Zsozírisz - Jóslás - Sorselemzés - Lelki tanácsadás Tarot kártyából
Bika
A Bika szimbóluma
A Bika jegyűek születési intervalluma
Bika
A Bika jelmondata

A Bika mitológiája

A Bika(latin neve: Taurus) létrejötte a görög mitológiában a hüaszokhoz, vagyis a nimfákhoz kapcsolódik. A nimfák Atlasz leányai, számuk kettő és hét között ingadozik. Fiú testvérük Hüasz volt, kinek elvesztése után a hüaszok belehaltak a bánatba. Zeusz ezért az égre emelte őket, és a Bika csillagképbe helyezte el. Az antik hagyományban a Bika hónap istennője Aphrodité. Zeusz a tengerparton pillantotta meg Európát, és rögtön beleszeretett. Egy szelíd bika alakjában hívta fel magára a figyelmét. Európa a bika hátára mászott, aki ekkor a tengerbe rohant, és elvitte őt Krétába, ahol megszületett közös gyermekük, Minosz. Minosz Kréta hatalmas és gazdag uralkodója lett, trónra kerülése után Poszeidon elküldött neki egy hatalmas fehér bikát, hogy áldozza fel az istenek oltárán. Minosz azonban annyira el volt ragadtatva a bika szépségétől, hogy egy másikat áldozott fel, azt remélve, hogy Poszeidon nem veszi észre a csalást. A tengerek istene azonban rájött a cserére, és bosszúból rábeszélte Aphroditét, a szerelem istennőjét, hogy keltsen Minosz feleségében emésztő szenvedélyt a bika iránt. Ebből a szerelemből született Minotaurusz, a bikafejű, embertestű szörny, aki emberhússal táplálkozott, és Minosz király szégyenének eleven szimbóluma volt. Minotauruszt egy labirintusba rejtették el, és fiatal szüzekkel etették, míg egy athéni hős, Theszeusz elpusztította.A Bika jegyűek általános jellemzői

A Bika jegy szülöttjének uralkodó bolygója a Vénusz, ennek köszönhetően személyisége elbűvölő és érzelem orientált, keresi a békét, szépséget és a harmóniát. A nyugalom, megfontoltság, állhatatosság, kitartás jellemzi. Fontos számára a stabilitás és a biztonság. Nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez, helyszínekhez. Különösen fontos számára az anyagi biztonság, aminek megteremtésére nem sajnál sem időt, sem energiát. Aki számára kedves, az nem szenvedhet hiányt semmiben, így a családszeretet és törődő gondoskodás szintén tipikus tulajdonságai, de tudatosan vigyáznia kell arra, hogy ez hosszabb idő elteltével se váltson át kisajátításba és féltékenységbe. A stabilitást és a biztonságot keresi, mind érzelmi mind pénzügyi viszonylatokban, és ha ezt megtalálja, akkor általában megbízható, türelmes és kitartó. Többnyire állhatatos, szeret mindent az elejétől a végéig módszeresen megvizsgálni. Fontos számára a testi kontaktus, és általában a fizikai sík örömei, az evés, ivás, alvás, szeretkezés. Nyugodt, és sokáig béketűrő, nehéz kihozni a sodrából. A megtartás fontos számára, nagyon tud ragaszkodni mindenhez, ami az övé. Mivel a Vénusz uralma alatt áll, vonzza minden, ami szép, a művészet, a zene. A megfontolt, kényelmes tempó jellemzi, soha nem kapkod, sőt a sürgetés, siettetés kifejezetten idegesítheti, zavarhatja. Meg kell hagyni számára azt a lehetőséget, hogy a saját dinamikája szerint intézze a dolgait. Rugalmatlansága igen ellenállóvá teszi a változásokkal szemben, még akkor is, ha a változás jó célt szolgálna. Ha viszont kihívással kerül szembe, szinte mindenkinél jobban teljesít. A Bika jegyűek gyakorlatias emberek, nem szeretik a pazarlást, és magasra teszik a mércét. Célszerű, ha nem mondunk neki ellent, mert ez dacra ingerli és makacs lesz. A Bikának nagy az önuralma, nehezen lehet felidegesíteni, de ha a nyugalomnak vége, nehéz kibékíteni. Szereti, ha minden a legnagyobb rendben megy, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Ragaszkodik elképzeléseihez, szinte befolyásolhatatlan. Igen makacs, az elveit nem adja fel. Kerüli a kockázatot, főként, ha pénzügyekről van szó. A bizonytalan pénzszerzés módszere távol áll tőle. Minden kiadást jól átgondol, felesleges dolgokra nem költ, így elszegényedésének kifejezetten kicsi az esélye. A pénz szeretete ellenére nagylelkű, örömmel ad. Kihasználni viszont nem hagyja magát. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Megbízható, realista, nem szereti a változásokat. Általában kreatív, művészi vénával megáldott. Kiváló nevelő, szeretetének megnyilvánulásai mélyen emberiek. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, ne próbáljuk erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. Házasságra hosszas megfontolás után szánja el magát, igyekszik különböző helyzetekben megismerni a partnerét, mérlegelni a lelki mélységét, hűségét, tűrőképességét, áldozatkészségét. Finom iróniájának köszönhetően rendkívül kellemes, szórakoztató társ. Legfontosabb számára a táplálkozás gyönyöre, azután jön a szex és végül a munka. Aki Bikának születik, magában hordja a szilárd jellemet, a hagyomány és a törvény tiszteletét és a takarékoskodásra való hajlamot. Meglehetősen érzékeny, de nem túl sértődékeny. Kétségkívül önfejű, de a lehető legjobb értelemben: elmondható róla, hogy állhatatos, kitartó. Ha kitűz magának egy célt, rendületlenül törekszik annak megvalósítására, nem térítheti el semmi. Körültekintően cselekszik, nem hátrál meg a nehézségek elől, bátran belevág, rendkívül gyakorlatias. Nem szereti a bizonytalanságot, pontosan tudja, hol hibázott, gyűlöli az el nem végzett, félbehagyott munkát. Nehezen jön ki a sodrából, de ha igen akkor féktelenül tud dühöngeni, ilyenkor nehezen csillapítható a haragja. Tudatában van saját értékének, de nem becsüli túl magát, az eszközeit, a képességeit. Szereti, ha elismerik, de rögtön felismeri a hamis bókokat, a nem őszinte hangnemet. Inkább szerénynek mondható, mindenki véleményét meghallgatja, nem ítélkezik egyoldalúan. Szeretetreméltó, segítőkész, rendkívül mély érzésű. Kiváló empatikus képességgel rendelkezik, ugyanakkor nagyon tárgyilagos. Úgy tud tanácsot adni, ahogy kevesen. Érdemes meghallgatni a véleményét és követni a példáját.A Bika kapcsolata a többi jeggyel

