Zsozírisz - Jóslás - Sorselemzés - Lelki tanácsadás Tarot kártyából
Halak
A Halak szimbóluma
A Halak jegyűek születési intervalluma
Halak
A Halak jelmondata

A Halak mitológiája

A Halak latin neve: Pisces A görög mitológiában Héliosz Napisten naphajón járja végig útját a föld felett, az alsó világban pedig egy halon, amely a Napisten hátas állata. Egy másik történet szerint Aphrodité és Erosz egy halandóval, Tithónosszal harcoltak, akinek különös végzetet szánt a sors. Szerelme, a Hajnal istennője halhatatlanságot kért számára Zeusztól, de elfelejtett örök ifjúságot is kérni, ezért Tithónosz öregebb volt az országútnál. Amikor Aphroditét és Eroszt üldözte, azok a tengerbe ugrottak, ahol hallá változtak. A Halak képviselője maga Zeusz.
Az azték mitológia szerint Teszhatlipoka, mert különb akart lenni fivéreinél, Nappá változott. Hamuból formált emberekkel népesítette be a Földet, de a többi isten parancsára víz mosta el valamennyit, s az emberek halakká változtak. Számos olyan hiedelem van, amelyek szerint különböző halak voltak az emberek ősszülői, illetve a halak egyes emberi testrészekből lettek. Több afrikai hagyományban a halott lelke ölt testet a halban. Kínában, Indiában és néhány más régióban a hal az újjászületést jelképezi. A hal a termékenység, a bőség, a bölcsesség, a közöny, a szexuális közömbösség és az ostobaság szimbóluma.A Halak jegyűek általános jellemzői

A Halak jegy szülötte intuitív, érzelmi beállítottságú. Gazdag fantáziájú, befolyásolható és alkalmazkodó. Kifinomult, érzékeny, szerény, befelé forduló, jószívű személyiség. Nagy beleérző képesség, kiváló ösztönök és tökéletes tisztánlátás jellemzik, ami az embertársaival szemben megnyilvánuló segítőkészséggel és odaadással párosul. Nem kifejezetten karrierista és céljai eléréséhez az agresszió helyett inkább az érzelmekre épít. A Halak-jegyű ember kedves, szelíd, bájos, de hangulata változékony, ami megfelel kettős természetének. Ez mások számára - akik nem tudnak ráhangolódni - irritáló lehet. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában, ezért sokszor él át meg nem értettséget. Ha szenvedőt lát, azonnal részvét tölti el, ezért sokan kihasználják segítőkészségét és jóindulatát. Szeret elmerülni belső álomvilágában, ennek eredménye a nem mindennapos kreativitás, színes képzelőerő. Látszólag akaratgyenge, az élet zord valósága reménytelenségbe, depresszióba hajszolhatja. Félelmei elől pedig hajlamos lehet alkoholhoz, kábítószerekhez menekülni. Belső konfliktusok, zavaros érzelmek hatalmasodhatnak el rajta. A túlzásba vitt segítségnyújtásban kifárad, és ilyenkor mártírnak érzi magát, ami sértődöttségben és panaszáradatban nyilvánulhat meg. A rengeteg belső ellentmondás, túlérzékenység idegrendszeri zavarokhoz, lelki betegséghez, emésztési problémákhoz vezethet. Menekül minden korlátozottság, minden szembesülés ellen, legszívesebben végig álmodozná az életét, ezért a mindennapokkal és a gyakorlati élettel komoly nehézségei vannak. Gyakran előre megérzi az eseményeket, nagyszerű az intuíciója. Hajlamos illúziókba ringatni magát, akár az önbecsapás szintjéig is. A konfliktusokat inkább kerüli, mert nehezen tudja megvédeni magát. Áldozatkész jellem, a szeretteiért mindent megtenne. Ha nincs körülötte olyan ember, akivel boldog, ha nem sikerül jól az élete, akkor álomvilágot épít magának. Hangulatember, a környezete néha nehezen viseli a passzivitását. Sok csalódás éri, mert jóhiszeműségében másokról sem feltételez rosszat. Az erőszakkal szemben a taktikát tekinti célravezetőnek. Intuitív, megérzi a lehetőséget előbb, mintsem megértené. Jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik. Ez különösen a családban és munkahelyen jelent problémát. Családban is képtelen erélyes módon fellépni. Bár többnyire igyekszik a háttérben maradni, csak akkor érzi jól magát, ha nagy nyüzsgés van körülötte. Nehezen jön indulatba, de ha felbosszantják, nehezen csillapodik le. A legtöbb Halak szülött a művészetek nagy barátja. Olykor maga is megpróbálkozik valamely művészeti ággal, hivatásszerűen vagy csak hobbiként. Naív, alkalmazkodó, érzelmi beállítottságú. Hiszékenységéből kifolyólag sokszor becsapják. Semmi nem idegen tőle, ami emberi, a rossz dolgok, a gyengeség sem. Bármit meg tud érteni: gyarlóságot, etikátlanságot, kegyetlenséget. Nem ért vele egyet, de keresi a mögöttest, nem ítélkezik, hanem elfogad. Befelé forduló, nagyon elmélyülten tud meditálni, ez sokat segít neki. A Halak erőre kap, ha van egy nála szerencsétlenebb. Az áldozatkészség, önzetlenség jellemző rá, melyből erőt merít.A Halak kapcsolata a többi jeggyel

