, ha hosszú gyeplőre engedi. Szerelmében odaadó és ragaszkodó, bár általában nem marad egy ember mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, és biztos a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor hamarosan odébb áll, hogy egy újabb csodálónak fitogtassa szellemi sziporkáit.

Ha NYILAS a párod

Viharos, rivalizáló kapcsolat. Irigyek és féltékenyek vagytok egymás sikereire, annak ellenére, hogy nagyon jól tudtok együtt dolgozni. Az ágyban kiválóan megértitek egymást - itt nem irigykedtek- éjszakánként egyforma hőfokon lángoltok. Hajlamosak vagytok viszont saját magatok és a másik túlterhelésére is, aminek csalódás lehet a vége. Nagyon bölcsnek kell lennetek a céljaitok kitűzésében, legyen az bármilyen jellegű dolog, mert a megvalósításhoz szükséges erő ugyan megvan bennetek, de a ráfordított időnek is arányban kellene ezzel állni. Ne essetek túlzásokba. A szerelemben minden megy magától, ha jól mennek a dolgaitok egyébként is. Ha viszont probléma adódik, akkor az ágyban is feszült lesz a légkör. Nem ártana néha kikapcsolni és különválasztani a dolgokat. Mindent a maga helyén és idejében. Legyetek kicsit megértőbbek egymással, próbáljatok néha takarékra kapcsolni. Nálatok ez az első lépés a szerelmi játékban. Ezután következhetnek csak a szép szavak, és izgató érintések. 10bak

 NYILAS  BAK

A Bak nem partnerfüggő típus, ha hozzászegődik valaki, akkor annak nagyon fegyelmezettnek kell lennie. Kapcsolatában a másik ellenőrzésének vágya hajtja. Lépten-nyomon korlátozza társát egy magasabb rend érdekében, amihez alkalmazkodni kell. Megszorításokat vezet be, határokat szab, amit a másiknak be kell tartani. Partnere soha nem teheti azt, amit szeretne, csak azt ami szerinte helyes. Fontos számára, hogy a társára számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt a kapcsolatában. Hűséges, ragaszkodó és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik. Számára nem a lángoló szenvedély fontos, hanem az értelmi alapon nyugvó hosszú távú praktikus kapcsolat. Rigolyái ellenére erősen vágyódik az érzelmi biztonságra. A szakításnál nagyon kell vigyázni, nehogy megbántsuk a kelleténél jobban. Álljunk elé és mondjuk nyíltan a szemébe, mit is akarunk, de győzzük meg, hogy nem ő tehet róla.

Ha BAK a párod

Hétköznapi, jól működő kapcsolat. Egy Bakban minden megvan, ami belőled hiányzik, és ez fordítva is igaz. Partnered higgadt, megfontolt és józan, de néha túl körülményes hozzád képest. Te heves vagy és impulzív, gyakran meggondolatlan, de mindig megtalálod a legrövidebb utat. Jó irányba terelgetitek egymást, te ösztönzöd, noszogatod a kesergésre hajlamos Bakot, társad pedig mindig épp időben rántja meg a gyeplőt, hogy megállítson, mielőtt a vesztedbe rohannál. Bár az igaz, hogy több szabadságot igényelnél, mint amennyit a társad biztosít neked. Néha úgy érzed, hogy el kellene menekülni ebből a kapcsolatból mert túlságosan be vagy zárva. Talán néha még unatkozol is a nyugodt, higgadt párod mellett. Bármennyire is jól működik ez a kapcsolat látszólag, azért elég sok itt a buktató.11vizonto

 NYILAS  VÍZÖNTŐ

A Vízöntő párkapcsolataiban két erő működik: az egyik vonzza a társához, a másik elűzi tőle. Ha túl közel kerül hozzá, akkor megijed, hogy elveszíti a szabadságát, viszont ha távol van tőle, akkor szenved az egyedülléttől. Kapcsolataiban szélsőséges, önállóságra vágyik. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha nem figyel rá eléggé a partnere, vagy túl sok az elvárás vele szemben, akkor elmegy. Igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. A társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha hagyjuk, hogy önállóan, szabadon folytassa szellemi tevékenységét. Könnyen barátkozik, de nehéz kiigazodni az érzésein, mivel eléggé kiszámíthatatlan. Érdemes azonban közelebbről megismerni mert mélyen érző, hűséges, nyílt és őszinte ember. De nem árt az óvatosság. Amikor azt hisszük, hogy végre révbe értünk nála, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel egy Vízöntőnél sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk-e nála.

Ha VÍZÖNTŐ a párod

Kezdetben izgalmas kapcsolat.  Vízöntő párod hamar felkelti az érdeklődésedet. Nagyon tetszik neked, hogy vág az esze, és kérlelhetetlenül harcol, de gyengéd, amikor arra van szükség.  Az első bódulatban úgy látod, hogy tökéletes, neked teremtették, épp ilyenre van szükséged. Ám amint a lila köd kezd eloszlani az agyadról és túl vagy a kezdeti heves fellángoláson, észreveszed, hogy társad veled is kérlelhetetlen, nemcsak mással. Tudni akar minden lépésedről annak ellenére, hogy ő sem szereti, ha a szabadságában korlátozzák. És nem lehet becsapni, mert vág az esze mint a beretva. Te persze nem hagyod magad, de ez a háborúskodás hamar felőröl és kiábrándít, ezért elindulsz újabb kalandok felé. Még az sem tart vissza hogy az ágyban kiválóan megértitek egymást. Túl kemény dió neked egy Vízöntő.12halak

NYILAS  HALAK

A Halak párkapcsolat iránti vágya egy csodaszép álom, aminek a beteljesülésére nagyon kicsi az esély. Minden kapcsolatában valamelyik álmát szeretné megvalósítani, csak közben nem gondol arra, hogy más az álom és más a valóság. Ezért áldozatnak érzi magát a kapcsolataiban, és külön szerencse, hogy ezt a szerepet fel is tudja vállalni. Rendkívül ragaszkodó és megbocsátó. Kedves, figyelmes, gondoskodó, áldozatkész. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem nála, mert ez a fantáziáján kívül az idealizmusát is kielégíti. Poétikus, lírai szerető, egy erősebb partnert igényel. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Fontos, hogy a partner fantáziája készen álljon gondolatai, szárnyalásai befogadására. Ha meg szeretnénk hódítani, akkor viszonoznunk kell mindazt, amit tőle kapunk. A kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról.

Ha HALAK a párod

Kellemes kapcsolat. Rengeteg közös tulajdonságotok van. Joviálisak, jóindulatúak vagytok mindketten és fontos a hit számotokra. Társad odaadóan gondoskodik rólad, ugyanakkor tisztel és csodál, ami nagyon kedvedre való. Ráadásul átengedi neked a vezető szerepet. És hogy a boldogságod teljes legyen, még hálás közönség is, ámulva hallgatja a szónoklataidat. Cserébe te elkápráztatod őt, gáláns és elbűvölő vagy, boldogan lubickolsz a rajongásában. Igaz viszont, hogy néha a jóból is megárt a sok. Ezért, ha alkalom adódik akkor elszöksz, hogy valami izgalmas kihívást keress magadnak. Az állandó szabadság utáni vágyaddal csak rövid ideig vagy képes élvezni ezt a feléd áradó, szinte fojtogató szeretetet. Párodnak el kell ezt fogadni, - mivel nem tehet mást ebben a kapcsolatban - hogy csak úgy képes megőrizni a szerelmedet, ha hosszú pórázra enged. Sajnos ez a Halak sorsa egy Nyilassal szemben. A szexben amúgy csodálatosan megértitek egymást.