A Bikából sugárzik a harmónia, a nyugalom. Megbízható társ és jó szerető. Nehezen kötelezi el magát, mert a házasságot életre szóló köteléknek tartja, de ha igent mond, hűséges és odaadó. Túlságosan ki akarja sajátítani a párját, de ha le tudja győzni a féltékenységét, azzal nemcsak saját életét könnyíti meg, hanem a kapcsolata is tartósabbá válik. A Bika számára az az ideális partner, aki megosztja vele a pénz, az étel és az élet szeretetét, de ahhoz is ért, hogyan teremtsen biztonságot neki és közös otthonuknak. Mert, jóllehet énje egy része sóvárog a merész, romantikus kalandok után, igazából mégiscsak azt szeretné legjobban, ha élete úgy zajlana, ahogyan a mesék befejeződni szoktak: " ...boldogan éltek, míg meg nem haltak." Ha partnere megcsalja, akár csak egy futó kaland erejéig is, hamar meg fogja tanulni, hogy a Bika indulatai lassan lobbannak fel, de akkor aztán mindent elsöprő tűzvészhez hasonlítanak. A finomkodás, a burkolt érzelemnyilvánítás nem az ő világa, partnerétől elvárja az őszinte, nyílt, egyenes beszédet. Szereti azt, aki megnevetteti, aki képes könnyedén, minden erőfeszítés nélkül kicsalogatni komorságából. Partnerétől jó néven veszi az ágybeli könnyed, fesztelen viselkedést, mert ez segít neki abban, hogy levesse a belé rögzült gátlásokat. Olyasvalakire van szüksége, aki képes elviselni uralomra való törekvéseit, de közben gyengéden, észrevehetetlenül terelgeti a változás irányába. Olyan társra vágyik, aki megérti, hogy extravaganciája része a személyiségének, aki segíti, hogy önmagával szemben is éppoly toleráns legyen, mint másokkal. A Bika ideálja a biztonságra és bizalomra épülő szerelem.
A Bika szerepei, viselkedésformái

A Bika, mint vezető:
A Bika általában jó vezető. Körültekintő és alapos. Jólelkű a beosztottakhoz, hiszen érzelmi beállítottságú. Szereti a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodik. Figyelemmel kiséri beosztottjai gondjait. A legtöbb problémája abból adódik, hogy nem kedveli az újításokat, nem elégé vállalkozó szellemű. Gazdasági rizikót nem vállal. Konokul ragaszkodik a kitűzött céljaihoz.

A Bika, mint beosztott:
Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani. Általában nem törődik azzal, más mennyit kap, csak őt megfizessék. Nehezen viseli a változásokat, különösen, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. Nagyon komolyan veszi a pontosságot. A káoszt nem viseli el és azt sem, ha állandóan változtatják a munkakörülményeit.

A Bika, mint partner:
A Bika korán érő, hamar szerelembe eső. A hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár el. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, sem pedig erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. A Bika nő csodálatos háziasszony, páratlan a szervezőkészsége. Nagyon nehezen válik, de ha mégis, úgy a társa számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

A Bika, mint szülő:
A családjához nagyon kötődik. Gyermekeinek mindent megad, de ez elsősorban az anyagiakra vonatkozik. Nem mintha híján lenne az érzelmeknek, de az érzelmeit anyagi síkon mutatja ki. A Bika annak örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt, szívesen foglalkozik velük szabadidejében.

A Bika, mint gyermek:
Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. Általában a legjobb gyerekek közé tartozik. Segítőkész, figyelmes, gyengéd, bár hajlamos kicsit a lustaságra. Sajnos nem szeret mozogni, az édességet viszont annál inkább, ezért hízásra hajlamos. Kedvére való, ha becézgetik, simogatják. Nem tartozik a legjobb tanulók közé. Kicsit lassú a felfogása, de türelmes nevelő közelében jó tanuló is válhat belőle. Mivel korán érik, különösen a lányokra kell odafigyelni, de nem tiltással, mert annál sokkal konokabb, hogy tiltó szóra hallgasson. Inkább a jó példa és a meghitt szülői kapcsolat segítheti át ezen az időszakon.A bika lelkivilága, motivációi