Sokat foglalkozik az érzelmeivel, nagyon szentimentális típus. Szerelemben inkább plátói. Együtt érző természete miatt hajlamos átvenni mások érzelmeit is. Meglehetősen könnyen elcsábítható, de nem azért, mert csélcsap természetű, hanem mert olykor sajnálatból, együttérzésből nem akar visszautasítani másokat. Egyáltalán nem céltudatos, sem az életben, sem a kapcsolataiban, de nagyon mély érzésű. Sokszor kitalálja a partner gondolatát. A Halak nagyon gyengéd és beleérző szerető, sok törődésre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.
A Halak szerepei, viselkedésformái

A Halak, mint vezető:
A Halak vezetőként kedves és megértő, de sokszor hiányzik belőle a kellő határozottság. Nemigen alkalmas erre a tisztségre, ami viszont nem azt jelenti, hogy bizonyos területen nem juthat el a ranglétra csúcsáig. Ha főnök lesz belőle, akkor igen bölcsen és tapintatosan vezet, szelídségével azonban nem szabad visszaélni, mivel önérzete igen fejlett és előbb vagy utóbb meglehetősen keményen reagál a szabályok bármilyen megszegésére. Olykor gyenge oldalai is megmutatkoznak, lehet rendkívül rugalmas, de a jel kettősége következtében kemény és ellentmondást nem tűrő típusával is találkozhatunk, akinél nincs helye a vitáknak. Válsághelyzetekben igen hatékonyan mozgósítja erőit, és sikerrel tesz eleget vezetői hatáskörének. Valósággal megdöbbentő támadó szelleme, amelyről egyébként csak ritkán tesz bizonyságot. Vezetői elvei inkább az ösztönösségen, semmint szigorú szervezési kritériumokon alapulnak.

A Halak, mint beosztott:
Erős koncentrálást és odafigyelést igénylő munkát általában nem szerencsés rábízni. Hajlamos önmaga feláldozására, a másokért végzett odaadó, önzetlen szolgálatra. Rendszerint lelkiismeretes, számítani lehet rá, ám semmiképpen nem szabad megalázni, mivel eredményesebb olyankor, amikor a saját erejébe vetett hit és némi lelkesedés hajtja. Becsületes és hűséges, felelősségteljes tisztségek bízhatók rá, legrosszabb esetben gyengesége folytán követhet el félrelépést. Gyakran félénk, visszahúzódó kolléga. Nem állja a bírálatot, mivel hiányzik belőle a kritikai érzés, s ezért nem tanácsos a túlzott szigor vele szemben, ami csak elbátortalanítja és elidegeníti.

A Halak, mint partner:
Partnerkapcsolatában gyengéd, romantikus, mélyérzésű, gondoskodik a család boldogulásáról és anyagi biztonságáról. Békés természete ellenére a kényszer bármilyen formáját is rosszul viseli, amire élete párjának is tekintettel kell lennie. Bár szereti a magányt, azért szüksége van egy társra, aki megértést és szeretetet nyújt. Gyakran túlságosan kétségbeesetten keresi a szerelmet, és így belebonyolódik olyan kapcsolatokba is, amelyeket rövid időn belül megbán. Általában kedvességével és önzetlenségével nagy hatást gyakorol mindenkire, így sok hódolója akad. Romantikus, sőt szentimentális beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Ragaszkodó, megbocsátó, gondoskodó, kedves és figyelmes. Általában erősebb partnert igényel. Ha meg szeretnénk hódítani, a kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról. A Halak szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Ha szerelmi csalódás éri, súlyos válságot él át és látványosan szenved. Romantikus, érzelmes, együtt érző, könnyen befolyásolható.

A Halak, mint szülő:
A Halak szülő empatikus és érzelemmel teli, de gyakran túl lágyszívű és engedékeny, ezért erősebb akaratú gyereke könnyen a fejére nő, és manipulálni tudja. Képtelen a szigorúságra és a gyermek érdekeire hivatkozva időnként nem teljesen őszinte vele. Nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Pontosan ráérez arra, hogy milyen kívánságai vannak a kicsinek, s azokat igyekszik is teljesíteni. A kisgyermek gondjait nagyon komolyan veszi, talán időnként túlságosan is nagy feneket kerít a dolgoknak. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével és partneri megértést várni tőle, ami nem minden esetben szerencsés.

A Halak, mint gyermek:
Érzékeny, intuitív és rendkívül erős fantáziával rendelkezik. Gyengéd, álmodozó és érzelmes. Különleges történeteket talál ki, humorral és kedvességgel. Szívesen hallgat másokat is, akiket gyakran meglep eredetisége. Tréfás kedvű, fantáziadús. Szelíd természetű, nem való neki a durva játék. Szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Állandóan szüksége van törődésre, szeretetre. Igen fontos számára a jó családi légkör. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel. Szívesen jár szülei, szerettei kedvében. Igazságérzete igen fejlett, s ha méltánytalanságot tapasztal, elkeseredik.A Halak lelkivilága, motivációi

Bármilyen korlátozás, lehatárolás nehézséget jelent neki. Mélyen nyugvó nagy ideálja és a tökéletes világ utáni vágya gyakran szakadékot képez a vágyott és a földi realitás között - amelyben természetesen minden kevésbé ideális, mint a fantáziában. A Halaknak erre a tényre a válaszreakciója: a mártír vagy az áldozatszerep, a passzív szenvedőé, legyen az kapcsolatokban vagy bárhol. A Halak ember kapaszkodik az életbe, az anyagi és szociális biztonságba. Legbenső célja, ami felé halad, mégis az, hogy olyan valóságot éljen át, amely mélyen benne létezik. Ezt szeretné megtalálni, átélni. Ennek a valóságnak legtöbbször kevés köze van a hétköznapi céljaihoz, ezért nagy áldozatkészséget követel meg tőle, ha át akarja élni. A Halak mélyen együtt érez minden szenvedővel. A szenvedéssel szembeni nyitottság és a vele való azonosulás oda vezethet, hogy megmentő válik belőle vagy áldozat.A Halak tanulási feladata
 