A Bika a föld elemhez tartozik, amelynek szembeötlő ismertetőjegye a gyakorlatias gondolkodás, vagy amit általában "józan paraszti észnek" neveznek. Mivel a Bikában erősen a biztonságról van szó, kevésbé foglalkozik a spekulációval, nem álmodozik a jövőről, és nem szereti tisztázatlan viszonyokat. Általában nehezen változtat mindenen, még a rossz mellett is kitart, ami visszahúzó erő lehet, amennyiben ez egy olyan élethelyzethez, szituációhoz való görcsös ragaszkodást jelent, ami számára teljesen előnytelen, esetleg hátrányos. Gondolkodása különösen a minőségre irányul. Mindennek, ami az érték és értékállóság benyomását kelti, jó esélye van, hogy elfogadja. Csak olyan emberek társaságában tudja jól érezni magát, akikhez az együvé tartozás érzése fűzi. A Bika különleges kapcsolatban áll az érzékszervi tapasztalatokkal (ízek, illatok, zene, szexualitás). Fontos számára, hogy ami élvezetet jelent neki és amit értékesnek talál, azt birtokolni is akarja. A Bikának nem kell megtanítani, hogyan kell pénzt keresni. Született tehetsége van az anyagi kérdések megoldására és olyan stratégiák kidolgozására, amelyek a szükségleteit elégítik ki. Mivel állhatatosabb minden más állatövi jegynél, fél minden változástól, szokatlantól és bizonytalantól, ezért eltart egy darabig, amíg rászánja magát, hogy új dologba kezdjen. Ha azonban egyszer beindult, aligha tarthatja fel valami.A bika tanulási feladata
 
A megtartás és elengedés közötti egyensúly
Megtalálni helyét a világban és ebből meríteni erőt
Az önkorlátozás feloldása
Készség a status quo megváltoztatására
A saját értékrendszer megteremtése
A jövőtől való félelem legyőzéseA Bika princípium megfelelői a különböző síkokon

A Bika szimbóluma: _
Jelmondata: Járt utat a járatlanért el ne hagyd
Évszaka: A tavasz közepe
Minősége: Nőies-befogadó, yin
Stabilitása: Fix
Eleme: Föld
Polaritása: Negatív
Uralkodó bolygója: Vénusz
Kulcsszava: Enyém
Kulcsmondata: Hiszem, ha látom
Foglalkozásai: Könyvtáros, régész, orvos, kertész, művészettörténész, divattervező, iparművész, ékszerész, régiségkereskedő, bankár, színész, énekes, táncos, szakács
Színei: Földszínek, meleg barnás, zöld, narancsos
Illatai: Édeskés, virágillat, kellemes
Ízei: Átható, telt, nehéz
Formái, alakjai: Kerek, arányos, szimmetrikus
Növényei: Bokrosodó, buja, erős gyökérzetű növények
Fái, bokrai: Tölgyfa, hársfa, almafa, orgona
Gyümölcsei, zöldségei: Burgonya, karfiol, alma, körte, eper
Virágai: Rózsa, ibolya, gyöngyvirág, orgona
Fűszerei: Fahéj, zsálya
Gyógynövényei: Ginzeng, pásztortáska, zsálya
Állatai: Háziállatok, növényevők: kutya, tehén, borjú, fajdkakas, galamb, méhek, cserebogár, katicabogár
Anyagai: Agyag, réz, föld
Ásványai, kövei: Réz, korall, smaragd, karneol, zafír, gyémánt
Tájai: Mérsékelt éghajlatú vidékek, dombok, virágos mezők
Hobbijai, sportágai: A szép és értékes dolgok gyűjtése, fazekasság, festés, ékszerkészítés, népzene, néptánc, zenélés, éneklés, színházlátogatás, tekézés, súlyemelés
Közlekedési eszközei: Konflis, hintó
Lakóstílusa: Saját otthon, saját telken, kerttel, rusztikus, masszív bútorok, régiségek
Társadalmi formái: Agrártársadalom, paraszti rend (letelepedés), faluközösség
Geográfiai vonatkozása: Cyprus, Irország, Kisázsia
Testrészei: Torok, nyak, váll, hangszálak, pajzsmirigy
Test tulajdonság/alkat: Széles homlok, határozott arckifejezés, sötét haj, zömök alkat, érzékeny száj
Betegségei: Légcsőhurut, torokgyulladás, nyirokcsomó gyulladás, szívkoszorúér-betegségek, fülgyulladás és cukorbetegség. A nőknél gyakoriak a nőgyógyászati problémák.
Problémakezelési mód: Türelmesen kivárja a megfelelő pillanatot; akkor személyiségének teljes erejét latba vetve, nagy énnyomatékkal elrendezi az ügyet
Önvédelmi stratégia: Előbb nyugalmat színlelve ellenáll (passzív mozdíthatatlanság), utána elsöprő erővel kitör
Negatív tulajdonságai: Birtokló, dacos, dogmatikus, élvhajhász, földhözragadt, lassú, lomha, zsugori, mozdíthatatlan, maradi, nehéz felfogású (muszáj gyakorlati tapasztalatot szereznie valamiről), nyomást gyakorló
Pozitív tulajdonságai: Állhatatos, békés, beosztó, érzéki, biztonságkereső, gazdaszemléletű, hagyománytisztelő, mértékletes, joviális, jókedélyű, nyugodt, stabil, türelmes
Szerencsenapja Péntek
Szerencseszáma: 6
Stílusa: Finom
Ideális társa: Ikrek, Rák, Skorpió
Erőssége: Következetes, türelmes
Gyengéje: Makacs, konok
Híres Bikák: II. János Pál, Mária Terézia, Szerb Antal, Radnóti Miklós, Shakespeare, Platón, Balzac, Jack Nicholson, Barbara StreisandA Bika jegyűek szerelmi kapcsolatai
 


1kos

BIKAKOS

A Kos jegyű ember akkor mutat érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. A Kosnak lételeme a hódítás. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. A Kost szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. Kedvességgel, szeretettel és őszinteséggel mindent el lehet érni nála. A Kos szerelme erotikus, vad és szenvedélyes. Találékony, érzelmes szerető, gyorsan fellángol, de hamar meg is unja, ha megszerezte amire vágyott. Akkor ügyes a Kos partnere, ha állandóan ébren tudja tartani az érdeklődését, és mindig lehetőséget ad neki arra, hogy újból meghódíthassa őt.

Ha KOS a párod

Nehéz, de vonzó kapcsolat - olyanok vagytok ketten, mint a tűz és a víz. Egy Kos mindig meglepetést okoz: merész, kiszámíthatatlan, állandóan valami őrültségbe rángat bele, amit gyakran - nagy megdöbbenésedre - még élvezel is. Ugyan fárasztónak tartod, hogy az életed ezentúl veszélyes kaland, sokszor meg is ijedsz, hogy elvesztetted a józan eszed , de az egész értékesebb számodra annál, mintsem hogy otthagyd. Lenyűgöz a Kos szenvedélyessége, erőteljes érzékisége, felébreszti benned az eddig szunnyadó vágyakat. Sziporkázó szellemessége, verbális tehetsége megbabonáz. Remek párost alkottok ti ketten, előttetek nincsenek akadályok. Együtt bármire képesek vagytok. Bár néha nehezen tűröd a Kos hirtelen hangulatváltozásait, számodra érthetetlen, furcsa kitöréseit, az erőteljes vonzalom, ami benneteket összeköt, átsegít a problémákon. A csodálat egymás iránt kölcsönös, még akkor is, ha a köztetek lévő rivalizálás miatt inkább az ironikusabb hangnem a jellemző. Állandó próbatétel, harc, szenvedély, megbántás és megbocsátás. Előnyös számodra ez a kapcsolat, hiszen a mindig mozgásban levő Kos nem enged eltespedni, eltunyulni, így idősebb korodban is fittebb és energikusabb maradsz, mint más Bika társaid.2bika

BIKABIKA

A Bika hozzáállását a szerelemhez a birtoklási vágy határozza meg. Ahhoz azonban, hogy megfelelőnek tartsa magát a birtoklásra, az kell, hogy valakinek érezze is saját magát. Ezért addig megbízható társ, amíg fontosságát éreztetik vele. A Bika szenvedélyes és hamar szerelembe esik. Könnyen ki is ábrádul, ha csalódik a partnerében. Nem könnyű neki megfelelni, a hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Nagy az önuralma, nem könnyű felidegesíteni, de ha vége a nyugalmának akkor nehéz kibékíteni. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Nehezen válik, de ha mégis, akkor a partnere számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Ha BIKA a párod

Harmonikus, higgadt, nyugodt kapcsolat ez. Mindketten túl kényelmesek vagytok, egymás társaságában hamar ellustultok, egészen addig a pillanatig, ameddig nem sikerül kihozni a másikat a sodrából. Van olyan közös szenvedélyetek, ami egészségesen tartja a vércukorszintet: a féltékenység. Amikor csak tehetitek, boldogan civakodtok, hogy azután nyugodtan megvacsorázzatok, és egyéb élvezeteknek hódoljatok. A Bika csak addig lassú, komótos és béketűrő, ameddig elege nem lesz a hallgatásból. A konokság az, ami a legfőbb ellensége kapcsolatotoknak, hiszen ebben teljesen egyformák vagytok, nem akartok engedni a saját álláspontotokból. Mind a ketten ésszerűségre törekedtek, de a legfőbb szempont mégis csak az, hogy a lehető legkevesebbet kelljen tenni, minél nagyobb haszonnal. Vagyis igazán megegyezhetnétek, és élvezhetnétek tovább együtt az életet, hiszen ezt szeretitek mindketten a világon a legjobban. Éppen az életigenlő alaphozzáállásotok az, amitől az anyagi javak elvesztésének folyamatos félelme ellenére is boldog emberek lehettek. Szerettek enni, inni, aludni, és szeretkezni is, úgyhogy ezekre mindig kell időt szakítanotok.3ikrek

   BIKAIKREK

Az Ikrek hozzáállása a párkapcsolathoz a szerepjátszás. Ő nem az érzelmek embere, mély szenvedélyek megélésére szinte képtelen. Sokkal inkább testvére, jó barátja, szellemi partnere a társának, mint szenvedélyes szeretője. Viszont el tudja játszani. Bármilyen szerepbe bele tud bújni, tehát azzá tud válni, amit a társa elvár tőle. Ha kell csábító, ha kell, akkor egy szent. Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem az erőssége. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. A hűség tehát nem tartozik az erényei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatérésében.

Ha IKREK a párod

Mozgalmas kapcsolat a tiétek. Az Ikrek mellett soha nem érzed magad biztonságban - követhetetlennek tűnik, hogy mivel foglalkozik, honnan jön, hová megy, és miért nem ér haza időben. Nyughatatlannak és izgágának tartod, de ami a legjobban bosszant, hogy megbízhatatlan. Sokszor értetlenül állsz Ikrek párod sebessége és fantáziadús értelme előtt. Az Ikrek pedig azon csodálkozik leginkább, hogy a feszültséggel teli helyzetekben miként vagy képes annyira nyugodt maradni. Neked lényegesen több idő kell a dolgok átgondolásához, megemésztéséhez, ő pedig idegrohamot kap tőled, hogy lemegy a nap míg végre elhatározásra jutsz. Már ebből is érezhető, hogy nincs igazán türelmetek egymáshoz. Az lenne talán a legfontosabb nálatok, hogy minél többször kifejezzétek az egymás iránti szeretetet, lehetőleg testi szinten is, simogatással, öleléssel, kényeztetéssel. És beszélgessetek sokat. Már ha az Ikrek párod enged szóhoz jutni.
4rak