Az illúziók feladása
Személyes identitásának megtalálása
Megtalálni saját határait és megtartani
Felépíteni az individuális énjét
Következetesség, egyértelműség
Megkülönböztetni a valóságot az illúziótólA Halak princípium megfelelői a különböző síkokon

A Halak szimbóluma: i
Jelmondata: Köszönöm, hogy segíthetek
Évszaka: A tél vége
Minősége: Nőies-befogadó, yin
Stabilitása: Változó
Eleme: Víz
Polaritása: Negatív
Uralkodó bolygója: Neptunusz és Jupiter
Kulcsszavai: Hiszek. Megváltás. Egység mindennel.
Kulcsmondata: Légy jó mindhalálig
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely beleérző képességet, intuíciót és segítőkészséget követel meg. Olyan foglalkozások, amelyek lehetővé teszik az emberekkel való kapcsolatot, amelyek sokoldalúak és változatosak, amelyekben a hangsúly inkább a kreatív-művészi alkotáson van, mint a gazdasági-racionális tevékenységen. Zenei foglalkozások, művész, költő, színész, filozófus, szociális munkás, orvos, ápoló, pszichológus, misztikus, misszionárius, apáca, szerzetes, halász
Színei: Tengerzöld, kékeszöld, pasztellszínek
Illatai: Kábító, narkotikus, füstölő illata, tömjén, a sós víz illata
Ízei: Fűszertelen, ostyaíz
Formái, alakjai: Körvonalak nélküli, puha, árnyszerű, áttetsző, formátlan, elmosódott, leplezett
Növényei: Vízi növények, törékeny, kevésbé ellenálló növények
Fái, bokrai: Fűzfa, jázmin
Gyümölcsei, zöldségei: Görögdinnye, papaya, rizs, algák, spárga, tök, szójabab
Virágai: Vízirózsa, mimóza, liliom
Fűszerei: Vegyes fűszerek, amelyek elfedik az eredeti ízt
Gyógynövényei: Őszi kikerics, hólyagos moszat, golgotavirág
Állatai: Vízi madarak, sirályok, nemes kócsag, halak, kagylók
Anyagai: Üveg, festékek
Ásványai, kövei: Ametiszt, akvamarin, korall, holdkő, platina, titánvasérc
Tájai: Víz alatti tájak (Atlantisz), szigetek, lakatlan, magányos területek (fjordok)
Hobbijai, sportágai: Meditáció, szerencsejáték, film- és tv- nézés, vízi sportok
Közlekedési eszköze: Hajó
Lakóstílusa: Jó ízlés, finom elegancia, harmónia
Társadalmi formái: Vallási közösségek, kívülálló és peremcsoportok, alternatív, anarchikus formák
Geográfiai vonatkozása: Normandia, Portugália, Dél-Ázsia
Testrészei: Hormonrendszer, aura, lábfej, bőr
Test tulajdonság/alkat: Ovális arc, széles homlok, kis fül, kék szem, telt száj, hízásra hajlamos test
Betegségei: Fertőzések, immungyengeség, hormonzavar, alkoholizmus, függőségek, neurózis
Problémakezelési mód: A problémát elködösíti, átideologizálja, meghamisítja, átszínezi, s mint a tintahal, elúszik előle. Kievickél a helyzetből. A gondokat (gyakran másokét is) áldozatként magára veszi, s beláthatatlan ideig cipeli.
Önvédelmi stratégia: Támadással szemben védtelen; valamilyen formában kiszáll a helyzetből.
Negatív tulajdonságai: Áldozati, álmodozó, átjárható, befolyásolható, engedelmes, érzelmileg kaotikus, hallucinációktól vezérelt, határok nélküli, ködösítő, mártír, morálisan gyenge, naiv, önbizalom-hiányos, sodródó, szenvedélybeteg, szétfolyó, vallási, spirituális eszmékbe menekülő, védtelen, zavaros
Pozitív tulajdonságai: Áldozatkész, átszellemült, együttérző, fantáziadús, feloldódó, gyengéd, humanista, idomuló, kifinomult, misztikus, önfeláldozó, önzetlen, összeolvadó, ösztönös, spirituális
Szerencsenapja Csütörtök
Szerencseszáma: 4 és 9
Stílusa: Minőségi
Ideális társa: Halak, Nyilas, Rák, Skorpió
Erőssége: Segítőkész, odaadó, empatikus, jóindulatú
Gyengéje: Befolyásolható, menekül a világtól
Híres Halak: Albert Einstein, Hunyadi Mátyás, Jászai Mari, Jókai Mór, Arany János, Michelangelo, Chopin, Ringo Starr, Enya, Liza Minnelli, ZoránA Halak jegyűek szerelmi kapcsolatai
 


1kos

HALAKKOS

A Kos jegyű ember akkor mutat érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. A Halaknak lételeme a hódítás. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. A Halakt szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. Kedvességgel, szeretettel és őszinteséggel mindent el lehet érni nála. A Halak szerelme erotikus, vad és szenvedélyes. Találékony, érzelmes szerető, gyorsan fellángol, de hamar meg is unja, ha megszerezte amire vágyott. Akkor ügyes a Halak partnere, ha állandóan ébren tudja tartani az érdeklődését, és mindig lehetőséget ad neki arra, hogy újból meghódíthassa őt.