BIKARÁK

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Vagy rászorul a másik gondoskodására, vagy ő akar mindenáron gondoskodni a társáról. A romantika, a szentimentális érzelmek hozzá tartoznak belső világához, de ezt ügyesen titkolja. Csak akkor kerül felszínre mindez, ha ez kell a társa meghódításához vagy megtartásához. Ha már megszerzett valakit, többé nem tartja érdekesnek és nem törődik vele eleget. Ha magánál erősebb partnert talál, akire felnézhet, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. De ha gyengébbnek tartja, akkor megpróbál uralkodni felette. Egyszer kedves és szeretetreméltó, máskor rideg és ellenszenves. Nehéz rajta kiigazodni, sosem lehet tudni, mit hoz a következő pillanat. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát és nem sértődik meg állandó hisztizései miatt, amely a Rák nőre és férfira egyaránt jellemző. El kell ismerni vélt vagy valódi igazát, azzal le lehet venni a lábáról. A Rákot egy kis romantikával és törődéssel is könnyű meghódítani.

Ha RÁK a párod

Kellemes, érzelmes kapcsolat - egy Rák éppúgy vágyik a meleg, biztonságos otthonra, mint Te. Szép nagy családdá válhattok: sok gyerek, nagy kert, kutyák, macskák. Büszke vagy társadra, csodálod kézügyességét, hiszen a legtöbb Rák kiváló ezermester. Talán egy dologban lehet nézeteltérés: hogy kié legyen a konyha, ugyanis főzni mindketten imádtok. A higgadtságod biztonságot ad a Rák érzelmileg űzött lelkének, egészen addig, ameddig ezt nem érzi ridegségnek. Ügyelned kell arra, hogy a Rák érzelmesebb, érzékenyebb, ezért próbáld meg kimutatni az érzéseidet, hogy elejét vedd a gyakori sértődéseinek. Ha hisztizik, oda se neki, majd az ágyban helyreáll köztetek a harmónia. A Rák kevésbé racionális, kevésbé tudja praktikusan intézni az ügyeket, ezért a tanácsaidra szorul. Az első pillanattól kezdve kölcsönös a bizalom köztetek, ezért a Rák hajlandó nemcsak a testét, de a lelkét is kitárni előtted, így a szexualitás igazi csodává válhat kettőtök között.
5oroszlan

   BIKA OROSZLÁN    

Az Oroszlán elvárja, hogy felnézzenek rá és csodálják. Ezért hódolókat gyűjt maga köré. Ő mindenkire sugároz, de társának kizárólag ő lehet az egyetlen. Hatalmát erőteljes szexualitásával teremti meg. Könnyen megsértődik, rendkívül büszke és hiú, a kritikát nehezen tűri. Hamar méregbe gurul és ordítozik, de a következő percben úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A hízelgésnek viszont soha nem tud ellenállni. Aki Oroszlán társat választ magának, annak fel kell készülnie arra, hogy gyakran lesz egyedül, mert neki mindennél fontosabb a baráti társaság, ahol szerepelhet és ő lehet a központban. Imád flörtölni, mindig keresi az új kalandokat. Érzelmileg és anyagilag bőkezű, társának mindent megad, de csak addig, amíg szeretetet, megbecsülést és csodálatot kap cserébe. Ha ezt nem kapja meg, akkor új kapcsolatot után néz, ahol megtalálja amit keres. Meghódítása igen egyszerű. Legyünk nyíltak és hagyjuk, hogy magáról beszéljen. Tápláljuk egoizmusát, szorítsuk háttérbe saját akaratunkat. Csodáljuk és bókoljunk neki szüntelen.

Ha OROSZLÁN a párod

Erős, örömteli kapcsolat - az élet szeretete és élvezete köt össze titeket. Mindketten imádtok nagyokat enni, sütkérezni a napon, vagy délig lustálkodni az ágyban. Te boldogan főzőcskézel, ínyencségeket készítesz kedvesednek, hízelegsz neki, kiszolgálod, amivel egy Oroszlán igencsak elégedett - egy darabig. Azután elege lesz az édes kettesben eltöltött órákból. El kell fogadnod - bármennyire nehezedre is esik - hogy az Oroszlán szenved a hétköznapok szürkeségétől, és ennek ellensúlyozására szüksége van a szórakozásra másokkal is. Neked szerencsére megvan minden képessége arra, hogy a tekergő fantáziájú Oroszlánodat kilengései ellenére is megtartsd, hiszen bármikor képes vagy levenni a lábáról valamilyen érzéki természetű meglepetéssel. Mindketten kitartóak és öntudatosak vagytok. Ebben a kapcsolatban, mint az összes többiben is, az Oroszlán akarja viselni a nadrágot. Viszont te is szívesen irányítanál. Kompromisszumot kell kötnötök, ami csak úgy képzelhető el, ha hagyod, hogy a párod érezze magát vezető pozícióban, te pedig elfogadod - legalábbis látszólag - a második helyet. Ha ezeket a kemény próbákat ki tudjátok állni, és képesek vagytok alkalmazkodni egymáshoz, akkor nagyszerű életet élhettek együtt, csodálatos szexuális élményekben lehet részetek, mert az érzékiség mindkettőtök kedvenc elfoglaltsága.
6szuz