Ha KOS a párod

Gyakori, de nem éppen zökkenőmentes kapcsolat. Egy indulatos és egy érzékeny ember találkozása. Ha kellőképpen odafigyeltek egymásra, akkor képesek vagytok megteremteni a harmóniát. Mások az erőviszonyok, ennek ellenére, illetve pont ezért jól kiegészíthetitek egymást. Nagyon sok múlik rajtad, neked kell többet tűrni. Ha jól működik a kapcsolat, az főleg neked köszönhető. Társad olyan, amilyenre neked szükséged van: talpraesett, jó fellépésű , az az ember, aki mindig feltalálja magát, ha baj van. Vakon megbízol benne, bár gyakran rettegsz az újabb és újabb vad ötletektől, ami a Kosok oly jellegzetes sajátja. Örömmel veszed tudomásul, hogy kedvesed viseli a nadrágot. Neked ez a helyzet tökéletesen megfelel, kielégíti az igényeidet. Boldogan és odaadóan teszel eleget a kívánságainak. Csak ne lenne néha annyira nyers és durva. Ezzel gyakran megsebzi az érzékeny lelkedet. Úgy érzed, nem értékeli eléggé a gyengédségedet. Szeretnéd, ha finomabb és kedvesebb lenne veled. Hozd ezt a tudomására. Bátran, egyértelműen hozd a tudomására mit szeretnél, hogy Kos párod tudatáig eljussanak a kéréseid, mert ő nem tudja minden egyes érzelemhullámzásodat és gondolati változásodat követni. Igyekezz letisztázni magadban, mit is akarsz, mi a vágyad, és ezt határozottan közöld vele. A Kos a konkrét, nyilvánvaló, egyenes dolgokat szereti, a szétfolyó összevisszasággal nem tud mit kezdeni. Érdemes próbálkozni egymással, legfeljebb nem sikerül. A mindennapokhoz hasonlóan a szexet is különbözőképp élitek meg. A két nagyon eltérő érzelmi beállítottság és másféle szexuális orientáció miatt viszonylag nehezen vagytok képesek azonos hullámhosszra kerülni. Általában a Kos a kezdeményező fél, mivel ő csupán egyszerű fizikai örömszerzésre vágyik, pedig jó néven vennéd, ha megpróbálna az érzelmeidre is hatni, nem pedig egyből a testi dolgokra koncentrálni. Te viszont tanulhatnál a Kostól önállóságot, magabiztos fellépést, neki pedig ideje volna kicsit finomítania érzésein és megtanulni adni egy kapcsolatban, nem csak kapni.2bika

HALAKBIKA

A Bika hozzáállását a szerelemhez a birtoklási vágy határozza meg. Ahhoz azonban, hogy megfelelőnek tartsa magát a birtoklásra, az kell, hogy valakinek érezze is saját magát. Ezért addig megbízható társ, amíg fontosságát éreztetik vele. A Bika szenvedélyes és hamar szerelembe esik. Könnyen ki is ábrádul, ha csalódik a partnerében. Nem könnyű neki megfelelni, a hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Nagy az önuralma, nem könnyű felidegesíteni, de ha vége a nyugalmának akkor nehéz kibékíteni. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Nehezen válik, de ha mégis, akkor a partnere számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Ha BIKA a párod

Szerencsés kapcsolat. Párodban megtalálod a biztonságot és a hűséget. Sok ponton hasonlítatok egymásra, jól ki tudjátok elégíteni egymás igényeit. Mindketten érzelmesek vagytok, így a másik megértése és a bennetek lévő érzelmek kifejezése nem okoz gondot. Mindkettőtök legnagyobb vágya és célja az életben, hogy meleg, barátságos fészket, igazi otthont teremtsetek. Szeretitek a nyugodt, kényelmes estéket, a vasárnapi ebédeket, a családi kirándulásokat. Nem kedvelitek azonban a változtatásokat, a járatlan utakat, ezért félő, hogy megreked egy ponton a kapcsolat. Problémát jelenthet még az is, hogy a Bika kitartó, erős egyéniség, a Halak pedig mint a víz, folyton szétterül, és alkalmazkodik. Ezért sokszor érezheted úgy, hogy háttérbe vagy szorítva, és nem tudsz kibontakozni  a jóval erősebb és erőszakosabb Bika partnereddel szemben. Ráadásul igen-igen féltékenyek vagytok mindketten. Legjobb, ha elkerülitek az efféle civakodásokat. Szeretkezésetek gyengéd és figyelmes, érzelmekkel áthatott. Ezen a területen is megmutatkozik a Halak fantáziája és odaadása, és a Bika érzékisége. Párodnak meg kell tanulnia jobban megérteni téged, még ha állandó hangulatváltozásaid gondot is okoznak számára. Te pedig magabiztos fellépést, önuralmat tanulhatsz a Bikától.3ikrek

   HALAKIKREK

Az Ikrek hozzáállása a párkapcsolathoz a szerepjátszás. Ő nem az érzelmek embere, mély szenvedélyek megélésére szinte képtelen. Sokkal inkább testvére, jó barátja, szellemi partnere a társának, mint szenvedélyes szeretője. Viszont el tudja játszani. Bármilyen szerepbe bele tud bújni, tehát azzá tud válni, amit a társa elvár tőle. Ha kell csábító, ha kell, akkor egy szent. Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem az erőssége. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. A hűség tehát nem tartozik az erényei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatérésében.