BIKA SZŰZ

A Szűz kapcsolatait az értelem, és a józanság vezérli. Hűvös és tartózkodó. Ez lehet vonzó szerénység, de jelenthet túlzott érzékenységet is. A szexuális dolgok érdeklik, de mégsem hagy fel egykönnyen a szűzies viselkedésével, pedig sok benne az elfojtott erotikus vágy. Nem akar szenvedélyes lenni, mert az bonyodalmakat válthat ki, számára pedig az a fontos, hogy az életét, azon belül is a hétköznapjait körültekintéssel és okosan szervezze meg. Márpedig a szerelmi mámor ezzel nem fér össze. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner fel tudja ébreszteni a szenvedélyét. Amíg nincs tisztában az érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek. Nehezen alakít ki kapcsolatot mert retteg a visszautasítástól. A szerelem fontos számára, de a kezdeményezést meghagyja a kiszemelt fél számára. Ha talál egy olyan társat, aki magabiztos és szeret irányítani, akkor jól kiegészíthetik egymást és egy jól működő kapcsolat alakulhat ki kettőjük között. Hűséges és gondoskodó.

Ha SZŰZ a párod

Látszólag zaklatott és kissé unalmas kapcsolat. Már ami a hétköznapi tevékenységeiteket illeti. Mindketten túl körültekintőek, megfontoltak vagytok. Igaz, hogy egy Szűz hűséges és ragaszkodó, szereti az otthonát és kézben tartja a háztartást, de néhány dologgal határozottan az idegeidre megy. Hozzád képest túl kényelmes és pedáns, zavar pihenés közben, mindenért rád szól, nem hagy békén egy percre sem. Állandóan nevelni akar, ezt pedig ki nem állhatod. Ugyanakkor mégis van valami, amiben összeilletek. Az érzéki örömöket kedvelő Bika, és a félénken romantikus lelkületű Szűz kiváló partnerek lehetnek az ágyban. Ezen a téren teljességgel ki tudjátok elégíteni egymás legtitkosabb vágyait is. Nagyszerűen egymásra tudtok hangolódni. Azt azonban tudomásul kell venned, hogy a Szűz a kezdeményezéshez túlzottan szemérmes. Ezért neked kell megtenni mindig az első lépést. Nem szabad elvárni a Szűztől, hogy elsőként legyen aktív, az ő számára sokkal egyszerűbb a háttérben maradni, és alkalmazkodni a másik kívánságához. Ebben a kapcsolatban - az ágyban legalábbis - megkaphatod azt a vezető szerepet, amit amúgy is annyira szeretsz.
7merleg

      BIKA  MÉRLEG

A Mérleg képes leginkább a társa felé fordulni az összes jegy közül. Számára létkérdés, hogy legyen mellette valaki, mert csak így van értelme az életének. Akkor elégedett igazán, ha a társa jól érzi magát vele, és ezért mindent meg is tesz. A romantikus szerelmet keresi, ami megteremti életében a harmóniát és az egyensúlyt. Vonzó személyisége varázsával vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti ha kedveskednek neki és körüludvarolják. Nem szereti, ha erőszakosak vele, lerohanják és ajtóstul rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, romantikus randevú, ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom. Őszinteséggel és kedves bókokkal lehet elcsábítani. Az előjáték izgalmasabb számára, mint maga az aktus. A Mérleg jegy szülötte kedves, megbízható, odaadó társ.

Ha MÉRLEG a párod

Szeretetteljes, békés kapcsolat. A Mérleg melegségre, szeretetre vágyik, nyugodtan dédelgetheted. Közös az érdeklődési körötök, hasonló szenvedélyeknek hódoltok, mindketten szeretitek a szépet, a művészeteket. Te két lábbal állsz a földön, míg társad egy romantikus álmodozó. Problémát az okozhat köztetek, hogy a Mérleg sok mindenbe belekezd, amit aztán neked kell befejezni. Ez hosszú távon bosszantó lehet számodra. Lehet, hogy a Mérleg céltudatosabb, de a kitartóbb te vagy. Az élet örömeinek élvezete fontos mindkettőtök számára. Boldogságotokra csak az vet árnyékot, hogy te rendkívül féltékeny vagy a párodra. Tudnod kell, hogy a Mérleg szabad szellemű ember, akinek életeleme az önálló mozgás, a saját baráti kör. Fontos neki, hogy azt tehesse amit akar, és véghez is vigye, amit nehéz döntés árán sikerült elhatároznia. Nem könnyű neki kitalálni mit is szeretne, de ha már tudja, akkor hagyd érvényesülni. Ne próbáld korlátozni és eltávolítani a szándékától a féltékenységi rohamaiddal. Tartsd kordában a birtoklási vágyadat, bármennyire is féltékeny vagy, legalább ne mutasd ki neki. A kompromisszumokat érdemes megvalósítani, mert olyan testi örömöket tudtok egymásnak adni, amit senki mással nem tudtok átélni.8skorpio

  BIKA  SKORPIÓ

A Skorpió arra vágyik, hogy a másik lelkét kisajátítsa. Szüksége van a partnere életerejére és lelkierejére, ez ad neki elegendő erőt a léthez. Ezért úgy viselkedik a párkapcsolatban, mint egy megszálló. Létrehoz egy nagyszabású tervet a társával való közös életéről. Ez olyan csábító, hogy a másik örömmel vállalja a részvételt benne és közben észre sem veszi, hogy ezzel szinte lemondott a saját életéről. A Skorpiónál fontos szerepet játszik a szerelemben mind a testi mind az érzelmi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, hol lángolóan szenvedélyes, hol depresszióba zuhan. A kalandokat nem hagyja ki, ha megtalálta élete párját, akkor sem képes lemondani a flörtökről. Nem igazán hűséges típus, de a társától elvárja, hogy az legyen. A büszkesége nem tudja elviselni, hogy a birtokolt társ ne csak az övé legyen. A Skorpió jegyűeket nehéz meghódítani, mivel ők szeretik kinézni maguknak a zsákmányt és elvárásaik is magasak. Nehéz természete miatt kevesen tartanak ki mellette hosszú ideig, de ő nem is vágyik erre. Általában elég későn találja meg élete párját.