Ha IKREK a párod

Nehéz, de érdekes kapcsolat. Egy Ikrek arról híres, hogy szerinte mindenhol jobb, mint otthon, s ez téged a végletekig kiboríthat. Hosszú távon persze kiderül, hogy kedvesednek valójában nagyon is fontos, hogy legyen egy barátságos otthona, egy türelmes és szerető társa, aki mindig hazavárja. Ez a felismerés azonban csak a sok magányos este, álmatlan éjszaka és a kitartó szerelem jutalma. Te amúgy is elég érzékeny és sértődős vagy, gyakran érzed azt, hogy a párod csak játszik veled. Viszont olyan színesen tudod kifejezni az érzelmeidet, hogy partnered csak ámul és bámul, mivel ez nem igazán az ő asztala. Fontos számodra, hogy folyton bizonygassa a szerelmét, de ezt ne követeld erőszakosan, mert ezzel elriaszthatod. A szerelemről alkotott különböző felfogásotok miatt a hűséggel amúgy is lehetnek problémák köztetek. Ez a kérdés főleg téged érint kellemetlenül. Te a szeretkezést az érzelmek kölcsönös áramlásának tartod, az Ikrek pedig játéknak. Ez a két felfogás nehezen fér meg együtt. Párodnak tudomásul kell vennie, hogy hatalmas az érzelemszükségleted és jobban ki kell mutatnia az érzelmeit. Te pedig megtanulhatod tőle, hogy nem kell mindent annyira komolyan venni.
4rak

HALAKRÁK

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Vagy rászorul a másik gondoskodására, vagy ő akar mindenáron gondoskodni a társáról. A romantika, a szentimentális érzelmek hozzá tartoznak belső világához, de ezt ügyesen titkolja. Csak akkor kerül felszínre mindez, ha ez kell a társa meghódításához vagy megtartásához. Ha már megszerzett valakit, többé nem tartja érdekesnek és nem törődik vele eleget. Ha magánál erősebb partnert talál, akire felnézhet, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. De ha gyengébbnek tartja, akkor megpróbál uralkodni felette. Egyszer kedves és szeretetreméltó, máskor rideg és ellenszenves. Nehéz rajta kiigazodni, sosem lehet tudni, mit hoz a következő pillanat. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát és nem sértődik meg állandó hisztizései miatt, amely a Rák nőre és férfira egyaránt jellemző. El kell ismerni vélt vagy valódi igazát, azzal le lehet venni a lábáról. A Rákot egy kis romantikával és törődéssel is könnyű meghódítani.

Ha RÁK a párod

Harmonikus, bár nem túl gyakorlatias kapcsolat. Társad, romantikus és álmodozó, nem kedveli túlzottan az anyagi dolgok terhét. Ebben nagyon hasonlítatok egymásra. Mint ahogy abban is, hogy mindketten rendkívül érzékenyek és sértődékenyek vagytok, ebből pedig nagy hisztizések kerekedhetnek. A vihar utáni csendesebb időszakban viszont nagyon jól egymásra tudtok hangolódni, remekül meg tudjátok vigasztalni egymást. Ebben a kapcsolatban párod a gyakorlatiasabb, a talpraesettebb. Tanulhatnál tőle magabiztosságot. Nagyon jól összeilletek az ágyban. Szeretkezéseitek forró érzelmekkel telítettek. Párod odaadó szerető, ő maga is babusgatásra vágyik, amit szívesen viszonzol. Nem ajánlatos túlságosan elzárkóznotok a külvilág elől, nehogy végleges elszigetelődés legyen a vége.
5oroszlan

   HALAK OROSZLÁN    

Az Oroszlán elvárja, hogy felnézzenek rá és csodálják. Ezért hódolókat gyűjt maga köré. Ő mindenkire sugároz, de társának kizárólag ő lehet az egyetlen. Hatalmát erőteljes szexualitásával teremti meg. Könnyen megsértődik, rendkívül büszke és hiú, a kritikát nehezen tűri. Hamar méregbe gurul és ordítozik, de a következő percben úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A hízelgésnek viszont soha nem tud ellenállni. Aki Oroszlán társat választ magának, annak fel kell készülnie arra, hogy gyakran lesz egyedül, mert neki mindennél fontosabb a baráti társaság, ahol szerepelhet és ő lehet a központban. Imád flörtölni, mindig keresi az új kalandokat. Érzelmileg és anyagilag bőkezű, társának mindent megad, de csak addig, amíg szeretetet, megbecsülést és csodálatot kap cserébe. Ha ezt nem kapja meg, akkor új kapcsolatot után néz, ahol megtalálja amit keres. Meghódítása igen egyszerű. Legyünk nyíltak és hagyjuk, hogy magáról beszéljen. Tápláljuk egoizmusát, szorítsuk háttérbe saját akaratunkat. Csodáljuk és bókoljunk neki szüntelen.