Ha SKORPIÓ a párod

Heves, szenvedélyes kapcsolat a tiétek. Drámai veszekedések és édes kibékülések váltogatják egymást, mert hol imádjátok, hol pedig a pokolba kívánjátok a másikat. Túlfűtött, erős érzelmek kötnek össze benneteket, a józan ész csődöt mond ebben a kapcsolatban. Ti ketten igazán szeretitek az érzéki élvezeteket. Te ezt őszintén be is vallod, de a Skorpió hajlamos eltitkolni kéjvágyát még saját maga előtt is. Lehet, hogy túlzottan szégyenlős, ezért nem meri a szexuális vágyát nyíltan vállalni. Emiatt adódnak problémák köztetek. Mindketten vágytok a testi együttlétre, és ezt te nyíltan ki is mutatod. A társad ugyanezt szeretné, viszont úgy tesz, mintha ő nem, ezért azt gondolod, hogy kéreti magát. Ez lehet, hogy így van, csakhogy ő még saját maga előtt is kéreti magát. Ezért aztán legjobb, ha kézbe veszed a dolgok irányítását és igyekszel a megfelelő hangulatot megteremteni a szerelmi együttléthez. Ha sikerül a Skorpió vágyait felkeltened, akkor már csak folyamatosan fenn kell azt tartanod, és akkor bárhol, bármikor hajlandó az együttlétre veled a legkülönfélébb módokon. Ha viszont egy kicsit is elhanyagolod, akkor kezdheted elölről az egészet, újra sokat kell dolgoznod azért, hogy a Skorpió hangulatba kerüljön. Izgalmas, de fárasztó kapcsolat.9nyilas

  BIKA  NYILAS

A Nyilas a szellem embere és legfeljebb azért van szüksége társra, hogy legyen kinek elmagyarázni a világ bonyolult, de az ő számára teljesen érthető működését. Szerencsére nem erőszakolja partnerére a nézeteit, csak elmondja, s azután megengedi, hogy azt gondoljon róla, amit akar. Kitűnő társ, lovagias partner. Sok benne az érzés, a lelkesedés, fontos számára a szerelem. Szabadságérzete igen erős, ezért a bölcs partner jól teszi, ha hosszú gyeplőre engedi. Szerelmében odaadó és ragaszkodó, bár általában nem marad egy ember mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, és biztos a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor hamarosan odébb áll, hogy egy újabb csodálónak fitogtassa szellemi sziporkáit.

Ha NYILAS a párod

Ellentmondásos kapcsolat, kevés örömöd telik benne. Egy Nyilas túl lelkes, túl fanatikus neked, és bár imponáló lehet, hogy milyen ambiciózus, művelt, de szónoklatai fárasztóak, gondolatmenetei követhetetlenek számodra. Az is idegesít, hogy állandóan siet, mindig rohan valahová. Ő nagy társasági életre vágyik, te szívesebben ülnél otthon. Ezért választanod kell, hogy eljátszod a jó házigazda szerepét - mivel állandóan vendégeket hív - és közben magadban bosszankodsz, vagy beletörődsz, hogy társaddal csak reggelente a fürdőszobában futsz össze. Ebben a társulásban meglehetősen sok a különbség. Egy alapvetően lassú, nyugodt tempójú ember és egy minden tekintetben túlfűtött került össze. Ha szeretnétek, természetesen egymásra tudtok hangolódni, ez azonban mindkettőtök részéről nagy odafigyelést és változni akarást igényel. Te kitartó, megbízható vagy minden tekintetben, ezért rosszul esik neked, hogy Nyilas párod lazábban áll a dolgokhoz, és gyakran érzed úgy, hogy ő nem tesz elég erőfeszítéseket a közös dolgaitok érdekében. Ha ezeket a nehézségeket el tudjátok fogadni és hosszú pórázra engeded a Nyilas párodat, akkor lehet perspektívája a kapcsolatnak, hiszen ő szívesen jár haza a kalandozásairól egy ilyen megbízható társhoz, mint amilyen te vagy.10bak

 BIKA  BAK

A Bak nem partnerfüggő típus, ha hozzászegődik valaki, akkor annak nagyon fegyelmezettnek kell lennie. Kapcsolatában a másik ellenőrzésének vágya hajtja. Lépten-nyomon korlátozza társát egy magasabb rend érdekében, amihez alkalmazkodni kell. Megszorításokat vezet be, határokat szab, amit a másiknak be kell tartani. Partnere soha nem teheti azt, amit szeretne, csak azt ami szerinte helyes. Fontos számára, hogy a társára számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt a kapcsolatában. Hűséges, ragaszkodó és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik. Számára nem a lángoló szenvedély fontos, hanem az értelmi alapon nyugvó hosszú távú praktikus kapcsolat. Rigolyái ellenére erősen vágyódik az érzelmi biztonságra. A szakításnál nagyon kell vigyázni, nehogy megbántsuk a kelleténél jobban. Álljunk elé és mondjuk nyíltan a szemébe, mit is akarunk, de győzzük meg, hogy nem ő tehet róla.