Ha OROSZLÁN a párod

Végletes, szenvedélyes kapcsolat. Tetszik neked az Oroszlán magabiztos fellépése, játékossága, jókedve, bár néha durvának tartod egy-egy beszólását. Bánt az is, hogy társad nem méltányolja kellőképpen a te figyelmességedet, sőt, magától értetődőnek tartja. Mindezek ellenére kedvesed kívánságainak maradéktalanul eleget teszel, hiszen nem tudsz neki ellenállni, de nem is akarsz. Bármit megtennél érte, körbeudvarolod, lesed minden óhaját, sóhaját, és mégis úgy érzed néha, hogy levegőnek néz. Még az is felmerül benned, hogy nem tart elég érdekesnek, izgalmasnak. A Halak nagyon szeret gondoskodni valakiről, főleg egy olyan személyről, aki őt a magasba emelheti, akit tényleg lehet imádni és isteníteni. Erre az Oroszlán a tökéletes partner. Te  hajlamos arra, hogy sajnáltasd magad, és így hívd fel a figyelmet a ki nem elégített vágyaidra, vagy egyszerűen így akarsz törődést kicsikarni a másiktól. Ennek természetesen az az előzménye, hogy párod nem figyel kellőképpen rád. Akkor van igazán baj, ha ez az önsajnálat és sajnáltatás túlzott méreteket ölt, és lelkiismeret-furdalást igyekszel kelteni ezzel a partneredben. Ezzel el is riaszthatod őt.
6szuz

HALAK SZŰZ

A Szűz kapcsolatait az értelem, és a józanság vezérli. Hűvös és tartózkodó. Ez lehet vonzó szerénység, de jelenthet túlzott érzékenységet is. A szexuális dolgok érdeklik, de mégsem hagy fel egykönnyen a szűzies viselkedésével, pedig sok benne az elfojtott erotikus vágy. Nem akar szenvedélyes lenni, mert az bonyodalmakat válthat ki, számára pedig az a fontos, hogy az életét, azon belül is a hétköznapjait körültekintéssel és okosan szervezze meg. Márpedig a szerelmi mámor ezzel nem fér össze. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner fel tudja ébreszteni a szenvedélyét. Amíg nincs tisztában az érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek. Nehezen alakít ki kapcsolatot mert retteg a visszautasítástól. A szerelem fontos számára, de a kezdeményezést meghagyja a kiszemelt fél számára. Ha talál egy olyan társat, aki magabiztos és szeret irányítani, akkor jól kiegészíthetik egymást és egy jól működő kapcsolat alakulhat ki kettőjük között. Hűséges és gondoskodó.

Ha SZŰZ a párod

Kellemes, megbízható kapcsolat. Örülsz, hogy olyan társat találtál, aki hasonlóan igényes önmagára és környezetére. Boldogan merültök el a lakberendezés rejtelmeiben és a szombat délelőtti nagytakarításokban, de a hétköznapok egyéb dolgaiban is jól kijöttök. Leszámítva persze a sértődött, féltékeny kirohanásokat, amire mindketten hajlamosak vagytok. Ebben a kapcsolatban a Szűz a gyakorlatiasabb, racionálisabb, az érzelmek kimutatása terén viszont te viszed el a pálmát. Lehetnek feszültségek, ellentétek köztetek, mégis jól érzitek magatokat egymással. A párodban éppen az van meg ami belőled hiányzik. Ámbár néha nagyon zavar a kötekedése és a szőrszálhasogatása. Ha igyekeztek tisztelni és szeretni azt, amit a másik képvisel, akkor önmagatokkal is könnyebben kibékültök.
7merleg

      HALAK  MÉRLEG

A Mérleg képes leginkább a társa felé fordulni az összes jegy közül. Számára létkérdés, hogy legyen mellette valaki, mert csak így van értelme az életének. Akkor elégedett igazán, ha a társa jól érzi magát vele, és ezért mindent meg is tesz. A romantikus szerelmet keresi, ami megteremti életében a harmóniát és az egyensúlyt. Vonzó személyisége varázsával vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti ha kedveskednek neki és körüludvarolják. Nem szereti, ha erőszakosak vele, lerohanják és ajtóstul rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, romantikus randevú, ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom. Őszinteséggel és kedves bókokkal lehet elcsábítani. Az előjáték izgalmasabb számára, mint maga az aktus. A Mérleg jegy szülötte kedves, megbízható, odaadó társ.

Ha MÉRLEG a párod

Meghitt, szeretetteljes kapcsolat. Kedvesed gyengéd, féltő gondoskodással vesz körül, mindenben segít, tanácsokkal lát el, sőt, gyakran magára is vállalja egy-egy feladatodat. Ez végtelen boldogsággal és bizalommal tölt el, de egyben túl kényelmessé tesz. Legyél egy kicsit bátrabb és önállóbb, így nemcsak a szeretetét, de az elismerést is kivívod majd. Ismerd el a képességeit, dicsérd meg őt néha, még ha nehezedre is esik. Ezt nagyon szereti. Ettől szárnyakat kap, és még többet tesz majd érted. Alapjában véve mindketten meghódításra vártok, de az egyik félnek mégis csak el kell vállalnia a kezdeményező szerepet. Te nagyon érzékeny és gyengéd szerető vagy, ami a Mérleg párodnak igencsak tetszik. Örülnél, ha a társad jobban odafigyelne érzelmi szükségleteidre, és hagyná kielégíteni a gondoskodás iránti vágyadat, mert csak akkor érzed igazán, hogy szeret. Neked pedig el kell engedned a Mérleget a saját útjára, nem szabad korlátoznod őt.8skorpio

  HALAK  SKORPIÓ

A Skorpió arra vágyik, hogy a másik lelkét kisajátítsa. Szüksége van a partnere életerejére és lelkierejére, ez ad neki elegendő erőt a léthez. Ezért úgy viselkedik a párkapcsolatban, mint egy megszálló. Létrehoz egy nagyszabású tervet a társával való közös életéről. Ez olyan csábító, hogy a másik örömmel vállalja a részvételt benne és közben észre sem veszi, hogy ezzel szinte lemondott a saját életéről. A Skorpiónál fontos szerepet játszik a szerelemben mind a testi mind az érzelmi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, hol lángolóan szenvedélyes, hol depresszióba zuhan. A kalandokat nem hagyja ki, ha megtalálta élete párját, akkor sem képes lemondani a flörtökről. Nem igazán hűséges típus, de a társától elvárja, hogy az legyen. A büszkesége nem tudja elviselni, hogy a birtokolt társ ne csak az övé legyen. A Skorpió jegyűeket nehéz meghódítani, mivel ők szeretik kinézni maguknak a zsákmányt és elvárásaik is magasak. Nehéz természete miatt kevesen tartanak ki mellette hosszú ideig, de ő nem is vágyik erre. Általában elég későn találja meg élete párját.

Ha SKORPIÓ a párod

Szélsőséges, bizonytalan kapcsolat. Társad titokzatos és kiszámíthatatlan, gyakran azon kapod, hogy olvas a gondolataidban. Ez egyrészről tetszik neked, és borzongva csodálod, másrészről kicsit feszengsz miatta, és még a szokottnál is óvatosabb leszel. Utólag persze kiderül, hogy minden óvatosság hiába. Mire észbe kapsz, már régen azt teszed, amit társad akar. Teljesen a befolyása alá kerülsz, ami azért nem is olyan kellemetlen számodra. Párod nagyon öntudatos, az érzelmi világban viszont elég gyenge. Ebben te vagy a jobb. A féltékenysége elviselhetetlen néha. Ennek a kapcsolatnak a sorsa az ő kezében van. Nála az irányítás, még akkor is, ha te erről mást gondolsz. Testi szerelmetekben megnyilvánul a szeretet, a szenvedély, nagyon hamar egymásra hangolódtok. Nincsenek tabuk előttetek. Több türelmet várnál el Skorpió kedvesedtől, mivel elég nehezen viseli változékony és szétszórt természetedet. Neked pedig vigyáznod kell, hogy ne engedd át magad teljesen a kénye-kedvének, ne csináljon mindent úgy, ahogy akarja. Különben hajlamos a kelleténél jobban eluralkodni a kapcsolaton, és túlságosan irányító és domináns szerepet játszani, ami az energiádnak és az önbizalmadnak nem tesz jót.9nyilas

  HALAK  NYILAS

A Nyilas a szellem embere és legfeljebb azért van szüksége társra, hogy legyen kinek elmagyarázni a világ bonyolult, de az ő számára teljesen érthető működését. Szerencsére nem erőszakolja partnerére a nézeteit, csak elmondja, s azután megengedi, hogy azt gondoljon róla, amit akar. Kitűnő társ, lovagias partner. Sok benne az érzés, a lelkesedés, fontos számára a szerelem. Szabadságérzete igen erős, ezért a bölcs partner jól teszi, ha hosszú gyeplőre engedi. Szerelmében odaadó és ragaszkodó, bár általában nem marad egy ember mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, és biztos a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor hamarosan odébb áll, hogy egy újabb csodálónak fitogtassa szellemi sziporkáit.

Ha NYILAS a párod

Majdnem ideális kapcsolat. Társad népszerű és vidám ember, kellő pénzügyi érzékkel és ambícióval megáldva. Az anyagi gondokat tehát letudhatod, s ezért nagyon hálás vagy kedvesednek. Cserébe odaadóan gondoskodsz róla. Még azt is elnézed, hogy néha kirúg a hámból és csak hajnalban jön haza. Egy ideig. Előbb-utóbb kiborulsz a sok átvirrasztott éjszaka után. Ilyenkor egy darabig megint béke és rend van, de bele kell törődnöd: nem tart sokáig. Te sok gyöngédségre és babusgatásra vágynál, mint ahogy te is odaadó vagy a szerelemben, de ez a vágyad gyakran viszonzás nélkül marad. Ebben a kapcsolatban türelemre és kitartásra van szükséged, be kell látnod, hogy nem kaphatod meg mindig, amit szeretnél. Ennek ellenére nem szabad érzelmi zsarolással sakkban tartanod a párodat, mert a Nyilas minden kényszertől menekül. Neki pedig nem ártana odafigyelni a hatalmas érzelmi és szeretetigényedre.10bak

 HALAK  BAK

A Bak nem partnerfüggő típus, ha hozzászegődik valaki, akkor annak nagyon fegyelmezettnek kell lennie. Kapcsolatában a másik ellenőrzésének vágya hajtja. Lépten-nyomon korlátozza társát egy magasabb rend érdekében, amihez alkalmazkodni kell. Megszorításokat vezet be, határokat szab, amit a másiknak be kell tartani. Partnere soha nem teheti azt, amit szeretne, csak azt ami szerinte helyes. Fontos számára, hogy a társára számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt a kapcsolatában. Hűséges, ragaszkodó és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik. Számára nem a lángoló szenvedély fontos, hanem az értelmi alapon nyugvó hosszú távú praktikus kapcsolat. Rigolyái ellenére erősen vágyódik az érzelmi biztonságra. A szakításnál nagyon kell vigyázni, nehogy megbántsuk a kelleténél jobban. Álljunk elé és mondjuk nyíltan a szemébe, mit is akarunk, de győzzük meg, hogy nem ő tehet róla.