Ha BAK a párod

Kiegyensúlyozott kapcsolat. Mindketten józan, nyugodt emberek vagytok, nem kell indulatos veszekedésektől, heves kiborulásoktól tartani. Egy Bak megfontolt és megbízható, amit Te nagyra becsülsz, és az együttéléshez kiváló alapnak tartasz. Néha ugyan kicsit mozgalmasabb életre vágysz, szívesen szórakoznál, társad azonban nem sokra tartja az efféle dolgokat. Te lényegesen nyíltabb ember vagy, mint Bak társad, könnyebben kimutatod vágyaidat, érzéseidet. Nála ugyanúgy megvannak az igények és érzelmek, de ő inkább alárendeli ezeket a hosszú távú elképzeléseinek. Ezért gyakran úgy érzed, hogy partnered jobban ragaszkodik a tervei megvalósításához, mint hozzád. Több babusgatást, szeretgetést várnál el tőle, gyakran érzed magányosnak magadat mellette. Az érzelmeitek kifejezésére mindig ügyelnetek kellene, mert e nélkül egy sima baráti szövetséggé válik az együttélésetek. Pedig kár lenne érte, mert mindketten képesek vagytok a feltétlen bizalom és szeretet érzését is állandóvá tenni kapcsolatotokban.11vizonto

 BIKA  VÍZÖNTŐ

A Vízöntő párkapcsolataiban két erő működik: az egyik vonzza a társához, a másik elűzi tőle. Ha túl közel kerül hozzá, akkor megijed, hogy elveszíti a szabadságát, viszont ha távol van tőle, akkor szenved az egyedülléttől. Kapcsolataiban szélsőséges, önállóságra vágyik. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha nem figyel rá eléggé a partnere, vagy túl sok az elvárás vele szemben, akkor elmegy. Igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. A társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha hagyjuk, hogy önállóan, szabadon folytassa szellemi tevékenységét. Könnyen barátkozik, de nehéz kiigazodni az érzésein, mivel eléggé kiszámíthatatlan. Érdemes azonban közelebbről megismerni mert mélyen érző, hűséges, nyílt és őszinte ember. De nem árt az óvatosság. Amikor azt hisszük, hogy végre révbe értünk nála, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel egy Vízöntőnél sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk-e nála.

Ha VÍZÖNTŐ a párod

Konfliktusokkal terhelt, de vonzó kapcsolat - lenyűgöznek a Vízöntő képességei, hódolattal és imádattal csüngsz rajta, ami társadnak nagyon imponál. Sok hasonló vonásotok van: a realitások emberei vagytok, nem szeretitek szórni a pénzt, és nagy a teherbírásotok. Azonban te jóval lassúbb és körültekintőbb vagy a partnerednél, amivel fel is ingerled őt. Nehezen tűröd, hogy párod mindenkivel egyformán közvetlen, egy vadidegennel éppen olyan kedves, mint veled. Tudnod kell, hogy a Vízöntő nagyon barátságos, de a lelke mélyére alig enged be néhány embert. Ha elhalmozod azzal a jósággal és szeretettel, amire csak te vagy képes, akkor nincs miért aggódnod. Nem árt, ha időnként elmondod neki, mire vágysz, mit szeretnél. Ha külön társaságot tart fenn, az nem jelenti azt, hogy Téged nem szeret, vagy nem becsül, csupán szüksége van a szabadság érzésére. A korlátozásokat nehezen viseli, ezért ügyelj arra, ne érezze, hogy magadhoz akarod láncolni. Mivel igazán hűséges típus, ezért biztos lehetsz a kitartásában.12halak

BIKA  HALAK

A Halak párkapcsolat iránti vágya egy csodaszép álom, aminek a beteljesülésére nagyon kicsi az esély. Minden kapcsolatában valamelyik álmát szeretné megvalósítani, csak közben nem gondol arra, hogy más az álom és más a valóság. Ezért áldozatnak érzi magát a kapcsolataiban, és külön szerencse, hogy ezt a szerepet fel is tudja vállalni. Rendkívül ragaszkodó és megbocsátó. Kedves, figyelmes, gondoskodó, áldozatkész. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem nála, mert ez a fantáziáján kívül az idealizmusát is kielégíti. Poétikus, lírai szerető, egy erősebb partnert igényel. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Fontos, hogy a partner fantáziája készen álljon gondolatai, szárnyalásai befogadására. Ha meg szeretnénk hódítani, akkor viszonoznunk kell mindazt, amit tőle kapunk. A kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról.

Ha HALAK a párod

Az ideális kapcsolat. A Hal olyan társ, amilyenre mindig is vágytál: érzékeny, kedves és odaadó, felnéz rád és aláveti magát akaratodnak. Néha kicsit hisztis, ha túl merész dologra akarod rávenni, de előbb-utóbb szót fogad, mert hallgat rád és bízik az erődben, ami módfelett hízelgő számodra. Nagyon ragaszkodó, gyakran féltékeny, olyankor nagyjelenetet rendez, de egy-két kedves szóval lecsitíthatod, és újra szent a béke. Jól ki tudjátok elégíteni egymás igényeit. Mindketten érzelmes lények vagytok, így a másik megértése és a bennetek lévő érzelmek kifejezése könnyen megy, ezáltal gyönyörűvé, romantikussá tudjátok varázsolni ezt a kapcsolatot. Gondot csak az jelenthet, hogy te erősebb egyéniség vagy a társadnál, ezért neki folyton alkalmazkodni kell hozzád, emiatt az ő vágyai nem tudnak teljesülni. Ne légy annyira erőszakos vele. Hallgasd meg ő mit is szeretne valójában, és ne a te elképzeléseidet add a szájába.