Ha BAK a párod

Kiegyensúlyozott, tartós kapcsolat. Egy Bakban megbízható, fegyelmezett társra találtál, aki erős kezekkel tartja a kormányrudat. Ez megnyugvással tölt el, és inspirál, hogy hasonló kitartással végezd saját dolgaid. Soha nem leszel ugyanolyan céltudatos, hiszen egy Bak a maga szívós módján legyűr minden akadályt. Kedvesed mégis jó hatással van rád: nyugodtabb vagy, ritkábban keseredsz el, és ha mégis, van ki vigasztaljon. A te odaadó gyöngédséged hamar felolvasztja a Bak gátlásait. Neki meg kell tanulnia elfogadni, hogy te a túláradó érzelmeiden keresztül nem látod olyan objektívan a dolgokat, mint ő, neked pedig nem szabad hagynod, hogy partnered a szokások rabjává váljon, és egyre merevebb legyen, hogy mindent túlságosan komolyan vegyen. Meg kell mutatnod neki, hogyan kell elengednie magát és élvezni az életet.11vizonto

 HALAK  VÍZÖNTŐ

A Vízöntő párkapcsolataiban két erő működik: az egyik vonzza a társához, a másik elűzi tőle. Ha túl közel kerül hozzá, akkor megijed, hogy elveszíti a szabadságát, viszont ha távol van tőle, akkor szenved az egyedülléttől. Kapcsolataiban szélsőséges, önállóságra vágyik. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha nem figyel rá eléggé a partnere, vagy túl sok az elvárás vele szemben, akkor elmegy. Igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. A társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha hagyjuk, hogy önállóan, szabadon folytassa szellemi tevékenységét. Könnyen barátkozik, de nehéz kiigazodni az érzésein, mivel eléggé kiszámíthatatlan. Érdemes azonban közelebbről megismerni mert mélyen érző, hűséges, nyílt és őszinte ember. De nem árt az óvatosság. Amikor azt hisszük, hogy végre révbe értünk nála, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel egy Vízöntőnél sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk-e nála.

Ha VÍZÖNTŐ a párod

Izgalmas, kockázatos kapcsolat. Kockázatos, hiszen kedvesed mellett te úgy érzed, minden nap a bőröd viszed vásárra. Elképesztő és különc ötletei ellenére társad nagyon is földön jár. Racionális és gyakorlatias, s ezzel rengeteg gondot levesz a válladról. Néha ugyan kicsit zsarnoki, s mint minden szentnek, neki is maga felé hajlik a keze, de mindezért kárpótol téged. Elbűvölő és csodálatraméltó. S te mit tehetnél mást - csodálod. Bár azért jól esne, ha kicsit gyengédebb lenne és többet törődne az érzékeny lelkeddel. A temperamentumotok eléggé különböző. Te a testi szerelmet az érzéseiden keresztül, sok-sok gyöngédséggel szeretnéd megélni, ő ezen a téren is inkább kísérletező, minden újat kipróbáló. Az erotikát inkább az eszén, semmint az érzelmein keresztül éli meg. Ha sokáig szeretnétek együtt maradni, akkor tudomásul kell venned, hogy a Vízöntő nagyon független és szabadságszerető lény, ezért nem szabad az érzéseiddel agyonnyomni, túlterhelni, mert akkor elveszíted. A Vízöntőnek pedig sokkal jobban oda kell figyelnie az érzéseidre, és jobban ki kell mutatnia a szeretetét.12halak

HALAK  HALAK

A Halak párkapcsolat iránti vágya egy csodaszép álom, aminek a beteljesülésére nagyon kicsi az esély. Minden kapcsolatában valamelyik álmát szeretné megvalósítani, csak közben nem gondol arra, hogy más az álom és más a valóság. Ezért áldozatnak érzi magát a kapcsolataiban, és külön szerencse, hogy ezt a szerepet fel is tudja vállalni. Rendkívül ragaszkodó és megbocsátó. Kedves, figyelmes, gondoskodó, áldozatkész. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem nála, mert ez a fantáziáján kívül az idealizmusát is kielégíti. Poétikus, lírai szerető, egy erősebb partnert igényel. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Fontos, hogy a partner fantáziája készen álljon gondolatai, szárnyalásai befogadására. Ha meg szeretnénk hódítani, akkor viszonoznunk kell mindazt, amit tőle kapunk. A kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról.

Ha HALAK a párod

Óvatos, tapogatózó kapcsolat. Mindketten nagyon bizalmatlanok és törékenyek vagytok, rettentően féltek a csalódásoktól. A hangulataitok irányítanak benneteket, ez pedig sok nézeteltérés forrása lehet. Egyikőtök sem szeret egyedül dönteni, nem kezdeményez soha, s ezért a hétköznapokban számtalan nehézségre számíthattok. Ösztönösen olyan emberhez vonzódtok, aki nálatok jóval magabiztosabb és határozottabb, ezért az a legjobb megoldás, ha a fontosabb helyzetekben megkérdeztek egy kívülálló harmadikat. Testi szerelmetek teljesen az érzelmeiteken alapszik, a gyengédség, az odafigyelés, a szeretet, és persze a hatalmas fantázia sem hiányzik belőle. Nem szabad túlságosan elvesznetek egymásban, vigyáznotok kell arra, hogy megőrizzétek identitásotokat. Ha ugyanis történne valami váratlan dolog, ami miatt el kellene szakadnotok egymástól, akkor a hatalmas függés miatt össze is roppanhattok és teljesen elhagyhatjátok magatokat. És persze vigyáznotok kell arra is, hogy a külvilággal is törődjetek, ne csak egymással, különben egy idő múlva azt veszitek észre, hogy nincs körülöttetek senki.